kursus psykologi
mentalisering kursus

MENTALISERING I ARBEJDET MED GRAVIDE OG UDSATTE FORÆLDRE TIL SPÆDBØRN ELLER MINDRE BØRN – Efterår 2024

FORMÅL

 • At deltagerne opnår indsigt i teori og grundprincipper i mentaliseringsbaseret behandling med særligt fokus på udsatte gravide og forældre til spædbørn eller mindre børn.
 • At kvalificere deltagerne til at anvende principper og metoder fra mentaliseringsbaseret behandling i praksis.
 • At skabe overgang og sammenhæng mellem teori og deltagernes praksis.

FORM

 • Der veksles mellem undervisning og øvelser. I undervisningen illustreres teorien med cases og eksemplificeringer.

MÅLGRUPPE

 • Efteruddannelsen henvender sig til pædagoger, socialrådgivere, psykologer, sundhedsplejersker og andre, der arbejder med udsatte gravide og forældre til spædbørn eller mindre børn.

Kontakt kursusleder Lea Auntoft ved spørgsmål: 

leaauntoft@centerformentalisering.dk

DATO OG TID

Efteruddannelsen løber fra september til november 2024.

Modul 1:
Dag 1: 30. september 2024
Dag 2: 1. oktober 2024

Modul 2:
Dag 3: 27. november 2024
Dag 4: 28. november 2024

Alle dage er fra kl. 9.00-15.00

STED

I lokaler i Aarhus C i gåafstand fra banegården. Rosenkrantzgade 31, 2. tv, 8000 Aarhus C.

TILMELDINGSFRIST

D. 16. september 2024

EFTERUDDANNELSES-BEVIS

Ved uddannelsens afslutning uddeles kursusbevis.

KOMPETENCEFONDEN: Denne uddannelse kvalificerer dig til at kunne anvende principper fra mentaliseringsbaseret behandling med særligt fokus på udsatte gravide og forældre til spædbørn eller mindre børn.

PRIS

9.600 kr. inkl. forplejning og et eksemplar af "Mentalisering i dagtilbud” af Janne Østergaard Hagelquist, Camilla Hamre Jensen og Sarah Long Jonsson.
Prisen er ekskl. moms.

PROGRAM

DAG 1: MENTALISERING OG UDVIKLING AF MENTALISERINGSEVNEN

 • Introduktion til begrebet mentalisering. Hvad er mentalisering, og hvorfor er det vigtigt?
 • Udvikling af mentaliseringsevnen, herunder betydningen af omsorgssvigt for barnets udvikling.
 • Sammenhæng mellem tilknytning og mentalisering.
 • Kendetegn for begrænset versus god mentaliseringskompetence.
 • V. Psykolog Line Sangild Thimmer, mandag d. 30. september 2024.

DAG 2: TRAUMER HOS DEN GRAVIDE OG DEN NYE FAMILIE. 

 • Definition af vigtige begreber i forhold til traumer og deres betydning for gravide og mødre med spædbørn.
 • Traumedynamikker.
  Spøgelser og engle i børneværelset.
 • Introduktion til Minding the Baby®
 • Samtaleteknikker til den professionelle i arbejdet med gravide og nybagte mødre.
 • V. psykolog Janne Østergaard Hagelquist, tirsdag d. 1. oktober 2024.

DAG 3: PARFORHOLD, MENTALISERING OG HJERNEN 

 • Ægteskabet siges at være den eneste krig, hvor man sover med fjenden. Vores evne for mentalisering er variabel, kontekstuel og meget afhængig af “hvem” vi står over for. Selvom vi, i mange sammenhænge, kan være verdensmestre i mentalisering, så er parforholdet og forældreskabet ofte det sted, hvor vores evne for mentalisering er mest presset.
 • På denne dag, har vi især fokus på parforholdet og forældreskabet ud fra teorier om tilknytning, hjernen og mentalisering. Derudover vil vi dykke dybere ned i, hvordan affektregulering kan forstås som et resultat af en tryggere tilknytning.
 • V. psykolog Lone Algot Jeppesen, onsdag d. 27. november 2024. 

