Litteratur om autisme 

Neden for anføres litteratur, film og dokumentarer samt artikler, der relaterer sig til autisme. Det faglige niveau i den anførte litteratur varierer.  Dele af litteraturen er solidt underbygget empirisk imens andre dele gengiver klinisk eller personlig erfaring med hensyn til emnet.  

FAGLITTERATUR 

Autisme og tilknytning - en mors fortælling - et fagligt perspektiv.
Af: Birgitte Mølgård, Lennart Pedersen og Jeanette Ringkøbing Rothenborg.

Denne bog er bygget op således, at autismespektrumsforstyrrelse bliver beskrevet ud fra en række temaer; autismediagnosen, historie, tilknytningsforstyrrelser, autisme i familien, samarbejde mellem forældre og fagfolk. Bogen igennem giver den ene forfatter Birgitte Meldgård konkrete eksempler på, hvordan hun har oplevet de forskellige udfordringer i forhold til samspillet med hendes søn. Det er virker meget fint med disse eksempler, som samtidig kommer til at fungere som en gennemgående case.
Mit barn har autisme
Af: Raelene Dundon.

Dette er en rigtig fin lille bog til forældre til et barn, der er diagnosticeret med autisme. Forfatteren er psykolog og selv mor til et barn med autisme. Hun har i bogen samlet en masse gode råd, henvisninger til materiale og øvelser til forældre og børn med autisme. Der er særligt fokus på, hvordan man taler med børn om at have om autisme-diagnosen og hvordan man deler viden om autisme med skole, venner og familie. Der er også et fint afsnit om fakta og fiktion i forhold til autisme. Bogen er meget letlæst og forfatteren skriver meget direkte og omsorgsfuld og fuld af håb til at man kan få et godt liv med autisme. Bogen virker rigtig god til forældre der måske er helt overvældede over at deres barn har fået en autisme-diagnose.
Den uundværlige autismemanual
Af: Katy Hoopman

Denne bog koncentrerer sig om, hvordan man arbejder med børn med autisme i skolen. Bogen er fyldt med viden og gode råd. Hvordan håndtere man lektier, mobning særinteresser og sansemæssige udfordringer i skolen?. Det er en amerikansk bog og nogle gange er der ideer eller tankesæt som ikke giver mening i en dansk kontekst men langt den største del af bogen er inspirerende og den kan sagtens bruges i en dansk skole sammenhæng.
Neuro Tribes
Af: Steve Silberman.

Neurotribes er en New York Times bestsellerbøger, der præsenterer en konventionel tænkning om autisme og foreslår en bredere accept af - og forståelse for mennesker, der tænker anderledes. Hvad er autisme? Et livslangt handicap eller en naturligt forekommende form for kognitiv forskel beslægtet med visse former for genialitet? I sandheden er det alle disse ting og mere - og fremtiden for vores samfund afhænger af vores forståelse af netop det. NeuroTribes betragter ideen om, at neurologiske forskelle som autisme ikke er en “fejl” fra naturens side af, men resultatet af naturlige variationer i det menneskelige genom. Denne banebrydende bog vil omforme forståelsen af neurodiversitet i verden
En overlevelsesguide for børn med autismespektrumforstyrrelser (og deres forældre)
Af: Elisabeth Verdick og Elizabeth Reeve.

Man kan godt blive lidt forvirret over alle farverne, tegningerne og i det hele taget opbygningen af denne bog. Men når man først kommer igang er bogen meget lettilgængelig og får fint beskrevet hvad autismespektrumforstyrrelse kan indebære for det enkelte barn. Hvilke udfordringer det kan give i sociale sammenhænge - eksempelvis i hjemmet, i skolen og sammen med kammerater. Bogen tilbyder hele tiden gode ideer til, hvordan man som barn og forældre kan tackle udfordringerne. Der er bogen igennem også små historier fra børn på autismespektrummet som har forskellige udfordringer. Der er en omsorgsfuld og respektfuld tone i bogen som henvender sig direkte til barnet på autisme-spektrettet. Den er også et hyggeligt sted at begynde som professionel, fordi bogen er letlæst og samtidig viser, hvor forskelligt det kan opleves at være på autismespektrettet.
Mentalisering i klinisk praksis
af Jon G. Allen, Peter Fonagy & Anthony Bateman (s. 163-167).

