Line Albér

Line er autoriseret psykolog og godkendt specialist i psykoterapi.

Hun har i en årrække arbejdet med behandling af børn, unge og familier, i sager hvor der har været omsorgssvigt, seksuelle overgreb eller vold. Hun har endvidere flere års erfaring med forældrerådgivning, familieterapi samt supervision af og sparring med de professionelle omkring børn og unge med sociale, emotionelle eller faglige vanskeligheder i skole og daginstitutioner.

Siden 2014 har hun været selvstændig med egen praksis, hvor hun beskæftiger sig med individuel psykoterapi, par-samtaler og familiesamtaler.

Aktuelt er hun meget optaget af brugen af mentalisering i forhold til at fremme tryg tilknytning og forebygge udviklingstraumer i arbejdet med gravide og småbørnsforældre.