Litteratur om PersonlighedsforstyrrelseR 

Neden for anføres litteratur, film og dokumentarer samt artikler, der relaterer sig til forskellige personlighedsforstyrrelser. Det faglige niveau i den anførte litteratur varierer.  Dele af litteraturen er solidt underbygget empirisk imens andre dele gengiver klinisk eller personlig erfaring med hensyn til emnet.  

Anxiously attached understanding and working with preoccupied attachment.
Edited by Linda Cundy, Karnac, 2017. Denne bog belyser det undgående og ængstelige tilknytningsmønster med særligt fokus på baggrunden i samspil med tidlige omsorgspersoner. Bogen er til dem der ønsker at dykke ned i baggrunden for de relationelle vanskeligheder, der er motoren i den evasive stil og den undgående tilknytningsstil. Bogen er såvidt vi ved ikke oversat til dansk.
Metacognitive Therapy for Anxiety and depression
Af: Adrian Wells

Udover mentaliseringsbaseret terapi er Metacognitiv Terapi også en behandlingstilgang, der viser lovende resultater for evasiv personlighedsforstyrrelse. Hvis man ønsker at lære mere om den metakognitive tilgang specifikt for den ængstelige personlighed, giver denne bog, skrevet af grundlæggeren for det metakognitive perspektiv, en grundig indføring i metoden. Fokus er specifikt på de angstdrevne og ængstelige mønstre i tænkningen, der kan tilpasses til den ængstelige personlighed.

Handbook of Mentalizing in Mental Health Practice. American Psychiatric Publishing. 2. edition.
Af: Bateman, A.W. & Fonagy, P.F. (2019). Kapitel 18 - Trabner, Gablanski og Fonagy Conduct disorder

Dette er et virkeligt godt kapitel om at arbejde med unge med adfærdsforstyrrelser. I kapitlet samles opmærksomheden om sammenhængen mellem adfærdsforstyrrelser i ungdommen og senere udvikling af dyssocial personlighedsforstyrrelse. Mest af alt er fokus på alt det man kan gøre for at forebygge en sådan udvikling. Der er en gennemgang af, hvad der kendertegner adfærdsforstyrrelse og hvad etologien for denne adfærd er. Der er også en række konkrete ideer til, hvordan man kan arbejde mentaliseringsbaseret med unge med adfærdsforstyrrelser og deres familier.
Handbook of Mentalizing in Mental Health Practice. American Psychiatric Publishing. 2. edition.
Af: Bateman, A.W. & Fonagy, P.F. (2019). Kapitel 20, Bateman - Antisocial personality disorder in community and prison settings.

I dette kapitel gives en meget fin og nuanceret beskrivelse af, hvad det vil sige at have dyssocial personlighedsforstyrrelse. Der er en kort gennemgang af omfang og udfordringer for disse og ellers samler opmærksomheden sig om personlighedsforstyrrelsen i et mentaliseringspersepektiv. Pointen er at mennesker med dyssisocial personlighedsforstyrrelse ikke som sådan mangler mentaliseringsevne, men har en meget ubalanceret evne. På nogle områder er den måske bedre end normalen, men det med at mærke følelser, forstå andres indre, ikke at handle på automatiske forforståelser og have fokus på den anden, er udforet. Den sidste del af kapitlet handler om behandling. Her ligger fokus på motivation, gruppeterap og hvordan man arbejder i fængsler. Slutteligt gives en række tips til forskellige behandlingsmæssige udfordringer.
Forbrydelsens sind
Af: Kristina Antivakis
En virkelig god bog, hvor der kigges bag om adfærden hos et menneske, der har begået alvorlig personfarlig kriminalitet Bogen giver et fint indblik i vejen ind i kriminalitet, vold og omsorgssvigt i barndommen, psykisk sårbarhed og om at føle sig uden for samt at lykkes i destruktive gruppemiljøer. Det fungere meget godt at de kriminelle selv fortæller deres historie og og at den faglige forklaring præsenteres af to dygtige og empatiske fagfolk, henholdvis en retspsykolog og retspsykiater. Bogen rummer spændende indsigter til dig, der arbejder med voksne, der er personlighedsforstyrrede eller har andre diagnoser. Den giver også vigtige indsigter i betydningen af at møde sårbare børn og unge på mentaliserende vis.
Psykopati
Af: Mette K.F. Kreis, Helge A. Hoff, Henrik Belfrage, Stephen D. Hart.