Der er kun et afsnit på et par sider om mentalisering og autisme i denne bog. Til gengæld er det bare spot-on i forhold til at forstå sammenhængen mellem mentalisering og autisme. Det beskrives, hvordan mentaliseringsteoriens udvikling har sit udspring i et forsøg på at forstå autismespektrumforstyrrelser. Afsnittet om autisme gennemgår forskning, der peger på, hvordan det lille barn med autisme ikke laver skiftet fra fuldstændigt kontingente spejlinger til at være mere optaget af markerede spejlinger. Endvidere behandler afsnittet også, hvordan børn med autisme har udfordringer med spejlneuronaktivitet ved oplevelse af emotionelle udtryk hos andre. Har du bogen og er optaget af autisme, så genlæs lige dette afsnit.
Zero Degrees of Empathy - A new theory of human cruelty and kindness
Af : Simon Baron Cohen.

Bogen indeholder et afsnit om autisme, hvor Cohen beskriver autisme som når ”zero degrees of empathy” er positiv. I modsætning til når ”zero degrees of empathy” er negativ, som det blandt andet ses hos mennesker med dyssocial personlighedsstruktur. Cohen gennemgår forskningen på området og lægger vægt på, hvordan autister også har noget helt unikt at bringe menneskeheden, med deres specifikke evne til systematisering. Han beskriver også, hvordan autisters manglende empati kan få dem til at handle på en måde, så andre ses som objekter, men at der ikke findes onde intentioner bag disse handlinger.
Det unikke menneske
Af: Barry M. Prizant.

Berry M Prizant har mange års erfaring med arbejdet med børn og unge på autismespektrummet og han har en meget mentaliserende syn på arbejdet med disse mennesker. Forfatteren er ikke er så optaget af diagnosen og af at fjerne symptomer, men mere på at møde og forstå det enkelte unikke menneske. Han har fokus på at se bag om adfærden og betragter adfærden som en måde at mestre og tilpasse sig verden, der med autistens udfordringer kan opleves overvældende og farlig. Forfatteren fokuserer på at ændre og behandle, men har en grundlæggende nysgerrighed på, hvordan han kan forstå og hjælpe. Bogen er fyldt med rørende cases og masser af håb til udvikling og kontakt.
Forstå de andres tanker - arbejdsbog for børn med autisme
Af: Patricia Howlin, Julie A. Hadwin & Simon Baron-Cohen.

Denne bog er særlig interessant fordi Baron Cohen, som er hovedteoretikerne bag ”Theory of mind” begrebet fra mentaliseringsfeltet, er medforfatter. Bogen består af et helt korte afsnit om "Theory of mind" og mentalisering og derudover er det en række perspektiver på det at træne perspektivtagning. Det er nogle fine øvelser, men det er svært at vurdere om bogen fungerer, når man ikke har afprøvet den sammen med børn. Det er umiddelbart nogle lidt gammeldags tegninger, men det kan være, at det fungerer fint med målgruppen. Bogen rammer i hvert fald med det teoretiske lige ned i epicentret af mentalseringsteorien.
Aspiens hemmelige bog om uskrevne sociale regler
Af: Jennifer Cook O’Toole.

Bogen gør præcist, hvad den lover. Det er en gennemgang af 142 sociale regler som er helt nødvendige i det sociale sammenspil. I det første kapitel møder vi forfatteren, som fortæller om hendes opvækst med autisme og hendes forhold til regler. Efter de 142 regler følger 31 små kapitler hvor reglerne gennegåes med konkrete ideer og gode råd, samt masser af eksempler. Den sidste del af bogen består af en række små tegneserier om sociale situationer og efterfølgende beskrivelse af, hvad der gik galt og hvad der kunne forbedres. Bogen er primært til unge med aspergerdiagnosen, men giver også et rigtig fint og til tider morsomt indblik i, hvordan verden ser ud fra dette perspektiv.

SKØNLITTERATUR

Jeg er autist - En kat i en verden af hunde
Af: Hildur Grauslund Nielsen.

