Mentalisering i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne – Forår 2020

Om efteruddannelsen

Formål

 • At deltagerne opnår indsigt i teori og grundprincipper i mentaliseringsbaseret behandling med særligt fokus på udsatte børn, unge og voksne. Der opnås viden om specifikke emner i relation til mentaliseringsbaseret terapi og pædagogik herunder hjernen, Mentaliseringsguiden, udredning af mentaliseringsevne, misbrug, ikke-mentaliserende tilstande ved unge og voksne, transgenerationelle traumer samt løgne.
 • At kvalificere deltagerne til at anvende principper og metoder fra mentaliseringsbaseret behandling i praksis.
 • At skabe overgang og sammenhæng mellem teori og deltagernes praksis.

Form

 • Der veksles mellem undervisning og øvelser. I undervisningen illustreres teorien med cases og eksemplificeringer.

Målgruppe

 • Efteruddannelsen henvender sig til pædagoger, socialrådgivere, psykologer og andre, der arbejder med udsatte børn, unge og voksne.

Pris

 • 19.000 kr. ekskl. moms
 • Prisen er inkl. forplejning og et eksemplar af Mentaliseringsguiden af Janne Østergaard Hagelquist

Sted

 • I lokaler i Aarhus C i gåafstand til banegården
 • Rosenkrantzgade 31, 2. tv.
 • 8000 Aarhus C

Datoer

 • Efteruddannelsen løber fra januar til maj 2020.
 • Dag 1 og 2: d. 22. og 23. januar 2020
 • Dag 3 og 4: d. 17. og 18. februar 2020
 • Dag 5 og 6: d. 16. og 17. marts 2020
 • Dag 7 og 8: d. 22. og 23. april 2020
 • Dag 9 og 10: d. 18. og 19. maj 2020

Klokkeslæt

 • Dag 1 og 2: klokken: 9-15.30
 • De resterende dage klokken: 9-15.00

Efteruddannelsesbevis

 • Ved uddannelsens afslutning udleveres kursusbevis.

Tilmeldingsfrist

 • 8. januar 2020

Kontakt

LUKKET FOR TILMELDING

Der er nu lukket for tilmeldinger. Hvis du er interesseret i at få information, når vi åbner for tilmelding til efterårets uddannelse, kan du skrive en mail til: anna@centerformentalisering.dk.

Program

Dag 1: Grundbegreberne i mentaliseringsteorien og MBT

 • Introduktion til begrebet mentalisering. Mentalisering og udvikling af mentaliseringsevnen.
 • Mentaliseringsbaseret behandling.
 • Ved Janne Østergaard Hagelquist.
 • Onsdag d. 22. januar 2020

Dag 2: Traumer og mentalisering

 • Betydningen af traumer for mentaliseringsevnen.
 • Behandling af traumer.
 • Ved Janne Østergaard Hagelquist.
 • Torsdag d. 23. januar 2020

Dag 3: STORM og interventionsspektrummet

 • Vi vil på dagen gennemgå STORM-modellens fem behandlingselementer med særlig fokus på modellens traumeinformerede element, herunder interventionsmodeller og praksisredskaber i mødet med traumeramte familier.
 • Gennemgang af interventionspektrummet.
 • Dagen vil bestå af en kombination af øvelser, case eksempler og teori, som skal bygge bro mellem teori og hverdagens praksis.
 • Ved Mette Mørk Nielsen
 • Mandag d. 17. februar 2020

Dag 4: Mentaliseringsguiden

 • Mentaliseringsguiden med væsentlige begreber og pædagogiske redskaber introduceres og anvendes i praksis gennem øvelser.
 • Ved Heino Rasmussen og Rikke Nielsen
 • Tirsdag d. 18. februar 2020

Dag 5: Misbrug og destruktiv adfærd

 • Misbrug og selvskade i et mentaliseringsperspektiv
 • Unge misbrug og selvskade med fokus på udviklingsopgaver og neuropsykologiske forandringer i teenageårene
 • Hvordan arbejder vi med destruktiv og selvdestruktiv adfærd, herunder selvskade og misbrug i et mentaliseringsperspektiv?
 • Ved Susanna de Lima
 • Mandag d. 16. marts 2020

Der tages forbehold for ændringer i programmet, som ikke påvirker det samlede udbytte af efteruddannelsen.