Bogen giver en faglig, men almen tilgængelig introduktion til psykopati. Bogen berører den historiske og kulturelle tilgang til lidelsen og understreger vigtigheden af, at vi indtager et videnskabeligt snarere end moralsk perspektiv i vores søgen efter forståelser og behandling. Samfundsmæssigt er behandlingen minimal og overvejende begrænset til fængselsregi og bogen skriver bl.a.: ”Had er ikke en måde at behandlepsykopati på.” (s. 26), vi bør i stedet være fagligt nysgerrige på, hvad der ligger bag adfærden.
Personlighed og personlighedsforstyrrelser - en grundbog.
Af: Erik Simonsen og Birgit Bork Mathiesen.

Denne grundbog giver en grundig indføring i området personlighed og personlighedsforstyrrelser både ifht. ætiologi og behandling. En lang række danske mentaliseringseksperter har bidraget til bogen, men der er også medtaget andre perspektiver og metoder, der har vist sig virksomme i arbejdet med personlighedsforstyrrelser.
Karterud, S. (2018) Personlighed. Hans Reitzels Forlag.
Af: Af Sigmund Karterud

Sigmund Karterud fra Norge er en betydningsfuld stemme i det internationale felt af mentaliseringsteoretikere – eller som Peter Fonagy kalder dem: ”Mentaliseringsmafiaen”.
Karterud netop har fået udgivet sin seneste bog om personlighed på dansk. Gennem bogen tilføjer Karterud nyt til mentaliseringsteorien ved at samle opmærksomheden om sammenhængen mellem personlighedspsykologi, mentalisering og tilknytning. Han anvender en personlighedsmodel kaldet TAM, som står for Temperament Attachment (tilknytning) og Mentalisering. ”Temperament” beskriver han på interessant vis som måden, hvorpå vi individuelt reagerer i forhold til de primære emotioner. I slutningen af bogen gennemgår Karterud de forskellige personlighedstyper i forhold til modellen og beskriver også, hvordan man ud fra mentaliseringsteorien arbejder med personlighed.
Er man interesseret i mentaliseringsfeltet, så er der igennem bogen et teoretisk overskud og nye vinkler at hente.
Den ængstelige personlighed. Hans Reitzels Forlag.
Af: Nørgaard N. L., Simonsen S. (2019)