DAG 4: TRAUMEBEHANDLINGSMODELLEN “STORM”. 

 • STORM er en behandlingsmodel såvel som en generel interventionsmodel i arbejdet med udsatte familier med omsorgssvigt og traumer i bagagen.
 • Vi vil på dagen gennemgå STORM-modellens fem behandlingselementer med særlig fokus på, hvordan vi kan støtte udviklingstraumatiserede forældre i deres forældreskab.
 • Dagen vil inkludere redskaber, øvelser og case-eksempler
 • V. psykolog Janne Østergaard Hagelquist torsdag d. 28 november 2024. 

 

*Der tages forbehold for ændringer i programmet, som ikke påvirker det samlede udbytte af efteruddannelsen.

LITTERATUR

 • Bogen “Mentalisering i mødet med udsatte børn” af Janne Østergaard Hagelquist samt bogen “Mentalisering i pædagogik og terapi” af Janne Østergaard Hagelquist og Marianne Køhler Skov foreslås læst af deltagerne. Forslag til supplerende litteratur angives ved uddannelsens start. Begge bøger kan købes på efteruddannelsen.

UNDERVISERE PÅ EFTERUDANNELSEN

LINE SANGILD THIMMER

Line Sangild Thimmer har siden 2013 arbejdet med en mentaliseringsbaseret tilgang til mennesker og deres problematikker. Line er her særligt optaget af relationernes betydning, både i forælder-barn-relationen, men også i parforholdet. Line er optaget af, hvordan traumeoplevelser berører os og vores relationer og særligt, hvordan vi kan overkomme traumeerfaringer, så der ikke gentager sig uhensigtsmæssige mønstre i nye relationer. Derudover er Line optaget af arbejdet med fænomenet gentagelsestvang blandt udviklingstraumatiserede børn og unge. Hun er her optaget af hvordan man kan genoprette en balance i en tilværelse præget af udviklingstraumer gennem viden om og forståelse for nogle af de dynamikker, der er på spil blandt andet gennem mentaliserinsgbaseret terapi og pædagogik.

Line har over ti års erfaring indenfor anbringelsesområdet, herunder døgninstitutionsområdet med anbragte unge og udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelser. Line er uddannet i mentaliseringsbaseret terapi indenfor voksen-, unge- og familieområdet og har en toårig efteruddannelse i EFT (emotionsfokuseret parterapi). Line har været tilknyttet Center for Mentalisering 2015, og har undervisnings- og supervisionserfaring gennem knap ti år og tilbyder terapeutiske forløb samt undervisning og supervision af både plejeforældre, pædagoger, familiebehandlere og andre faggrupper. 

JANNE ØSTERGAARD HAGELQUIST

Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun arbejder med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold. Janne er grundlægger af Center for Mentalisering, som har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne. Janne er forfatter og medforfatter til flere bøger, herunder ”Mentalisering i mødet med udsatte børn” (2012), ”Mentalisering i pædagogik og terapi” (2014), “Mentaliseringsguiden” (2015), “Mentalisering i organisationen” (2016), “Mentalisering i familien” (2017) og senest “Mentalisering i ledelse og samarbejde” (2019).

Lone Algot Jeppesen

LONE ALGOT JEPPESEN

Lone Algot Jeppesen er autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi for voksne og efteruddannet og specialiseret i mentaliseringsfokuseret parterapi. Lone har i 8 år ledet Aarhus-afdelingen i Dialog mod Vold, og er med sin både kliniske og organisatoriske erfaring praktisk, fagligt og teoretisk optaget af arbejdet med ledelse og mentalisering. Lone er på hjemmebane, når holdninger, værdier og mennesker slår sig på hinanden, og hun brænder for arbejdet med mentaliserende, anerkendende og relationel ledelse i små og større organisationer.