Dag 6: Unge og flygtninge

 • Mentalisering i mødet med unge voksne alderen 18-23(25) år. Udsatte børn og unge i overgangen til at blive voksen. Generationsperspektivet.
 • Unge med flygtninge- eller indvandrerbaggrund på tærsklen til voksenlivet. Fokus på flygtningespecifikke udfordringer i mødet med voksentilværelsen – bl.a. flygtningespecifikke traumer om at finde sin identitet i en balance mellem kravene fra to kulturer, om at blive en myndig voksen som minoritet i det nuværende politiske klima i Europa og om at være her som tidligere uledsaget barn.
 • Ved Marianne Køhler Skov
 • Tirsdag d. 17. marts 2020

Dag 7: Mentalisering og gruppedynamikker

 • Arbejdet med psykoedukative mentaliseringsgrupper – børn, unge, voksne
 • Kort beskrivelse af manual for arbejdet med psykoedukative grupper
 • Hvordan genereres epistemisk tillid og mentaliserende indstilling
 • Metodeanvendelse og træning og øvelser, der fremmer mentalisering
 • Ved Rikke Nielsen
 • Onsdag d. 22. april 2020

Dag 8: Islam og familier med muslimsk baggrund / Egenomsorg som professionel 

 • Første del af dagen vil have fokus på mentalisering i arbejdet med familier med muslimsk baggrund. Hvorfor tænke islam ind i arbejdet, og hvordan hænger det sammen med mentalisering?
 • Fokus for resten af dagen vil være at arbejde med os selv som professionelle – at forstå, hvornår vi mister balancen, og hvordan vi genfinder den. Hvordan kan vi skabe ressourcer til at kunne stå i de situationer, der trigger os ved at være mere bevidste og mentaliserende i forhold til os selv? Anvendelsen af selvværdsskjoldet, meditation og skemaerne til analyse af egen mentalisering og refleksion.
 • Ved Anja Hareskov Jensen og Lobna Hleihel
 • Torsdag d. 23. april 2020

Dag 9: Mentalisering i organisationen 

 • Introduktion til mentalisering og mentaliseringssvigt i organisationen
 • Mentalisering i gruppesammenhæng – når grupper løber af sporet, parallelprocesser og refleksive kulturer
 • Mentaliserende lederadfærd, kompetencer og organisering omkring Mentalisering
 • Ved Heino Rasmussen
 • Mandag d. 18. maj 2020

Dag 10: Opsamling, løgne, transgenerationelle traumer & supervision

 • Løgne og transgenerationelle traumer
 • Supervision af en deltagers sag.
 • Egenrefleksion. Opsamling på efteruddannelsen.
 • Ved Janne Østergaard Hagelquist
 • Tirsdag d. 19. maj 2020

Litteratur

 • Bogen “Mentalisering i mødet med udsatte børn” af Janne Østergaard Hagelquist, samt bogen “Mentalisering i pædagogik og terapi” af Janne Østergaard Hagelquist og Marianne Køhler Skov foreslås læst af deltagerne. Forslag til supplerende litteratur angives ved uddannelsens start. Begge bøger kan købes på efteruddannelsen.

Undervisere

Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun arbejder med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold. Janne er grundlægger af Center for Mentalisering, som har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne. Janne er forfatter og medforfatter til flere bøger, herunder ”Mentalisering i mødet med udsatte børn” (2012), ”Mentalisering i pædagogik og terapi” (2014), “Mentaliseringsguiden” (2015), “Mentalisering i organisationen” (2016), “Mentalisering i familien” (2017) og senest “Mentalisering i ledelse og samarbejde” (2019).

Heino Rasmussen er uddannet Executive MBA ved Coventry og Warwick University og har trænet på Institut for Mentalisering i Norge indenfor ledelse og organisation. Heino trækker på 18 års erfaring som ledelseskonsulent for private og offentlige samarbejdspartnere, og som strategisk rådgiver på større organisationsforandringer samt som proceskonsulent i direktions- og chef-projektforløb. Derudover er Heino bl.a. forfatter og medforfatter til bøgerne “Mentalisering i organisationen” (2016), “Mentalisering i familien” (2017) og senest “Mentalisering i ledelse og samarbejde” (2019).