Denne bog er skrevet af dygtige danske mentaliseringskollegaer, der har samlet viden og erfaringer om den ængstelige personlighed og behandling af evasiv personlighedsforstyrrelse. Denne bog giver en grundig indføring i den ængstelige personlighed både fra et forskningsmæssigt og klinisk perspektiv.
Mentaliseringsbaseret behandling af borderline personlighedsforstyrrelse
Af Anthony Bateman og Peter Fonagy (2007). Bogen er en praktisk guide til behandling af borderline personlighedsforstyrrelse (BPF), hvoraf selvskade er et af de mulige symptomer. Bogen berører selvskade direkte kort på side 159, hvor vigtigheden for behandleren af at være ikke-dømmende og undgå at påtage sig ansvar for adfærden understreges med følgende eksempel på holdning og intervention: ”Jeg kan ikke hindre dig i at skade dig selv, eller endog tage dit eget liv, men jeg kan måske hjælpe dig til at forstå, hvad der får dig til at prøve på det, og til at finde andre måder at håndtere tingene på.”
Det sultne hjerte
Bogen tilbyder et fint overblik over borderline-diagnosen; først en god historisk gennemgang, herefter selve diagnosen og mestringsstrategier. Der er også et meget relevant afsnit om pårørende og en god beskrivelse af betydningen af selvskade. Bogen afsluttes med et kapitel om behandling, udvikling og håb. Bogen er letlæst og giver et fint overblik over diagnosen og livet med borderline. 16 mennesker med bordeline bringer med deres personlige og rørende beretninger masser af liv til teorien.
DAT - Dialektisk Adfærdsterapi. Færdighedstræning
Denne opdaterede udgave af Marsha Linehans hovedværk om Dialektisk Adfærdsterapi er en guldgrube af inspiration for alle psykologer, psykoterapeuter o.a. fagpersoner, som arbejder med mennesker, der af den ene eller anden grund har vanskeligheder med at regulere følelser eller ved at finde vej igennem en krise i livet. Bogen består af to dele (en manual og en arbejdsbog) som samlet tilbyder grundig indføring i og et væld af modeller og arbejdsark til at støtte og udvikle færdigheder inden for de fire kernetemaer, som den dialektiske adfærdsterapi er bygget op omkring: Mindfulness, relationer, følelsesregulering og udholdenhed. Dialektisk adfærdsterapi er sammen med mentaliseringsbaseret terapi en af de mest anerkendte evidensbaserede metoder til at arbejde med borderlinepersonlighedsforstyrrelse, men rækker i lighed med den mentaliserende tilgang langt videre end det. For fagpersoner, der arbejder terapeutisk med denne særlige målgruppe er bogen et must have, uanset terapeutisk observans. Alle andre fagpersoner, som varetager terapeutiske opgaver ville imidlertid også snyde sig selv og deres klienter/beboere, hvis de ikke stiftede bekendtskab med denne gavebod af velunderbyggede og afprøvede måder til at opbygge væsentlige livskompetencer, som vi alle har brug for og kan have glæde af. Marsha Linehans DAT-manual får hermed vores varmeste anbefalinger
Talking to a loved one with Borderline Personality Disorder
Af: Jerold J. Kreisman (2018) Bogen Talking to a loved one with borderline Personality disorder, er en guide for pårørende til mennesker med borderline personlighedsforstyrrelse. Med stor empati og forståelse for såvel den ramte, som de nære andre omkring ham eller hende, tilbyder bogen konkrete strategier og måder at håndtere de svære situationer og dilemmaer, som kan opstå i dagligdagen. I overensstemmelse med en mentaliseringsbaseret tilgang til BPF og til udvikling generelt, har bogen fokus på at fremme den validering, empati og støtte, som er fundamentet for trygge relationer. Selvom bogen først og fremmest henvender sig til nære pårørende, kan den også varmt anbefales til pædagoger o.a. fagpersonale, som er en del af den borderline ramtes dagligdag.
Building a Life Worth Living: A Memoir.
Af: Marsha M Linehan (2020)
I denne hudløst ærlige og fine bog tager psykolog og skaber af "Dialektisk adfærdsterapi", Marsha Linehan os med på hendes personlige rejse ud af det helvede af lidelse, som hun i sine ungdomsår havnede i. Dialektisk adfærdsterapi, - en terapiform, der sammen med mentaliseringsbaseret terapi er blevet en af de mest anerkendte evidensbaserede behandlingsformer til mennesker med borderline personlighedsforstyrrelse. Da den unge Marsha blev så syg, at hun måtte indlægges med alvorlige selvmordstanker og selvskade, var forståelsen af såvel lidelsen som virksom behandling af den stadig så begrænset, at den tilbudte behandling på det tidspunkt ofte kom til at repræsentere sit eget helvede for patienterne. På trods af mange svære erfaringer med et uhjælpsomt behandlingssystem og også med en familie, der havde svært ved at forstå og hjælpe hende, formår Marsha Linehan, at fortælle sin historie med humor og en mentaliserende indstilling over for såvel sine familiemedlemmer som de behandlere, hun mødte på sin vej. Sideløbende hermed foldes den dialektiske adfærdsterapi centrale principper ud og viser Marsha Linehans bud på hjælpsomme veje ud af helvede og konkrete måder at skabe et liv, der opleves værd at leve. En modig, inspirerende og livsbekræftende bog for både klienter, pårørende og behandlere.
I Hate You - Don't Leave Me
Af: Jerold Kreisman Psykiateren Jerold Kreisman er en af pionerende i forhold til at udbrede kendskabet til og skabe forståelse for mennesker med borderline personlighedsforstyrrelse. I denne nye udgave af bogen ” I hate you, don’t leave me” har Kreisman og videnskabsjournalisten Hal Straus revideret og opdateret den 20 år gamle klassiker på baggrund af den nye viden, der i de mellemliggende år er kommet i feltet, bl.a. fra mentaliseringsteorien. I et let forståeligt sprog og med masser af caseeksempler giver Kreisman et overblik over de centrale vanskeligheder, som er forbundet med borderline personlighedsforstyrrelsen samt mulige årsager til lidelsen. Der gives konkrete bud på, hvordan den ramte selv såvel som de pårørende og fagpersoner omkring personen, kan understøtte en positiv udvikling og være med den ramte igennem smertefulde og svære perioder. Bogen henvender sig især til mennesker, der har fået diagnosen og deres pårørende, men indeholder også et kapitel til fagpersoner, som arbejder terapeutisk med målgruppen.

