Litteratur om SEKSUELLE OVERGREB

Nedenfor anføres litteratur, film og dokumentarer samt artikler, der relaterer sig til seksuelle overgreb. Det faglige niveau i den anførte litteratur varierer.  Dele af litteraturen er solidt underbygget empirisk imens andre dele gengiver klinisk eller personlig erfaring med hensyn til emnet.  

BØGER

Ulrikka S. Gernes: En pige forlod værelset
En historie om en 14-årig pige, der møder en langt ældre forfatter. Gennem breve manipuleres hun ind en seksuel relation, som hun kommer til at forstå som ægte kærlighed. I den selvbiografiske beretning beskrives den skæve magtrelation mellem et barn og en voksen. Samtidig skildres et behov for at blive set som teenager og de forvirringer, der kan opstå, når en spæd ungdomsforelskelse bliver blandet sammen med voksen-seksualitet. Den 14-årige pige beskriver, at både hendes forældre og andre voksne tillod forholdet, samt at hun ingen støtte fik, da hun langsomt i slutningen af sine teenagerår forsøgte at blive fri af den usunde relation. Som voksen forsøger hun at konfrontere forfatteren med de konsekverser, deres relation har haft for hende. Bogen gengiver hendes breve til forfatteren, hvor hun endelig får sagt fra og sat ord på, at han var den voksne med livserfaring, mens hun var et barn uden. Ligeledes får hun givet udtryk for, at relationen var præget af, at hun blev domineret og manipuleret, hvilket har givet hende konsekvenser langt ind i voksen livet.
Lea Linstow: De kaldte mig Lolita
"De kaldte mig Lolita" er en sand historie om en pige, der vokser op i tiden omkring ungdomsoprøret med voksne, der enten ikke ser hende, eller alt for tidligt ser hende som et seksuelt objekt. Det er en historie om, hvorledes konsekvenserne af at indgå i voksen seksualitet alt for tidligt, rækker langt ind i voksenlivet. Som er parallelt spor til hovedpersonens livshistorie inddrager forfatteren viden om grooming og seksuelle overgreb, omsorgssvigt, psykologisk vold og traumer. Der er både beskrivelser af, hvordan temaet bliver behandlet i skønlitteratur, faglitteratur og i medierne. Blandingen mellem den unge kvindes historie og faglitteratur er lidt forvirrende, men overordnet en spændende bog.
Seksuelle overgreb mod børn og unge - en antologi om forebyggelse og behandling
Denne udgivelse giver en solid faglig gennemgang af en række betydningsfulde temaer i forbindelse med arbejdet med seksuelle overgreb og/eller vold mod børn. Som læser bliver man inviteret indenfor i børnehusets arbejde med komplekse sager og tilbydes en gennemgang af, hvordan man arbejder systematisk med screening af børn med mistanke om vold. Der er kapitler om krænkere - både når krænkeren er et barn, ung og voksen person. Der er også et særligt afsnit om seksuelle overgreb af børn og unge med autisme. Der er endvidere et kapitel om, hvordan man arbejder behandlingsmæssigt med voksne krænkere. Red Barnets tjeneste beskrives og der lægges vægt på en gennemgang af, hvordan grooming af børn og unge på nettet har udviklet sig de seneste 20 år. Der er også et interessant kapitel om konsekvenserne for unge, der krænkes af andre unge. Her et samler opmærksomheden om hvor vanskeligt det kan være for den unge, at skulle konfronteres med krænkeren i ungdomsmiljøet efterfølgende. Er du interesseret i den nyeste viden i forhold til arbejde med seksuelle overgreb (og vold) i Danmark i dag og ønsker du at få en fornemmelse af hvad der er for udfordringer, politiske indsatser og lovgivning på området, så er antologien absolut anbefalesværdig.
Dem, der ikke tier - Når ofre bliver helte: Seksuelle overgreb på danske børnehjem
Forfatter: Peter Øvig Knudsen Dem, der ikke tier handler om overgreb og omsorgssvigt, der er foregået på forskellige danske institutioner gennem tiden. I bogen rettes opmærksomheden mod forråede kulturer, hvor fagfolk vendte det blinde øje til de mest sårbare børn. Fokus er dog også på dem, der faktisk reagerede og ikke blot forblev tavse. Over en periode på otte år har Peter Øvig mødt en række tidligere børnehjemsbørn, som fortæller om de seksuelle overgreb, de har oplevet - især i 1960'erne og -70'erne. Bogen har en central betydning den dag i dag, fordi de anbragtes historier skal ud af skammens skygge. De stærke overlevere skal ses og høres. Desuden sætter bogen fokus på, hvorledes overgreb og svigt kan foregå lige for øjnene af selv de mest velmenende professionelle.
Kærlighed og overlevelse - barneseksualitet og seksuelle traumer
Af: Katrine Zeuthen

