Litteratur om SEKSUELLE OVERGREB

Nedenfor anføres litteratur, film og dokumentarer samt artikler, der relaterer sig til seksuelle overgreb. Det faglige niveau i den anførte litteratur varierer.  Dele af litteraturen er solidt underbygget empirisk imens andre dele gengiver klinisk eller personlig erfaring med hensyn til emnet.  

BØGER

Løgnens spiral
Af: Dan Josefsson

Løgnenes spiral er den skræmmende beretning om Sveriges største retsskandale, hvor blandingsmisbrugeren Sture Bergwall, alias Thomas Quick, tilstod 39 mord og blev dømt for 8, som han aldrig havde begået. Bogen er først og fremmest historien om et omfattende selvbedrag hos professionelle, der arbejder med udsatte og som er drevet af en næsten religiøs dedikation til en særlig forståelse og praksismetode. Gennem denne dedikation får de skabt et uigennemtrængeligt trossystem, - et kollektivt mentaliseringssvigt, hvor fantasi og fortolkning bliver til sandhed. Det er også historien om en blandingsmisbruger, der forvandles til en traumatiseret offer grundet kombination af stoftrang og uendelig ensomhed. Han bliver til en skræmmende seriemorder med mange mord på samvittigheden og et trofæ for den metode, der skabte ham.
Bogen er her anmeldt i forbindelse med litteratur om seksuelle overgreb, da der er en omhyggelig historisk gennemgang af feltet omkring seksuelle overgreb. Desuden behandler bogen teori om recovered memory, objektrelationer og psykoanalyse. Der er en masse viden om overgreb og om de dynamikker, der kan føre til at man i terapi kan blive låst i sit eget perspektiv og komme til at se forkert og endda risikere at tillægge klienten falske minder.
Forfatteren formår at gøre disse emner levende og interessante, fordi der hele tiden refereres tilbage til bogens egentlige hovedperson, Margit Norell. Margit er den ældre psykoanalytiker, som stort set har kontakt til alle aktører i forbindelse med afsløringen af mordene. Det gælder behandlere, ledere, forskere og politifolk, som alle er i en eller anden form for supervision, terapi eller læring hos "den store moder". Bogen giver også en beskrivelse af, hvad der er baggrunden for Margits adfærd. Hendes historie og hendes personlige udfordringer med relationer og ensomhed.
Bogen beskriver udfordringen i feltet omkring seksuelle overgreb, hvor der ses en tendens til at være unuanceret og polariseret i én forståelses og ét tankesæt. Interessant nok er forfatteren selv i risiko for at falde i den modsatte grøft, hvor han i sin iver for at beskrive det vanvittige forløb til tider bliver udtalt kritisk og uden nogen form for nuancering. For eksempel i forhold til begreber som dissociation, geniscenesættelse, fortrængning og andre begreber fra traumeteorien.
Kærlighed og overlevelse - barneseksualitet og seksuelle traumer
Af: Katrine Zeuthen

En virkelig god og faglig velunderbygget bog om hvad seksuelle overgreb betyder for børns udvikling.
Familier med seksuelt misbrug af børn
Af: Hildebrand E., Christensen

En gammel klassiker i forhold til familier med seksuelt misbrug af børn – men stadig en rigtig god indføring i feltet. I bogen anvendes Minuchin´s strukturelle familieterapi til at beskrive familiestrukturer og grænseproblematikker i familier med seksuelle overgreb. Der er også gode tips og tricks til både familiebehandling og individuel behandling i forhold til seksuelle overgreb.
At bestige bjerge - gruppeterapi for seksuelt misbrugte mænd
Af: Jette Lyager & Lone Lyager

Forfatterene beskriver deres arbejde ift. gruppebehandling med seksuelt misbrugte mænd. Bogen indeholder en lang række gode cases og fine beskrivelser af de konsekvenser det har haft for mændene individuelt og i relationer. Der er beskrivelser af følelser som skam, vrede, angst, sorg såvel som af de udfordringer mændene oplever i forhold til egen kønsidentitet, seksualitet og relationer.
Veier ud av fortielsen - avdekning av seksuelle overgreb
Af: Siri Søftestad

En bog om, hvad der får børn og unge til at fortælle om overgreb. Ud fra 7 unges fortællinger reflekteres der teoretisk over, hvad der fik dem til at fortælle om overgrebene.
Zornig - Vrede er mit mellemnavn
Af Lisbeth Zornig Andersen