PODCASTS

Lidelsen længe leve - podcast
Afsnit 8 - Ængstelig Evasiv personlighedsforstyrrelse. Lidelsen længe leve · 2022-05-20
En personlig og rørende beretning om hvordan det føles at have ængstelig evasiv personlighed forstyrrelse. Amalie er så dygtig til at beskrive, hvor invaliderende det kan være at være så selvkritisk og perfektionistisk og samtidigt at være ramt af utilstrækkeligheds følelser. Hun beskriver personligt, hvordan de negative følelser kan overvælde hende,men også hvordan hun arbejder med at ændre lidelsen.
Videnskabens veje, Region hovedstaden
Hvad ved vi om behandlingen af ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse? Psykolog og medforfatter til bogen "ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse", Sebastian Simonsen, fortæller i denne podcast om lidelse. Han beskriver endvidere, hvordan man på Stolpegården har udviklet behandlingsforløb til mennesker med denne personlighedsforstyrrelse. Til slut fortæller han om de foreløbige resultater af undersøgelsen.

Kan man tilgive en psykopat?
En rørende podcast, hvor komikeren Geo beskriver sit forhold til sin far, som var psykopat. Podcasten starter med rå kassettebåndsoptagelser fra den juleaften, hvor Geos storesøster får en båndoptager og optager farens agressive udbrud. Det er hjerteskærende at høre, hvordan børnene forsøger at stoppe farens agression mod moren. Herefter følger en fantastisk beretning, hvor Geo gennem fem afsnit forsøger at forstå sin far ved at opsøge folk, der har kendt ham. Podcasten får et rigtig fint punktum i og med, at Geo finder sin egen måde at sige farvel på.

Podcasten kan findes på Podimo

FILm

Den fabelagtige Amelie fra Montmartre

En meget smuk fransk film. Filmen giver et indblik i, hvordan temperament, relationserfaringer og livshistorie til sammen kan skabe en personlighed med evasive træk. Det er også en fortælling om, hvordan det er at få nye relationelle erfaringer og finde motivation til at gå fra at være tilskuer i andres liv, til aktivt at søge at hjælpe andre til at få det bedst ud af livet. Til sidst finder Amelie modet til selv at være nær andre, at tage chancer og mærke livet.ARTIKLER

Denne forskningsartikel giver en kort og præcis indføring i beskrivelsen og behandlingen af ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse ud fra et mentaliseringsbaseret perspektiv. Artiklen tager de dilemmaer op der omgærder lidelsen og tager tydeligt stilling med grundig forskningsfundering og argumentation –  herunder til spørgsmålet om forholdet mellem socialfobi og evasiv personlighedsforstyrrelse.