Familier med anden etnisk baggrund end dansk

En kursusdag kan blandt andet indeholde understående temaer og kan tilpasses til jeres ønsker og behov.  Ønsker I tilbud på et forløb eller har ønsker til undervisning i specifikke emner bedes I rette henvendelse til kontakt@centerformentalisering.dk.

HVORFOR TÆNKE ISLAM IND I DET FOREBYGGENDE ARBEJDE MED UDSATTE BØRN, UNGE OG FAMILIER MED ANDEN ETNISK BAGGRUND – OG HVORDAN HÆNGER DET SAMMEN MED MENTALISERING?

 • Introduktion til frygt, skam og tabuer i arbejdet med familier med anden etnisk baggrund.
 • Mentalisering, epistemisk tillid og RAM
 • STORM-modellen og arbejdet med traumer
 • Mentaliseringsbaseret behandling
 • Indsigt i kultur og islam for at kunne arbejde mentaliserende.
 • Konkrete forslag til handling

MENTALISERING OG FAMILIER MED ANDEN ETNISK BAGRUND END DANSK

 • Transgenerationelle traumer og familier med anden etnisk bagrund end dansk
 • Mentalisering i mødet med familier med anden etnisk baggrund end dansk
 • Religion og kultur
 • Redskaber til mødet med familier med anden etnisk baggrund end dansk

HVORFOR TÆNKE ISLAM IND I DET FOREBYGGENDE ARBEJDE MED UDSATTE BØRN, UNGE OG FAMILIER MED ANDET ETNISK BAGGRUND – OG HVORDAN HÆNGER DET SAMMEN MED MENTALISERING?

 • Introduktion til frygt, skam og tabuer i arbejdet med børn og unge i familier med anden etnisk baggrund. 
 • Social kontrol og magt.
 • Motivation og forandring.
 • Konkrete forslag til handling.