Janna Sonne

Janna er autoriseret psykolog, uddannet i mentaliseringsbaseret individualterapi ved psykiaterne Finn Skårderud og Sigmund Karterud i Oslo samt i mentaliseringsfokuseret parterapi. Derudover er hun certificeret vejleder i Circle of Security; et pædagogisk undervisningsprogram, som styrker forældre/barn-samspillet.

Janna har arbejdet i Kristiansand i Norge med gruppeterapi, i psykiatrien samt i Alternativ til Vold med personer, som udøver vold i nære relationer. Gennem flere år har hun arbejdet med unge og voksne, som er vokset op med forældre med misbrug. Fokus på tilknytning, følelsesregulering og samspil i nære relationer er således gennemgående temaer i Jannas praksis.

Med stor interesse for at formidle har Janna undervist psykologistuderende, psykologer, terapeuter, socialrådgivere samt plejeforældre i at forstå voldens verden. I supervisionsrummet er Janna optaget af i et trygt og lærerigt rum at styrke supervisander til at forstå sig selv bedre for derigennem bedre at kunne møde, rumme og hjælpe deres klienter.

Janna bor i Valby.