Litteratur om ADHD 

Nedenfor anføres litteratur, film og dokumentarer samt artikler, der relaterer sig til ADHD diagnosen. Det faglige niveau i den anførte litteratur varierer.  Dele af litteraturen er solidt underbygget empirisk imens andre dele gengiver klinisk eller personlig erfaring med hensyn til emnet.  

FAGLITTERATUR 

Kort og godt om ADHD
Af: Per Hove Thomsen.

Bogen tilbyder et glimmerende overblik over, hvad ADHD er for en diagnose og hvordan diagnosen opleves indefra af børn, unge og voksne. Desuden er der en gennemgang af udbredelsen af - og årsager til ADHD samt viden om, hvilke andre udfordringer lidelsen ses med. Bogen afsluttes med kapitler om behandling og viden om hvad man kan gøre, hvis man selv er ramt af ADHD. Per Hove Thomsen er en af de mest vidende inden for ADHD området og det er en rigtig lettilgængelig, og gennemarbejdet bog med fine små cases. Bogen er et virkelig et godt sted og starte hvis man vil have et overblik over feltet omkring ADHD.
Stille ADD fortælllinger om børn og unge med ADD
Denne bog tilbyder en rigtig god indføring i ADHD's ofte lidt oversete ”lillesøster” diagnose - ADD. Bogen gennemgår diagnosen symptomer, årsager og udfordringer. Der er bogen igennem en række cases - både korte og lidt længere. De længere følges op med faglige refleksioner og kommentarer af psykolog, Lene Staarup. Bogen er letlæst, godt struktureret og flot formidlet.
Om børn og unge med ADHD
En meget faglig bog, hvor der er masser af viden at hente. Bogen giver en grundig indføring i forskellene mellem DSM-5 og ICD-10 og alle andre teoretiske specifikationer. Man skal dog være klar på en høj faglighed, for man hjælpes ikke på vej af cases eller praksiseksempler.
ADHD hos piger og kvinder: Fra dygtig pige til udbrændt kvinde
Af: Lotta Borg Skoglund. Bogen giver et meget nuanceret indblik i nogle af alle de aspekter og udfordringer, der kan være for piger og kvinder med ADHD. Dette både i forhold til at få stillet diagnosen eftersom diagnosekriterierne baserer sig meget på de symptomer, drenge og mænd har. Piger og kvinders udfordringer kan have et andet udtryk, og derfor bliver de ofte udredt, diagnosticeret og hjulpet senere end drengene/mændene. I bogen er der ligeledes beskrivelser af hormonernes betydning, komorbide lidelser, diagnosens indflydelse på hverdagslivet og de sociale relationer samt de forskellige forventninger, krav og tolerancetærskler kvinder og mænd med ADHD mødes med. Bogen er skrevet med afsæt i de mange kvinder, som Lotta Borg Skoglund som læge og psykiater har mødt i sin praksis, hvilket også i høj grad gør den nærværende og levende.
ADHD i skolen
Bogen er rettet mod lærer og pædagoger, der møder børn og unge med ADHD i skolen. Bogen tilbyder viden om ADHD, forældresamarbejde, klasseledelse, håndtering af konflikter og idéer til udvikling af egen praksis. Bogen er fyldt med gode praksisanvendelige redskaber.
Hører du overhovedet efter?
I denne bog fortæller Manu Sareen hans personlige historie om hvordan det at have ADHD har været for ham i hans barndom, ungdom og især voksenliv. Efterfølgende interviewer han en række kendte danskere med ADHD Bogen lykkes meget fint med at beskrive, hvordan ADHD opleves og udfoldes helt forskelligt hos forskellige mennesker og hvordan denne særlige neurodiversitet også kan være en gave.

PODCASTS

24 spørgsmål til professoren – “Hvad er det med ADHD”?

Med Lone Frank og Peter Hove Thomsen.

Psykiater Per Hove Thomsen fortæller om mennesker, der ikke kan regulere opmærksomheden og filtrere virkeligheden som os andre. Og om, hvorfor ADHD-træk, som har været glimrende i en fjern fortid, opleves som syge i nutiden.

https://www.weekendavisen.dk/2021-20/24spoergsmaal/hvad-er-det-med-adhd

TED X: This is what its really like to live with ADHD

En personlig og meget rørende Ted Talk om et liv med ADHD og samtidig formidling af viden om ADHD på en lettilgængelig måde

Podcast børnepsykologi: Mit barn har måske ADHD

I dette afsnit af Børnepsykologi samler opmærksomheden sig omkring ADHD. Der er en fin gennemgang af forskellige aspekter ved ADHD. 

Hvad er ADHD? Hvad skal vi som forældre og fagfolk være særligt opmærksomme på? Hvilken hjælp kan man få, hvis man er bekymret? Der er nogle fine diskussioner om arv og miljø og hvordan man bedst møder børn med ADHD i skolerne,

Hjernekassen på P1 om ADHD – “Hvad er ADHD”?

