Litteratur om Dissociation

Nedenfor anføres bøger om forskellige emner, der relaterer til dissociation. Det faglige niveau i den anførte litteratur varierer. Dele af litteraturen er solidt underbygget empirisk, imens andre dele gengiver klinisk eller personlig erfaring med hensyn til et bestemt emne.

 

 

BØGEr

Dissociationsfænomener
Af: Hart, S. (2012)

En række artikler hvori fremtrædende teoretikere giver deres bud på, hvordan man kan forstå dissociationsfænomener. En interessant antologi med mulighed for at fordybe sig i dissociation både som selvbeskyttelsesstrategi, neurologisk fænomen, i sammenhæng med hukommelse og i forhold til barndomstraumer.
Tilbage til nutiden
Af: Modum Bad (2019)
Bogen er udviklet til mennesker, der er udfordret af traumeefterreaktioner. Den kan både bruges af den traumatiserede selv, men der er også mange fine ideer til arbejdet med traumatiserede individuelt og i grupper. Bogen indeholder psykoedukation om PTSD, komplekse traumer og nervesystemer mm. Endvidere tilbydes en lang række konkrete værktøjer til at arbejde med eftervirkningerne af traumer. Der er blandt andet øvelser til at arbejde med søvn, triggere, mindfulness, følelser og grænser. Temaerne er beskrevet helt enkelt og med stor omsorg for den traumatiserede og alligevel er det tydeligt, at der ligger en gedigen psykologi- og traumeviden bag den lettilgængelige tekst.
Psychosis, Trauma and Dissociation, Evolving Perspectives on Severe Psychopathology.
Redigeret af: Edited by Andrew Moskowitz, Martin J. Dorahy, Ingo Schäfer. Denne bog giver en fyldestgørende indføring I dissociationsbegrebet, herunder den historiske udvikling af forståelsen og de faglige diskussioner der præger begrebet. Bogen er skrevet af en lang række af førende forskere inden for området, og indeholder både dybdefaglige betragtninger og er klinisk anvendelig i mødet med og behandlingen af mennesker, der lider af psykose og eller dissociative tilstande. Sproget er engelsk og målgruppen har psykiatrityngde.
Trauma and Psychosis. New Directions for Theory and Therapy.
Redigeret af: Warren Larkin and Anthody P. Morrison. Bogen beskæftiger sig med sammenkoblingen af psykose og traumer og modgår af afkobling, man kan næsten fristes til at skrive dissociation, der har præget psykosebegrebet i en årrække. Dissociative tilstande beskrives indgående og forståelsen foldes ud med baggrund i nyere forskning på området. Bogen lykkes med at finde ”mening i galskaben” og det et kærkomment perspektiv der øger mentaliseringen af psykosetilstande. Bogen er ikke oversat til dansk.
Kroppen holder regnskab
Af: Bessel A. van der Kolk

Her kan du få et overblik over traumepsykologiens historie, ligesom der er masser af casehistorier. Bogen kommer i høj grad omkring dissociative tilstande og beskriver de specifikke langsigtede konsekvenser for mennesker, der dissocierer. Gennem bogen er der indflettet en række personlige baggrundshistorier om kendte traumer, tilknytnings- og udviklingsteoretikere, og ikke mindst er der masser af ideer til, hvordan man kan forstå og støtte traumatiserede og udviklingstraumatiserede børn, unge og voksne.
Pigen der hoppede ud af sin krop
Af Bodil Claeson

En letlæst overskuelig bog på dansk om dissociation. Bogen kommer fint omkring alle emner i forhold til temaet og iindeholder også masser af små casehistorier og ideer til behandling. Fokus i behandlingsdelen er især på Somatic Experiecing.
Traumer og Hukommelse. Hjerne og krop i søgen efter den levende fortid.
Af: Levin, P.A.

Denne bog beskæftiger sig direkte med spørgsmålet om hvorvidt vi kan stole på vores erindringer omkring traumer. Dette spørgsmål rejses bl.a. som følge af erkendelsen af de dissociative og derved frakoblinger der kan præge hukommelsen af traumatiske begivenheder. Bogen kan være en støtte til fagprofessionelle, der arbejder med traumatiserede mennesker, der mærker tvivl omkring erindringer eller som selv kan blive præget af tvivl om hvordan vi kan forholde os til spørgsmålet.
Galskabens magt.
Af: Sverker Belin. Bogen beskæftiger sig med det man kunne kalde ”egenmentalisering”, nemlig de dynamikker der kan opstå blandt fagprofessionelle, der arbejder med tidligt traumatiserede og psykotiske patienter. Bogen er skrevet i et letforståeligt sprog med mange eksempler på, hvordan man kan bliver påvirkes af de tilsyneladende forvirrende og uforklarlige processer i arbejdet. Derved giver bogen et indblik i, hvordan de dissociative processer kan påvirke de fagprofessionelle, og hvordan man kan forstå og arbejde i feltet på en konstruktiv måde.

Artikler

Herunder finder du artikler om dissociation

Tryk på den lille pil i venstre side for at læse mere om den enkelte artikel

April 2016 Journal of Trauma & Dissociation 18(1) Ensink K Begin M Nomandin L Fonagy F

Undersøgelse vedrører seksuelt overgrebne børn og peger på at høj grad af dissociation hænger sammen med lav refleksiv funktion og høj grad af psykopatologi. Ligesom der hos de børn der dissocierer ses høj grad af udadreagerende adfærd.