Maria Pedersen

Maria Pedersen er autoriseret psykolog og i gang med specialistuddannelsen inden for psykoterapi med børn og unge.

Maria har gennem flere år arbejdet med traumatiserede, tilknytningsforstyrrede børn, unge og familier i udsatte positioner i privat og kommunalt regi. Maria har særligt haft fokus på neuroaffektiv udvikling i og omkring barnet/den unge og har siden 2011 anvendt theraplay.

Maria har desuden erfaring med brede individuelle psykologiske undersøgelser af børn og unge, forældrekompetenceundersøgelser og psykologiske helhedsvurderinger af anbragte børn tilknytning.