I podcasten taler Peter Lund Madsen med Peter Hove Thomsen og Niels Bilenberg om, hvordan er det at leve med ADHD og beslægtede diagnoser. De snakker om, hvad forskellen er på at have ADHD og bare have svært ved at fokusere samt hvad kan man gøre ved ADHD. 

https://www.dr.dk/lyd/p1/hjernekassen-pa-p1/hjernekassen-pa-p1-2019-11-18

Diagnosen – Heartbeats

En række fine podcastafsnit hvor Jasper Ritz og Morten Pedersen taler om livet med ADHD. De to værter har en dejlig energi og deler rundhåndet af egne erfaringer med at have ADHD og fortæller om styrkerne ved at have ADHD. De invitere gæster ind således at en række kendte deler personlige beretninger om et liv med en diagnose.

https://heartbeats.dk/series/diagnosen/

Artikler

Følgende artikler handler om ADHD. 

Tryk på den lille pil i venstre side for at læse mere om den enkelte artikel

Af: Fionnuala Larkin et. al.

Artiklen viser, at forældre til børn med udviklingsforstyrrelser generelt har et højt stressniveau og at forældre, der har børn med autisme og ADHD statistisk set beskriver deres børn med flest negative termer. 

Studiet peger på, at de forældre, der var gode til at mentalisere deres barn med en udviklingsforstyrrelse og tilskrive det positive mentale tilstande også havde et signifikant lavere stressniveau. Det understøtter, at når man mentaliserer sit barn, så er det også regulerende for en selv og sænker følelsesintensiteten i samspillet med barnet. En anden pointe i studiet er, at forældre, der fokuserer meget på diagnosen i sig selv, har et højt stressniveau. Så evnen til at se “bag om” diagnosen, og fokusere på barnets sind er vigtig.

Artiklen beskriver projektet “Cultivating Compassion ADHD Project”. Dette projekt bruger en mentaliseringsbaseret og psykodynamisk terapeutisk tilgang i arbejdet med børn og unge med ADHD.

Ved at øge børnenes evne til at mentalisere, fremmer man samtidig deres evne til at selvregulere, som ofte kan være svært for børn og unge med ADHD. Samtidig kan relationer til børn og unge med ADHD ofte være konfliktfyldte. Med en psykodynamisk tilgang, har man netop fokus på relationen til barnet, hvilket fremmer empati og medfølelse mellem eksempelvis omsorgsperson og barn og øger barnets epistemiske tillid.

Projektet tager udgangspunkt i tre fokuspunkter for interventionen: den terapeutiske relation, ”focus formulation” og (sam)arbejde med omsorgspersoner og fagpersoner.

I artiklen bliver der løbende beskrevet forskellige cases, hvilket giver en god forståelse af, hvordan metoden og projektet fungerer i praksis.

Der synes at være en betydelig sammenhæng mellem ADHD og Borderline. Det ses blandt andet ved, at et studie har fundet, at 41% af voksne med borderline har i sin barndom været diagnosticeret med ADHD.

Denne artikel beskriver et studie, der har til hensigt at undersøge, om mentalisering kan være en måde at adskille de to diagnoser. Altså, om der er forskellige former for vanskeligheder med mentalisering ved henholdsvis ADHD og borderline. Studiet finder, at deltagerne med borderline har et dominerende mønster af hypermentalisering. (Hypermentalisering betyder, at man har tendens til at ”overmentalisere”. Man tilegner andre (flere) mentale tilstande, end der synes at være objektive tegn på). Hvorimod deltagerne med ADHD ofte havde mangelfuld mentalisering.

Forfatterne bag artiklen lægger dog vægt på, at der på nuværende tidspunkt ikke findes særligt meget forskning om ovenstående relation mellem mentalisering og ADHD og borderline.

Denne artikel er særligt skrevet til fagpersoner i skoleregi og pædagogisk arbejde. Formålet er at introducere til mentaliseringsbegrebet og samt vise, hvordan begrebet kan bruges i arbejdet med ”urolige elever”.

Artiklen giver en bred og konkret introduktion til mentalisering, og hvorfra begrebet er opstået. Samtidig beskriver den, hvordan man kan forstå mentalisering i relation til psykisk velbefindende, og hvordan en hæmmet mentalisering kommer til udtryk i de tre forskellige præmentaliserende modi.

Mentalisering i pædagogik (særligt i forhold til de ”urolige elever”) tager udgangspunkt i, at sociale relationer og tillid er centrale for en positiv udvikling. Frem for at forstå de ”urolige elever” som eksempelvis at de ”mangler opdragelse” eller ”har ADHD”, vil man med en mentaliserende tilgang have fokus på elevens sind og hvad der sker mellem mennesker. Samt have fokus på at prøve at forstå, hvad der mon ligger bag en given adfærd. Forfatterne argumenterer desuden for, at for at kunne skabe en mentaliserende pædagogik og være mentaliserende over for eleverne, er det nødvendigt at den enkelte fagperson også er opmærksom på egne mentale tilstande. Samt at have en fælles kollegial åbenhed overfor mentaliseringssvigt.