Litteratur om tilknytning, emotioner og relationer

Nedenfor anføres bøger om forskellige emner, der relaterer til tilknytning, emotioner og relationer. Det faglige niveau i den anførte litteratur varierer. Dele af litteraturen er solidt underbygget empirisk, imens andre dele gengiver klinisk eller personlig erfaring med hensyn til et bestemt emne.

BØGER

Attached
Af Amir Levine og Rachel S.F. Heller En god og let læst bog om tilknytningsmønstre i parforhold. Bogen kan læses af behandlere men er tænkt som selvhjælpsbog til par der vil arbejde med deres relation. Bogen har mange små øvelse og konkrete tips til at arbejde med sig selv og ens partner ud fra et tilknytningsperspektiv.
Hold mig
Af Sue Johnson Hvis man kun skal læse én bog om parforhold og tilknytning, så må ”Hold mig” være det bedste valg. Bogen tilbyder en skøn blanding af forskning, praktiske råd samt masser af gode cases. Endvidere er der nogle meningsfulde metaforer, der hjælper til at huske at forstå den anden på trods af mentaliseringssvigt. Igennem bogen lærer man om de mønstre, der kan være fastlåste i parforholdet og om ikke at se den anden som fjenden, men være bevidst om, at det er mønstret, der er fjenden. Bogen kan læses i forhold til arbejdet med par, men kan også læses i forhold til det personlige arbejde med eget parforhold.
Født til kærlighed. Om empati – en livsvigtig og truet egenskab
Af Maia Szalavitz og Bruce D. Perry (udgivet på dansk 2018) Forfatterne, der tidligere har udgivet bogen: Drengen, der voksede op som hund, har sammen skrevet denne bog, hvor omdrejningspunktet er empati. Størstedelen af bogens kapitler tager udgangspunkt i cases, hvor man møder børn, der har oplevet omsorgssvigt og traumer. Ved hver case laves der analyser, hvor teori og forskning bruges til at underbygge forfatternes hypoteser om empatiens betydning. Der kigges bl.a. bag om autisme, fedme, psykopati, overdreven tv-tid, skiftende tilknytningspersoner og manglende kontakt. Forfatterne forholder sig ligeledes til samfundsmæssige temaer. F.eks sammenligner de USA med Island, som tidligere er blevet kåret som et af verdens lykkeligste lande. De stiller skarpt på forældrenes betydning for børns udvikling af empati, hvor samfundet har en stor indflydelse i opbakningen af forældres evne og overskud for at fremme denne vigtige udvikling. Forfatterne er bekymret for fremtiden, hvor flere og flere børn (selv småbørn) overlades til skærmtid; færre livsgivende interaktioner; lange voksenstyrede dage uden fri leg, samt ensomme familiekonstellationer. Sluttelig kommes der med eksempler på programmer, som samfundet kan implementere for at værne om og fremme empati. Dog er den vigtigste komponent i alle sammenhænge relationer.
Selv & Sammen – om tilknytning og identitet i relationer
Af Tor Wennerberg Tilknytningsteorien er ind imellem blevet kritiseret for et for ensidigt fokus på menneskets behov for nærhed. I denne fine og velskrevne bog udforsker Tor Wennerberg tilknytningsteoriens bidrag til en forståelse af vores lige så grundlæggende behov for autonomi og selvstændighed og viser hvordan vores stræben efter de to tilsyneladende modsatrettede behov for nærhed og autonomi er uløseligt forbundne og udgør hinandens forudsætninger. Bogen tydeliggør således den trygge tilknytnings betydning for udviklingen af mentaliseringsevnen og dermed for vores evne til at være os selv sammen med andre. Samtidig vises hvordan utrygge tilknytningserfaringer ikke bare hæmmer vores evne til at være sammen med andre men også med os selv livet igennem. Det er en livslang opgave for os alle at forene disse behov, en opgave som i særlig grad spiller sig ud i de aller næreste relationer, både som den scene, hvor den følelsesmæssig smerte og angst for forladthed kan blive stærkest og forsvarsstrategier derfor særdeles aktive. Men det er også de nære relationer som igennem hele vores livsbane konstant tilbyder os mulighederne for at forandre utrygge mønstre og blive os selv sammen med andre.
Relation og fortælling – tilknytningsmønstre i en behandlingskontekst
Af Sarah Daniel Trænger man til en opdatering i tilknytningspsykologen fra dansk hånd kan bogen “Relation og fortælling” fra 2012 klart anbefales. Bogen omhandler tilknytningsmønstre hos voksne klienter og mønstrenes betydning i klient-behandler-relationen. Bogen er bygget op således, at læseren får en indføring i voksenalderens tilknytningsmønstre (tryg, undgående, ambivalent og desorganiseret), deres relationelle kendetegn og hvorledes de kommer til udtryk igennem borgerens fortællinger. Igennem disse kapitler præsenteres og diskuteres de mest udbredte måder at bestemme disse tilknytningsmønstre. Mentaliseringsperspektivet er inddraget, men er ikke hovedfokus i denne bog om tilknytning mønstre. Bogens gennemgående idé er, at den professionelle ved løbende at vurdere borgerens tilknytningsmønstre kan blive bedre til at forstå og tilpasse sig borgerens relationelle stil og derigennem skabe et optimalt setup for terapi og behandling. Det tilknytningsmønster, som den enkelte borger har udviklet i gennem livet, indeholder ligeledes den foretrukne coping-strategi i forhold til tilknytningsrelaterede emner og dermed også en del af årsagen til udviklingen og fastholdelsen af de problemer, borgeren oplever i sin livshistorie. Det er særlig interessant at læse en samlet gennemgang af hvordan de forskellige tilknytningsmønstre fremtræder i behandlingssammenhæng – hvad der er af faldgrupper i forhold til de forskellige mønstre i mødet med dem i behandlingssammenhæng. Men vægten er også lagt på hvordan man kan arbejde med at udvikle og nuancere menneskers erfaringer med tilknytning. Bogen giver på en gang et dybt og velskrevet indblik i udviklingen, forståelsen og betydningen af forskelle i tilknytningsmønstre – en varm anbefaling værdig.
Vi er vores relationer
Af: Tor Wennerberg