En virkelig god og faglig velunderbygget bog om hvad seksuelle overgreb betyder for børns udvikling.
Familier med seksuelt misbrug af børn
Af: Hildebrand E., Christensen

En gammel klassiker i forhold til familier med seksuelt misbrug af børn – men stadig en rigtig god indføring i feltet. I bogen anvendes Minuchin´s strukturelle familieterapi til at beskrive familiestrukturer og grænseproblematikker i familier med seksuelle overgreb. Der er også gode tips og tricks til både familiebehandling og individuel behandling i forhold til seksuelle overgreb.
At bestige bjerge - gruppeterapi for seksuelt misbrugte mænd
Af: Jette Lyager & Lone Lyager

Forfatterene beskriver deres arbejde ift. gruppebehandling med seksuelt misbrugte mænd. Bogen indeholder en lang række gode cases og fine beskrivelser af de konsekvenser det har haft for mændene individuelt og i relationer. Der er beskrivelser af følelser som skam, vrede, angst, sorg såvel som af de udfordringer mændene oplever i forhold til egen kønsidentitet, seksualitet og relationer.
Veier ud av fortielsen - avdekning av seksuelle overgreb
Af: Siri Søftestad

En bog om, hvad der får børn og unge til at fortælle om overgreb. Ud fra 7 unges fortællinger reflekteres der teoretisk over, hvad der fik dem til at fortælle om overgrebene.
Zornig - Vrede er mit mellemnavn
Af Lisbeth Zornig Andersen

Bogen er nærmest en klassiker og har man ikke allerede læst den bør man læse Lisbets personlige historie. En helt central pointe er, at man kan leve med omsorgssvigt, vold, seksuelle overgreb, anbringelse og alligevel bryde den sociale arv og blive formand for Børnerådet.
Det bliver sagt
Af: Kristian Ditlev Jensen

Efter vores opfattelse er denne bog stadig en af de bedste selvbiografiske bøger om grooming. En rørende beretning om hvordan den 9 årige Cristian ud fra behovet om omsorg og at blive set, inviteres ind i en verden med spændende oplevelser og derfra langsomt lokkes ind i en seksuel relation med den 30 årige Gustav.

Podcast

når børn krænker børn
Podcasten Dato

"Det har sendt rystelser gennem landet. Eksemplerne fra skoler, hvor børn udsætter andre børn for vold og seksuelle overgreb." Dette podcast-afsnit er et rigtig fint fagligt indlæg til forståelse af de dynamikker, der fører til, at børn krænker andre børn. I afsnittet taler leder af Børnehuset Hovedstaden, Morten Jarmer, om, hvordan man håndterer og hjælper både børn, der krænker og børn, der er blevet udsat for krænkelser i skolen.

FILM OG DOKUMENTARER

En helt normal familie

 

Der udspiller sig et spændende psykologisk drama i serien om, hvad en voldtægt kan gøre ved en tilsyneladende “perfekt” familie. Man får indblik i, hvorledes alle familiens medlemmer vil gøre det bedste for hinanden efter den voldsomme hændelse, men glemmer at tale sammen samt mentalisere hinanden. Derudover illustrerer serien, hvordan et traume kan skabe langvarige konsekvenser og medføre splittelse i en ellers velfungerende familie. 

Alt i alt en utrolig spændende, lærerig og underholdende serie om familiedynamikker, traumereaktioner og om at ville passe på dem, man elsker. 

Vi overlevede R Kelly 

En beretning om sangeren R Kellys succes med at bryde med en barndom med fattigdom og traumer og blive en verdensstjerne. Samtidig er det en skræmmende beretning om, hvordan han mens han opbyggede sin karreire groomede og overgreb børn og helt unge kvinder. En lang række kvinder står frem og fortæller deres historie om overgrebene og senfølger af overgreb og psykisk og fysik vold. Der er også stærke fortællinger om, hvordan de overlevede og tog kampen op for at få R Kelly stoppet. 