Mette Mørk Nielsen er BA i filosofi og psykoterapeut. Hun har i en årerække arbejdet med behandling til traumatiserede og omsorgssvigtede børn, unge og deres familier i kommunalt regi. Mette har desuden erfaring i at undervise kommende sundhedsprofessionelle i almen psykologi kommunikation og etik, samt i projektledelse.
Mette har tillige en efteruddannelse i mentaliseringsbaseret terapi (MBT) fra Region Syddanmark og hun opdatere løbende sin viden inden for feltet, bl.a. med kurser ved Anna Freud Centret.
Mette er optaget af, hvordan vi kan understøtte og fremme mentaliseringsevnen i familierelationer præget af tilknytningstraumer, samt hos sårbare unge i deres ofte vanskelige overgang til voksenlivet.

Rikke Nielsen er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet. I samarbejde med Center for Mentalisering har Rikke skrevet speciale om gruppebehandling til anbragte unge på døgninstitution, hvor hun blandt andet har arbejdet med gruppedynamikker og udviklingen af epistemisk tillid. Rikke er i øjeblikket særligt optaget af, hvordan børn og unge agerer i forskellige fællesskaber, og hvordan mentaliseringsevnen både udfordres, men også udvikles inden for disse. Herudover har hun en generel interesse for mentaliseringsbaseret behandling til børn og unge med sociale, emotionelle og kognitive vanskeligheder.

Marianne Køhler Skov er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i klinisk psykologi. Hun har endvidere en 4-årig efteruddannelse i kropsorienteret psykoterapi. Marianne har haft en almen klinisk praksis de sidste 12 år. Hun har i en årrække arbejdet med udsatte unge og voksne. Hun har særlig erfaring med udredning og behandling af traumatiserede flygtninge. Marianne er tilknyttet VISO (Socialministeriets specialenhed for udsatte voksne) som konsulent.

Susanna de Lima er autoriseret psykolog og har siden 2001 været med til at udvikle forskellige behandlingsmodeller for udsatte voksne og unge med rusmiddelproblematikker.
Til dagligt arbejder Susanna med faglige udviklingsopgaver, supervision, undervisning og terapi i forhold til udsatte unge med særlig interesse for udsatte unge med rusmiddelproblematikker og kompleksiteten hos denne målgruppe. Susanna ser en vigtig udfordring i at spotte rusmiddelproblematikker blandt unge og udsatte unge så tidligt som muligt, idet vi har en særlig mulighed for at forebygge, at de unge udvikler et liv med misbrug. Den særlige udfordring ligger i både at folde kompleksiteten ud og samtidig finde ind til de bagvedliggende faktorer, som fastholder den enkelte ung i et problematisk rusmiddelbrug/misbrug.

Anja Hareskov Jensen er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi for voksne samt i supervision. Hun er endvidere videreuddannet indenfor kognitiv adfærdsterapi, kropsorienteret psykodynamisk terapi, narrativ eksponeringsterapi, eye movement and desensitization (EMDR) og acceptance and commitment therapy (ACT).
Anja har erfaring med psykoterapi i forhold til klienter med psykiatriske lidelser såsom depression, angst, psykoser og personlighedsforstyrrelser, ligesom hun har viden om funktionelle lidelser. Arbejdsrelaterede problematikker såsom stress, samarbejde og ledelse har hun beskæftiget sig med i forbindelse med ansættelse i virksomheder, der beskæftiger sig med arbejdsmiljø.

Lobna Hleihel har en BA i socialt arbejde og er desuden gruppelederuddannet og har en efteruddannelse i mentaliseringsbaseret behandling.
Lobna har 10 års erfaring i arbejdet med udsatte børn, unge og familier, særligt med anden etnisk baggrund, hvor hun har specialiseret sig indenfor de interkulturelle og religiøse faktorer, der kan spille en rolle i behandlingsarbejdet.
Lobna er optaget af, hvordan man med indsigt i familiernes kulturelle og religiøse baggrunde konkret kan være med til at fremme mentaliseringsevnen og skabe trygge rammer for det videre udviklingsarbejde.