En rigtig god, selvbiografisk bog, som giver en rørende indsigt i et liv med en aspergerdiagnosen. Hildur beretter om sin barndom, hvor hun oplevede at blive misforstået af forældre, lærere og kammerater. Hun fortæller om, hvordan hende store interesse for sprog har hjulpet hende med at forstå andres perspektiv, men hun beretter også om hvorledes det ikke automatiseres for hende og at hun hele tiden må træne de spor i hjernen, der gør at hun forstår andre inde fra. Hildur fortæller i bogen også om hendes voksenliv, hvor hun har fået sin diagnose og om, hvordan det har hjulpet hende at forstå sig selv. Hendes særlige evner har været en hjælp for hende i arbejdslivet hvor hun er struktureret, optaget af detaljen og meget ambitiøs. Hun oplever dog også, hvordan stress i perioder har gjort det svært for omgivelserne at arbejde sammen med hende. Hun beskriver også, hvordan hun ofte har svært ved at forstå kollegaers reaktioner og adfærd. I slutningen af bogen beretter hun om den ensomhed og udfordringer med relationer hun desværre også har måttet kæmpe med. Alt i alt en fin bog til at forstå, hvordan verden opleves indefra når man er udfordret af en aspergerdiagnose.

FILM OM AUTISME

Temple Grandin (2010)

Denne film bygger på en autentiske historie om den amerikanske professor i dyrevidenskab, Temple Grandin. Temple er autist og hendes særlige måde at se se verden på gør det muligt for hende at se på kvæg og deres bevægelsesmønstre, således at hun kan hjælpe med at designe effektive og mere produktive kvægfarme, hvor dyrene er mere trygge. Det er en rigtig god historie og en forrygende film, der formår at beskrive, hvordan det at være autist kan opleves indefra på en meget ægte og rørende måde.

Spækhuggernes fyrtårn (The Lighthouse of the Whales, 2016)

En mor dukker op hos en fyrtårnspasser, sammen med hende søn der har infantil autisme. Moren har taget sin søn med dertil, da drengen har en særinteresse for spækhuggere. Da drengen så en film med fyrtårnspasseren og spækhuggere oplevede hun en helt ny vågenhed og åbenhed hos sin søn. Hun ønsker at tilbyde drengen at være omkring spækhuggere som en form for naturterapi. Filmen følger drengens tavse liv på stranden og den skrøbelige skabelse af en kontakt mellem den ensomme fyrpasser og drengen mens de sammen oplever naturen og spækhuggerenes liv. Filmen giver et fint billede af, hvordan autisme kan se ud og det illustrerer hvor vigtigt det er at få øje på de små tegn på kontakt og udvikling hos børn med autisme. Parallelt er der en fin kærlighedshistorie mellem de to voksne. Filmen er baseret på en autentisk historie.

Rain Man (1988)

Filmen er jo en klassiker i forhold til film om autisme. Det er også en dejlig film der tåler et gensyn. Den viser fint de udfordringer mennesker med autisme kan have med forandringer og behovet for overblik og struktur, men også hvordan mange med autisme vil gå rigtig langt (for at overvinde sine udfordringer) for dem, de holder af. Filmen beskriver også meget smukt, hvordan mødet med mennesker med autisme kan være en gave til at se livet på en anden måde. En lille kommentar er at Rain Man er ”servant autist”, så det er altså ikke alle med autisme der har de helt særligt evner til at huske blandt andet tal som han har.

Love on the spectrum (2019) Netflix

En meget fin, rørende og lærerig dokumentarserie om unge med autismespektrumforstyrrelser og deres forsøg på at finde kærligheden gennem dating. Serien viser både hvilke specifikke vanskeligheder mennesker med autisme har i forhold til blandt andet mentalisering, og det sociale samspil. Men også, hvordan de hver især er individuelle personer som udvikler sig og har mulighed for at nå deres håb og drømme.