Bogen er nærmest en klassiker og har man ikke allerede læst den bør man læse Lisbets personlige historie. En helt central pointe er, at man kan leve med omsorgssvigt, vold, seksuelle overgreb, anbringelse og alligevel bryde den sociale arv og blive formand for Børnerådet.
Det bliver sagt
Af: Kristian Ditlev Jensen

Efter vores opfattelse er denne bog stadig en af de bedste selvbiografiske bøger om grooming. En rørende beretning om hvordan den 9 årige Cristian ud fra behovet om omsorg og at blive set, inviteres ind i en verden med spændende oplevelser og derfra langsomt lokkes ind i en seksuel relation med den 30 årige Gustav.

FILM OG DOKUMENTARER

En farlig arv: Et tidligt traume

En utrolig spændende dokumentar hvori hjerneforsker, Jon Wegener, går forskningsmæssigt til værks for at forstå sin egen hjerne. Sammen med en række forskere analyserer han sine gener, kigger på betydningen af epigenetik. Han får lavet hjerneskanninger og gennemgår diagnostiske interview samtidig fortæller han sin egen og hans familie historie og lader forskerholdet komme helt tæt på hans sårbarheder sågar ind i hans eget hjem. En virkelig modig, ærlig og interessant dokumentar. https://www.dr.dk/drtv/episode/en-farlig-arv_-et-tidligt-traume_150951

Untouchable” og ”Filthy Rich”

”Untouchable” om Harvey Weinstein og ”Filthy Rich” om Jefrey Epstein er to virkelig vigtige og rystende dokumentarer om seksuelt misbrug begået af aktører fra magtens top . Dokumentarene indeholder skræmmende mange fællestræk, heriblandt hvordan magt og rigdom gør det muligt at dække over overgreb i årevis. Begge dokumentarer tydeliggør desuden også konsekvenserne af en blanding af dynamikken ”grooming”, trusler og misbrug af mentalisering. 

Der er generelt masser af viden om traumer at hente i dokumentarene. Det er slående, hvor ens reaktioner, der ses hos de mange kvindelige ofre for overgrebene, det bliver tydeligt, hvordan frys-strategier, skam og forsøg på at glemme, er almene reaktionsmønstre ved overgreb. Ligesom de mange personlige og langvarige konsekvenser står stærkt frem når man hører de mange kvinders historie. 

Dokumentarene er et stærkt vidnesbyrd om kvinder som overlevere der kæmper målrettet for at få gode liv på trods og kæmper for at sikre retfærdighed hos potentielle fremtidige ofre..

Min barndom i helvede

En klassiker, der skildrer Lisbeths Zornigs  opvækst med omsorgssvigt og traumer og hvordan hun trods denne bagage har formået, at bryde mønsteret og de transgenerationelle traumer.

Bonnie og de 1000 mænd

Instr.  Mette Korsgaard (2015)

En dokumentar om Bonnie, der selv har valgt at arbejde som prostitueret og ikke kan undvære det, selvom hun er ved at dø af det. Dokumentaren illustrerer, hvorledes traumer, gentagelsestvang og familiens bagage spiller ind i Bonnies nuværende situation.

Kunsten at græde i kor

Instr. Peter Schønau Fog (2006)

Filmen følger den 11-årige Allan, som desperat prøver at holde sammen på sin dysfunktionelle familie. Faren er psykisk ustabil og truer med selvmord, når han kan komme til det, og moren har for længst givet op. Derfor synes Allan, at han er nødt til at holde sammen på tingene. Og da faren elsker at holde taler over de døde, går Allan i gang med at sørge for flere begravelser til at holde farens humør oppe. En forrygende film om uhensigtsmæssige, familiedynamikker og seksuelle overgreb og kunsten at overleve og gøre sig fri.

Festen

Instr. Thomas Vinterberg (1998)

På Helges 60-års fødselsdag afsløres en grusom familiehemmelighed. Afsløringen dækker over begivenheder, der har haft fatale konsekvenser for flere af familiens børn og middagsgæsterne overværer værtsfamiliens sammenbrud. En klassiker om seksuelle overgreb og dysfunktionelle familiedynamikker

Lærerinden

Instr. Bo Widerberg (1995)

15-årige Stig er ved at blive voksen og bliver tiltrukket af hans lærerinde Violas skønhed og modenhed. Men i modsætning til det fleste almindelige skoledrenge bliver han ledt ind i et seksuelt forhold til Viola. Filmen viser, hvordan overgreb mod drenge let kan ses som acceptabelt, og drengen måske endda betragtes som heldig.

