Litteratur om SKilsmisse

Nedenfor anføres bøger om forskellige emner, der relaterer til skilsmiss. Det faglige niveau i den anførte litteratur varierer. Dele af litteraturen er solidt underbygget empirisk, imens andre dele gengiver klinisk eller personlig erfaring med hensyn til et bestemt emne.

 

BØGEr

Generation 7/7
Af: Emilie Stein Thorsen
I bogen giver 25 nu voksne skilsmissebørn deres historie om, hvordan det opleves indefra at være skilsmissebarn og vokse op i en deleordning. I bogen fortæller skilsmissebørnene om en række emner såsom: Dårlig samvittighed, skift, forskellige regler, konflikter samt alle de udfordringer, der kan være med forældrenes nye partnere og nye søskende. Bogen fortæller også om de positive ting skilsmissebørnene har taget med sig fra en opvækst som skilsmissebørn - blandt andet øget fleksibilitet, at vide at man kan klare svære situationer og den gave som de mange ekstra relationer kan give. En nuanceret bog som kan anbefales til alle, der arbejder med eller selv er forældre til skilsmissebørn.
Skånsomme skilsmisser - med barnet i fokus
Af: Kari Moxnes, Hans Reitzel 2004 Med en baggrund i både forskning og erfaring med vejledning af skilsmisseforældre, har Kari Moxnes lavet en bog, der sætter fokus på barnets reaktioner og behov, når forældrene går fra hinanden. Målet med bogen er at minimere det smertefulde for børnene i forbindelse med de forandringer som forældrenes brud indebærer for dem. Temaerne i bogen spænder lige fra, hvordan man fortæller sine børn om bruddet, forskningsbaseret viden om konsekvenserne af skilsmisser for børn til overvejelser om forskellige samværsordninger og samarbejdet mellem forældrene. Bogen henvender sig både til forældre, der skal skilles og fagpersoner, som i det daglige arbejde møder børn, hvis forældre skal skilles.
High-conflict parenting post-seperation
Af: Eia Asen & Emma Morris, Rutledge 2020 I denne bog beskrives en model for terapeutisk intervention i forbindelse med konfliktfyldte skilsmisser, hvor børnene bliver mere eller mindre direkte inddraget i forældrenes konflikter. Det terapeutiske arbejde involverer både børn, forældre samt familie og socialt netværk. Målet er at beskytte børnene i konflikterne mellem deres forældre og give børnene de bedste muligheder for at bevare eller genskabe sunde relationer til begge forældre. Bogen henvender sig til psykologer, familieterapeuter og andre fagpersoner, der arbejder med højkonfliktfamilier. Bogen er en indføring i begreber, pædagogiske redskaber og modeller til forældre og plejeforældre samt fagprofesionelle, der arbejder med børn og unge. Bogen gennemgår den nyeste psykologiske teori om forældreskab og børns udvikling gennem barndom og ungdom og kommer med konkrete bud på, hvordan man i hverdagen kan mentalisere i samspilssituationer med sit barn. Det er en let tilgængelig bog fyldt med gode råd, konkrete redskaber, modeller og masser af cases.
Myten om den lykkelige skilsmisse
Af: Sandra Blakeslee, Judith S. Wallerstein, Julia M. Lewis, Aschehoug (2002)
I "Myten om den lykkelige skilsmisse" refererer en gruppe forskere ud fra 25 års forskning, hvor de har fulgt skilsmissebørn fra forældrenes skilsmisse indtil børnene selv er blevet voksne. Bogen trækker tråde mellem børnenes oplevelser i skilsmissen til en forståelse af de valg og reaktioner, de har som voksne.