Sandheden om Bill Cosby

I løbet af fire afsnit fortælles historien om Bill Cosbys betydning for det sorte samfund i USA, hans indsatser for uddannelse og hvordan han bagved bedøvede og overgreb mere end 60 kvinder. En fortælling om, hvor svært det kan være at acceptere, at ens helte der gør velgørende gerninger også har en mørk side. Det er også en fortælling om ofrene, der ikke blev troet på og om konsekvenserne for dem.

https://www.dr.dk/drtv/serie/sandheden-om-bill-cosby_378845

Journalistens dobbeltliv

En rystende dokumentar om en dansk journalist, der i en lang årrække krænker børn – både i sit eget hjem og amerikanske børn online. Det er en vigtig dokumentar, der med alt tydelighed viser, at mennekser der krænker børn kan være fra alle samfundslag og se så velfungerende ud på overfladen, så selv de aller tætteste ikke opdager krænkelserne, der forgår lige for næsen af dem. Det minder en om at, det at huske at tvivle, er et professionelt anlæggende.
Det eneste opmuntrende i denne skrækkelige historie er de seje unge kvinder, der står frem og fortæller hvad de har oplevet og samstemmende siger “det er jo ikke os, der har gjort noget forkert, så vi vil ikke skamme os.”

En farlig arv: Et tidligt traume

En utrolig spændende dokumentar hvori hjerneforsker, Jon Wegener, går forskningsmæssigt til værks for at forstå sin egen hjerne. Sammen med en række forskere analyserer han sine gener, kigger på betydningen af epigenetik. Han får lavet hjerneskanninger og gennemgår diagnostiske interview samtidig fortæller han sin egen og hans familie historie og lader forskerholdet komme helt tæt på hans sårbarheder sågar ind i hans eget hjem. En virkelig modig, ærlig og interessant dokumentar. https://www.dr.dk/drtv/episode/en-farlig-arv_-et-tidligt-traume_150951

Untouchable” og ”Filthy Rich”

”Untouchable” om Harvey Weinstein og ”Filthy Rich” om Jefrey Epstein er to virkelig vigtige og rystende dokumentarer om seksuelt misbrug begået af aktører fra magtens top . Dokumentarene indeholder skræmmende mange fællestræk, heriblandt hvordan magt og rigdom gør det muligt at dække over overgreb i årevis. Begge dokumentarer tydeliggør desuden også konsekvenserne af en blanding af dynamikken ”grooming”, trusler og misbrug af mentalisering. 

Der er generelt masser af viden om traumer at hente i dokumentarene. Det er slående, hvor ens reaktioner, der ses hos de mange kvindelige ofre for overgrebene, det bliver tydeligt, hvordan frys-strategier, skam og forsøg på at glemme, er almene reaktionsmønstre ved overgreb. Ligesom de mange personlige og langvarige konsekvenser står stærkt frem når man hører de mange kvinders historie. 

Dokumentarene er et stærkt vidnesbyrd om kvinder som overlevere der kæmper målrettet for at få gode liv på trods og kæmper for at sikre retfærdighed hos potentielle fremtidige ofre..

Min barndom i helvede

En klassiker, der skildrer Lisbeths Zornigs  opvækst med omsorgssvigt og traumer og hvordan hun trods denne bagage har formået, at bryde mønsteret og de transgenerationelle traumer.

Bonnie og de 1000 mænd

Instr.  Mette Korsgaard (2015)

En dokumentar om Bonnie, der selv har valgt at arbejde som prostitueret og ikke kan undvære det, selvom hun er ved at dø af det. Dokumentaren illustrerer, hvorledes traumer, gentagelsestvang og familiens bagage spiller ind i Bonnies nuværende situation.

Kunsten at græde i kor

Instr. Peter Schønau Fog (2006)

Filmen følger den 11-årige Allan, som desperat prøver at holde sammen på sin dysfunktionelle familie. Faren er psykisk ustabil og truer med selvmord, når han kan komme til det, og moren har for længst givet op. Derfor synes Allan, at han er nødt til at holde sammen på tingene. Og da faren elsker at holde taler over de døde, går Allan i gang med at sørge for flere begravelser til at holde farens humør oppe. En forrygende film om uhensigtsmæssige, familiedynamikker og seksuelle overgreb og kunsten at overleve og gøre sig fri.

Festen

Instr. Thomas Vinterberg (1998)

På Helges 60-års fødselsdag afsløres en grusom familiehemmelighed. Afsløringen dækker over begivenheder, der har haft fatale konsekvenser for flere af familiens børn og middagsgæsterne overværer værtsfamiliens sammenbrud. En klassiker om seksuelle overgreb og dysfunktionelle familiedynamikker

Lærerinden

Instr. Bo Widerberg (1995)

15-årige Stig er ved at blive voksen og bliver tiltrukket af hans lærerinde Violas skønhed og modenhed. Men i modsætning til det fleste almindelige skoledrenge bliver han ledt ind i et seksuelt forhold til Viola. Filmen viser, hvordan overgreb mod drenge let kan ses som acceptabelt, og drengen måske endda betragtes som heldig.

