Marianne Køhler Skov

Marianne er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i klinisk psykologi. Hun har endvidere en 4-årig efteruddannelse i kropsorienteret psykoterapi.

Marianne har haft en almen klinisk praksis de sidste 12 år.
Hun har i en årrække arbejdet med udsatte unge og voksne.
Hun har særlig erfaring med udredning og behandling af traumatiserede flygtninge.

Marianne er tilknyttet VISO (Socialministeriets specialenhed for udsatte voksne) som konsulent.