En fin gennemgang af tilknytningsmønstres udvikling og betydning. Opmærksomheden samler sig herefter om traumer, som beskrives historisk og i sammenhæng med tilknytningsmønstre. Den sidste del af bog har særligt fokus på det desorganiserede tilknytningsmønster – udfordringer og behandling.
Se barnet indefra – Arbejde med tilknytningsrelationer i daginstitutioner
Af Ida Brandtsæg og Stig Torsteinson Guro Øjerstad En meget velkommen bog om, hvordan man arbejder med tilknytningsrelationer i daginstitutioner. Bogen er meget let læst, og den er fyldt med gode ideer til, hvordan pædagoger kan understøtte børns tilknytning, udforskning og regulering af følelser. Bogen kan stærkt anbefales, fordi den for det første er så let læst, og – for det andet – fordi danske børn tilbringer rigtig mange timer i institutioner, som naturligvis skal tilbyde sekundære tilknytningsrelationer af mentaliserende fagfolk, der har viden om tilknytning.
Når gode mennesker handler ondt
Af: Dorthe Birkemose Dorthe Birkemose har skrevet en bog om forråelse i socialfagligt arbejde. Hendes pointe er, at de betingelser, der er i socialfagligt arbejde, har indlagt en mulighed for forråelse – det vil sige gennemgribende mentaliseringssvigt i forhold til målgruppen. I bogen gør hun rede for de psykologiske og socialpsykologiske faktorer, der fremmer muligheden for forråelse: Hvordan vi evolutionært har behov for at være en del af en gruppe, at passe ind og have gode evner til at tilpasse os den kultur, der er i gruppen. Bogen samler opmærksomheden om, at vi alle har iboende mekanismer for at handle ikke-mentaliserende og for ikke at handle, når vi ser andre gøre det. Opgaven er individuelt; at huske at sige fra og at fastholde mentalisering.
Erotisk intelligens
Et ofte stillet spørgsmål, når man arbejder med mentalisering, er, om man kan mentalisere for meget. I bogen “Erotisk intelligens” og i denne TED Talk siger Esther Perel, at i forhold til erotik er mentalisering, intimitet, sikkerhed og tillid nogle gang en direkte modsætning hertil. Hun formår dog at mentalisere de par, hun arbejder med på rørende vis og viser også, hvordan parforholdet har brug for masser af mentalisering. Bogen er en klassiker i parforholdssammenhæng, og en del af bogens charme er, at man med Esther Perel i hånden bliver inviteret ind i forskellige parforhold, geniscenesættelser, soveværelser og fantasier, og hun formår som forfatter at vise, at der uendeligt mange forskellige måder at være i disse arenaer på, ligesom hun samtidig er med at normalisere og anerkende dem alle.

Videoklip

Bowlby og tilknytning

Vi har så meget at takke Bowlby for, hvilket denne lille video opridser – den handler om tilknytning og psykoterapi.

Selvforståelse og tilknytningsrelationer

Spændende video med Peter Fonagy om menneskers unikke anvendelse af tilknytningsrelationer til at skabe selvforståelse.

Artikler

Herunder finder du artikler om tilknytning, emotioner og relationer 

Tryk på den lille pil i venstre side for at læse mere om den enkelte artikel

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jmft.12023/abstract;jsessionid=950A2E5EF816FE0967255B1BFD0EE5DC.f01t03?userIsAuthenticated=false&deniedAccessCustomisedMessage=]

En suveræn god artikel om vold i parforhold og betydningen af tilknytningsmønstre for volden. Artiklen giver gode bud på de tilknytningsdynamikker, der er i spil, når følelserne er intense – også i ikke-voldelige forhold.
Artiklen giver også konkrete bud på, hvordan man kan arbejde med at skabe en mere tryg tilknytning mellem partnerne – herunder brug af timeout og sikkerhedsplaner.