Savannah (Prince of Tides)

Instr. Barbra Streisand (1991)

Tom, en udsat mand, taler med sin selvmordstruede søsters psykiater og forelsker sig i hende. Tom har et særligt forhold til sin søster, da begge været udsat for frygtelige barndomsoplevelser.

Leaving Neverland

Instr. Dan Reed (2019)

Dokumentaren beskriver, hvordan verdens største popstjerne Michael Jackson, begynder et langvarigt forhold med to drenge på 7 og 10 år, og deres familier. Hvis man nu ser bort fra, at filmen handler om Michael Jackson, er det en almen og forrygende dokumentar om grooming, senfølger af seksuelle overgreb, og hvordan seksuelle overgreb mod et barn ser ud fra forskellige perspektiver i familien.

Pervert park

Instr.  Lasse & Frida Barkfors (2014)

Florida Justice Transitions, et resocialiseringsprogram for dømte sexforbrydere, har med samtidig terapi kunnet nedbringe statistikken for tilbagefald. En gruppe beboere i trailerparken fortæller deres historier, som typisk er fyldt med omsorgssvigt og andre problemer. Dokumentaren beskriver de enkelte krænkeres historier og skæbner på fineste vis.

Precious

Instr. Lee Daniels (2009)

16-årige Precious fra Harlem er ordblind, overvægtig, traumatiseret og gravid med sit andet barn. Et liv præget af incest, ydmygelser og fysisk og psykisk mishandling forandres, da en lærerinde sætter hende i specialskole, hvor hun lærer at læse og skrive. En stærk film at blive voksen bryde sin arv og familiens bagage.

The tale

Instr.  Jennifer Fox (2018), HBO

En kvinde filmer en dokumentar om overgreb og genoplever derigennem minder om et seksuelt forhold mellem hende og hendes voksne løbetræner. Beretningen er på skift mellem den voksne kvinde, der mindes og langsomt forstår, hvad oplevelserne har betydet for hendes voksne liv, og den 13-årige pige, der langt hen ad vejen følte sig udvalgt og lykkelig over relationen. Filmen er en autentisk historie, der beskriver grooming og de tidlige teenage-års sårbarhed over for voksnes manipulation.

Artikler

Herunder finder du artikler om tilknytning, emotioner og relationer 

Tryk på den lille pil i venstre side for at læse mere om den enkelte artikel

https://redbarnet.dk/media/1162/naar-voksne-kraenker.pdf

En letlæst, overskuelig og faglig veldokumenteret rapport om seksuelle overgreb mod børn.  De 15 sider tilbyder et fagligt og nuanceret overblik over feltet. Rapporten er relevant krydret med rørende billeder og citater. Teksten er er letforståelig og kommer omkring mange af de spørgsmål man kan have omkring seksuelle overgreb mod børn.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01062/full

Artiklen undersøger sammenhængen mellem seksuelle overgreb hos mødre og børn i et intergenerationelt perspektiv. Der påvises en sammenhæng mellem videreførsel af seksuelle overgreb fra mødre til børn, men betydningen af moderens mentaliseringsevne (refleksive funktion) beskrives også som beskyttende faktorer ift. traume-heling.

https://www.apa.org/pubs/journals/features/ort-ort0000407.pdf

Artiklen påviser sammenhænge mellem børn udsat for seksuelle overgreb og dannelsen af deres tilknytningsmønstre og at utrygge og disorganiserede tilknytningsmønstre kan være en af de primære faktorer bag depressive symptomer og generel psykisk sårbarhed.

https://www.centerformentalisering.dk/seksuelt-overgrebne-piger/

Artiklen bringer erfaringer fra et gruppeforløb med 10-14 piger samt beskriver behandlingsmetoderne bag helingsprocessen, i forløbet. Artiklen sætter fokus på gevinster og faldgrupper i arbejdet med dette gruppeforløb.

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/guide-til-plejefamilier

Super fin og letlæst guide til plejefamilier – Guiden lykkes virkelig fint med at gøre materialet letlæst, lettilgængeligt og direkte oversætbart til praksis i plejefamilier. 

Er man interesseret i dette område er udgivelserne fra børnehusene virkeligt relevante i forhold til at få sig et overblik over feltet