Atypical (2017) Netflix

Er en serie om en ung mand, der går i High school og er på autismespektrummet. Handlingen foregår i den klassiske ”High school” ramme som vi kender fra amerikanske serier med temaer som kærlighed, frigørelser fra forældre, søskende, terapisamtaler og kammerater. Serien har hele tiden et fokus på de særlige unikke forhold der er, når man er ung og har en  autismespektrumforstyrrelse. Rammen gør, at man føler sig underholdt i et genkendeligt univers og samtidig er der masser af viden om de særlige udfordringer de oplever. Kan anbefales til professionelle såvel som unge, der selv er på autismespektrummet eller kender nogen der er.

PODCASTS

Autisme – børnepsykologi af Rasmus Alenkær

Et fint afsnit, hvor autismediagnosen beskrives og der gives gode råd til, hvordan man forstår og arbejder med børn på autismespektret i skolen.

https://www.alenkaer.dk/podcast/2020/5/14/autisme

Hjernekassen på P1 Autisme/ADHD

I dette afsnit om autisme taler Anders Lund Madsen med Anne Skov Jensen, som har både autisme og ADHD, men også er en kvinde med masser af ressourcer. Hun er uddannet jurist og har skabt hjemmesiden www.overlevelseguiden.dk. De fortæller om spektrummet, om særinteresser/hobbyer kendetegn, ligesom de gennemgår autisme diagnosen.  Det er en fornøjelse at høre de to snakke om autisme og ADHD. På ærlig vis fortæller de begge om, hvad der udfordrer dem i hverdagen.

Tedtalk: Autism — what we know (and what we don’t know yet)

Wendy Chung er monekular genetist og fortæller om, hvad vi ved om den genetiske baggrund for autismespektrumforstyrrelse – herunder hvor mange forskellige former for autisme og  forskellige genetiske baggrunde, der kan ligge til grund for diagnosen. 

Ted x autism

En af de bedste måder at lære noget om autisme på, er ved at høre på kloge, indsigtsfulde mennesker, der befinder sig på autismespektret. Her er et par  personlige og rørende beretninger – der er så mange gode at det ikke er til at anbefale en enkelt. 
 

https://www.ted.com/playlists/153/the_autism_spectrum

 
 

Er jeg autist?

I denne podcast undersøger Malene om hun er har Aspergerdiagnosen. Hun kommer omkring en masse temaer omkring diagnoser, om det at få en diagnose og leve med den. I podcasten gennemgår hun hendes egen rejse mod at få en diagnose og har også besøg af en række gæster. Der er mange gode afsnit – blandt andet er afsnit 5 og 8 med Bo Heilskov rigtig gode.

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/er-jeg-autist/id1522652690

Artikler

Følgende artikler handler om autisme. 

Tryk på den lille pil i venstre side for at læse mere om den enkelte artikel

Af: Fionnuala Larkin et. al.

Artiklen viser, at forældre til børn med udviklingsforstyrrelser generelt har et højt stressniveau og at forældre, der har børn med autisme og ADHD statistisk set beskriver deres børn med flest negative termer. 

Studiet peger på, at de forældre, der var gode til at mentalisere deres barn med en udviklingsforstyrrelse og tilskrive det positive mentale tilstande også havde et signifikant lavere stressniveau. Det understøtter, at når man mentaliserer sit barn, så er det også regulerende for en selv og sænker følelsesintensiteten i samspillet med barnet. En anden pointe i studiet er, at forældre, der fokuserer meget på diagnosen i sig selv, har et højt stressniveau. Så evnen til at se “bag om” diagnosen, og fokusere på barnets sind er vigtig.

Af: Slade, A. 

I artiklen beskriver Slade den enorme udfordring det er at være forældre til børn med autismespektrumvanskeligheder. Hun understreger, at det må anses som et udtryk for menneskeartens evolutionært udviklede drift til at beskytte og drage omsorg for vores unger, at så mange forældre til børn med autismespektrum-vanskeligheder formår dette og endda med kreativitet, målbevidsthed og passion. Hun beskriver, hvor vanskeligt og følelsesmæssigt opslidende det er at være mentaliserende i forhold til et menneskebarn, der ikke kan mentalisere, og som i vidt omfang afviser kontakt. Hun pointerer, hvor vigtigt det er, at behandling af børn med autismespektrum-forstyrrelser også tager højde for de sårbare kæmpende forældre, som ellers let udtrættes i dette arbejde.