Skole

Kursusdagen kan blandt andet indeholde understående temaer og kan tilpasses til jeres ønsker og behov.  Ønsker I tilbud på et forløb eller har ønsker til undervisning i specifikke emner bedes I rette henvendelse til kontakt@centerformentalisering.dk

 

MENTALISERING I SKOLEN OG SIKKERHED

 • Gennemgang af mentaliseringsgrundbegreberne i forhold til en skolesammenhæng. 
 • Hvordan udvikles mentaliseringsevnen i det naturlige udviklingsfremmende samspil?
 • Det naturligt udviklingsfremmende samspil anvendes i skolen til at understøtte elever i forhold regulering af følelser og mentalisering
 • Hovedværktøjer for den mentaliserende fagprofessionelle
  • Model RAM
  • Model ÅBENT
 • Mentalisering i skolen og mentaliserende klasserumsledelse

STORE OG SMÅ TRAUMER I EN SKOLESAMMENHÆNG – FORSTÅELSE OG HÅNDTERING

 • Hvordan udvikles tillid til læring? Epistemisk tillid
 • Betydning af tilknytningsmønstre for elevers tilgang til læring
 • Traumer i skolen – små og store traumers betydning for elevers mentaliseringsevne og læring
 • Traumereaktioner – hvordan spottes og håndteres de i skolen?
 • Geniscenesættelse når elever geniscenesætter deres historik i skolen med fagprofessionelle og elever 
 • Traumer og sikkerhed i skolen

ELEVENS UDVIKLINGSALDERS BETYDNING FOR LÆRING – OPBYGNING AF EVNER OG TILPASNING AF KRAV

 • Balance i mentaliseringsdimensioner i en skoleramme
 • At stille krav som matcher elevernes udviklingsalder
 • Interventionsspektrum – håndtering af intense følelser

MENTALISERING OG GRUPPEDYNAMIKKER

 • Betydningen af gruppen og gruppedynamikker for klassens trivsel og læring
 • Gruppestrukturer og grænser – analyse og forståelse
 • Mobning og eksklusionskulturer
 • Håndtering af mobning i gruppesammenhænge
 • Mentalisering og konflikthåndtering i gruppesammenhænge
 • STORM for grupper.

MENTALISERING PÅ KLASSEN SAMT UNDERVISNING I HANDLEPLANEN ”STORM- HANDLEPLAN”

 • Undervisning i mentalisering på klasseniveau
 • Gennemgang af øvelser
 • Øvelser afprøves i grupper
 • Gennemgang af handleplanen STORM
 • Supervision via handleplanen STORM

FAMILIER MED ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK I EN SKOLESAMMENHÆNG

 • Mentalisering i mødet med familier med anden etnisk baggrund end dansk
 • Religion, kultur og skole
 • Muslimske familier og islam
 • Redskaber til mødet med familier med anden etnisk baggrund end dansk