LENNART KIEL

 

Lennart er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet. Lennart er særligt optaget af, hvordan unges personlighed hænger sammen med deres evne til at opfylde samfundets krav og forventninger. Han har blandt andet fokus på, hvordan tidlige tegn på personlighedsforstyrrelse viser sig hos unge, og hvordan disse problemer kan behandles ud fra en mentaliserende tilgang.

Ved siden af sit arbejde hos Center for Mentalisering forsker Lennart for tiden i sammenhænge mellem mentalisering, hukommelse og livshistorier hos unge og voksne med Borderline Personlighedsforstyrrelse.