Litteratur om Spiseforstyrrelse

Nedenfor anføres bøger om forskellige emner, der relaterer til spiseforstyrrelser. Det faglige niveau i den anførte litteratur varierer. Dele af litteraturen er solidt underbygget empirisk, imens andre dele gengiver klinisk eller personlig erfaring med hensyn til et bestemt emne.

skønlitteratur/personlige beretninger 

I morgen stopper jeg
Af: Anja Fonseca

I bogen følger vi Anja fra hendes tidligere barndom op gennem skolealderen og ind i gymnasieårene, hvor hendes spiseforstyrrelse virkeligt tager fart. I voksenlivet ser alt fint ud på det ydre for Anja. Hun får en god uddannelse, bliver gift, får barn og lander et anerkendt job som vejrvært, men på det indre fylder spiseforstyrrelsen det hele. Bogen giver et ægte og spændende indblik i en et liv, hvor alt på overfladen tilsyneladende er godt, men hvor mad opkast og skam fylder det hele. Anja beskriver bundærligt hvordan det opleves at have bulimi, hvordan indkøb af mad er dyrt og krævende, om hemmeligholdelse og overdrevet fokus på vægt, mad og andres kroppe. Hun beskriver, hvordan spiseseancerne virker følelsesregulerende, men er en reel misbrugsadfærd. Bogen giver også håb da det også er en fortælling om at få hjælp og om at tingene kan ændre sig.

Dage uden sult
Af: Delphine de Vigan

I denne bog følger vi 19 årlige Laures indlæggelse fra hun ankommer til hospitalet på kanten af livet, ekstremt undervægtigt grundet anoreksi. Laure beskriver kulden og smerterne i den udmarvede krop, hvordan det opleves at få sonde, angsten for at tage på og ønsket om livet. Vi hører om betydningen af kontakten til de andre indlagte og ikke mindst kontakten til lægen som åbner hendes dør til tillid og håb. I bogen beskrives i tilbageblik Laures svære barndom med en svær skilsmisse og forældre med misbrug, psykisk sygdom, og massive svigt. Det beskrives, hvordan alle disse ting tilsammen førte til at kontrol og drukning af følelser gennem sult syntes at være den eneste udvej for Laure. En meget smuk historie om, hvordan anoreksi opleves indefra og om hvordan kontakt, relationer og tillid gør hele forskellen i behandlingen. Vi har ført anmeldt bøger af Delphine de Vigan - blandt andet bogen "Alt må vige for natten", der er hendes første bog og som desuden er autobiografisk. Som alle hendes andre bøger gælder det i denne, at hun skriver virkeligt smukt og gribende.
Sultekunstnerinde
Af: Charlotte inuk

En gribende udviklingshistorie om at prøve at finde sig selv og fare vild i ungdomsårene. I bogen følger vi 13-årige Charlotta, der er flyttet til Grønland sammen med sig mor. Det er en beretning om ungdomsliv, om at være dansk tilflytter i Grønland, om venner, alkohol, forelskelser, svigt og svære følelser . Til sidst bliver det en beretning om at mestre det hele gennem anoreksi. Det er en god og rørende historie som er let at spejle sig i.

FAGLITTERATUR

Sult - mentaliseringsbaserede tilgange til spiseforstyrrelser, 2020
Af: Finn Skårderud, Bente Sommerfeldt og Paul Robinson.

Denne bog fungerer som en grundbog for Mentaliseringsbaserede behandlingsformer for spiseforstyrrelse (MBT-ED). Forfatterne har arbejdet specialiseret med spiseforstyrrelser og metodeudvikling/-tilpasning gennem mange år og bogen vidner om omfattende viden og erfaring på området. Bogen giver på mentaliserende vis en indføring i en forståelsen for spiseforstyrrelser samt beskrivelser af behandlingsmetoder og overvejelser ift. At planlægge behandlingsforløb. Bogen er også udgivet i en Engelsk version - Hunger, mentalization-based treatments for eating disorders - i 2019.
Selvskade – psykologi og behandling, 2015.
Af: Bo Møhl

Spiseforstyrrelser som indirekte selvskade er defineret som adfærd, der på længere sigt kan resultere i fysisk skade. Bogen understreger vigtigheden af at have blik for det selvskadende element i spiseforstyrrelsen samt om at være obs på sammenhængen med direkte selvskade. Omvendt peges der også på, at mennesker, der har direkte selvskadende adfærd oftest også har indirekte selvskade som fx. spiseforstyrrelse som symptom. Myterne og de psykologiske forståelser for baggrunde for at udvikle både direkte og indirekte selvskade, er direkte overførbare til det spiseforstyrrede felt. Der er derved megen god psykologisk tænkning bagom adfærden at hente i denne bog som kan anvendes i forståelsen af spiseforstyrrelser.

PODCASTS

Resten skal nydes
En virkelig dejlig podcast serie, hvor Mille Eigaard Andersen, der selv har haft spiseforstyrrelser inviterer til samtaler om spiseforstyrrelser med fokus på mestring, håb og medmenneskelighed. Der så mange fine afsnit - både med en række professionelle, der giver deres bud på, hvordan man kan møde mennesket bag spiseforstyrrelsen, samt ærlige refleksioner fra mennesker, der har kæmpet med forskellige former for spiseforstyrrelser. Der er også rørende afsnit med pårørende. Podcasten anbefales til alle, der arbejder med spiseforstyrrelse.

Skinny Bitch

De to værter har selv kæmpet med anoreksi og de fortæller om deres egne forløb. Sammen besøger de specialister og behandlingstilbud, opsøger viden og udbreder forståelsen for mennesker med spiseforstyrrelser. De to værter kommer hele tiden med ærlige og personlige vinkler på hvordan det at være spiseforstyrret opleves indefra.

Er der håb

"Er der håb" er en podcastserie om at være pårørende til en ung med spiseforstyrrelse. Serien beskriver så fint alle de bekymringer, der er som forældre når ens barn har anoreksi og alle de svære følelser man som forældre kæmper med som afmagt. sorg vrede.

ARTIKLER

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/attachment-insecurity-mentalization-and-their-relation-to-symptom

Artiklen tilbyder en grunddig gennemgang afl litteraturen om mentalisering, mentaliseringsbaseret behandling, tilknytning og spiseforstyrrelser. Endvidere gennemgås resultaterne af en undersøgelse af tilknytning og mentalisering. Der viser at gruppen af spiseforstyrrede have en større forekomst af usikker tilknytning og lavere niveau af mentalisering