Savannah (Prince of Tides)

Instr. Barbra Streisand (1991)

Tom, en udsat mand, taler med sin selvmordstruede søsters psykiater og forelsker sig i hende. Tom har et særligt forhold til sin søster, da begge været udsat for frygtelige barndomsoplevelser.

Leaving Neverland

Instr. Dan Reed (2019)

Dokumentaren beskriver, hvordan verdens største popstjerne Michael Jackson, begynder et langvarigt forhold med to drenge på 7 og 10 år, og deres familier. Hvis man nu ser bort fra, at filmen handler om Michael Jackson, er det en almen og forrygende dokumentar om grooming, senfølger af seksuelle overgreb, og hvordan seksuelle overgreb mod et barn ser ud fra forskellige perspektiver i familien.

Pervert park

Instr.  Lasse & Frida Barkfors (2014)

Florida Justice Transitions, et resocialiseringsprogram for dømte sexforbrydere, har med samtidig terapi kunnet nedbringe statistikken for tilbagefald. En gruppe beboere i trailerparken fortæller deres historier, som typisk er fyldt med omsorgssvigt og andre problemer. Dokumentaren beskriver de enkelte krænkeres historier og skæbner på fineste vis.

Precious

Instr. Lee Daniels (2009)

16-årige Precious fra Harlem er ordblind, overvægtig, traumatiseret og gravid med sit andet barn. Et liv præget af incest, ydmygelser og fysisk og psykisk mishandling forandres, da en lærerinde sætter hende i specialskole, hvor hun lærer at læse og skrive. En stærk film at blive voksen bryde sin arv og familiens bagage.

The tale

Instr.  Jennifer Fox (2018), HBO

En kvinde filmer en dokumentar om overgreb og genoplever derigennem minder om et seksuelt forhold mellem hende og hendes voksne løbetræner. Beretningen er på skift mellem den voksne kvinde, der mindes og langsomt forstår, hvad oplevelserne har betydet for hendes voksne liv, og den 13-årige pige, der langt hen ad vejen følte sig udvalgt og lykkelig over relationen. Filmen er en autentisk historie, der beskriver grooming og de tidlige teenage-års sårbarhed over for voksnes manipulation.

Artikler

Herunder finder du artikler om tilknytning, emotioner og relationer 

Tryk på den lille pil i venstre side for at læse mere om den enkelte artikel

https://redbarnet.dk/media/1162/naar-voksne-kraenker.pdf

En letlæst, overskuelig og faglig veldokumenteret rapport om seksuelle overgreb mod børn.  De 15 sider tilbyder et fagligt og nuanceret overblik over feltet. Rapporten er relevant krydret med rørende billeder og citater. Teksten er er letforståelig og kommer omkring mange af de spørgsmål man kan have omkring seksuelle overgreb mod børn.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01062/full

Artiklen undersøger sammenhængen mellem seksuelle overgreb hos mødre og børn i et intergenerationelt perspektiv. Der påvises en sammenhæng mellem videreførsel af seksuelle overgreb fra mødre til børn, men betydningen af moderens mentaliseringsevne (refleksive funktion) beskrives også som beskyttende faktorer ift. traume-heling.

https://www.apa.org/pubs/journals/features/ort-ort0000407.pdf

Artiklen påviser sammenhænge mellem børn udsat for seksuelle overgreb og dannelsen af deres tilknytningsmønstre og at utrygge og disorganiserede tilknytningsmønstre kan være en af de primære faktorer bag depressive symptomer og generel psykisk sårbarhed.

https://www.centerformentalisering.dk/seksuelt-overgrebne-piger/

Artiklen bringer erfaringer fra et gruppeforløb med 10-14 piger samt beskriver behandlingsmetoderne bag helingsprocessen, i forløbet. Artiklen sætter fokus på gevinster og faldgrupper i arbejdet med dette gruppeforløb.

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/guide-til-plejefamilier

Super fin og letlæst guide til plejefamilier – Guiden lykkes virkelig fint med at gøre materialet letlæst, lettilgængeligt og direkte oversætbart til praksis i plejefamilier. 

Er man interesseret i dette område er udgivelserne fra børnehusene virkeligt relevante i forhold til at få sig et overblik over feltet