efterår 2024 – aarhus

mentalisering i dagtilbud

Lær mere om at anvende mentalisering i arbejdet med børn og unge i dagtilbud

OM EFTERUDDANNELSEN
 

På uddannelsen vil du få en grundlæggende introduktion til teori og grundprincipper inden for mentaliseringsbaseret arbejde med børn i dagtilbud. Vi vil blandet andet gennemgå emner, såsom; tilknytning, traumer, stærke følelser, løgne og forældresamarbejde inden for en mentaliseringsbaseret forståelsesramme. Derudover introduceres STORM-modellen som et konkret redskab til det mentaliseringsbaserede arbejde med udsatte børn og unge. STORM står for Sikkerhed, Traumer, Opbyg evner, Ressourcer og Mentalisering. 

FORMÅL

 • At deltagerne opnår indsigt i teori og grundprincipper inden for mentaliseringsbaseret pædagogik i dagtilbud. 
 • Indsigt i hvorledes man støtter småbørn i dagtilbud, der har oplevet belastninger eller traumer. Det kan være alvorlige traumer eller vanskelige oplevelser i forbindelse med egen eller et familiemedlems sygdom samt skilsmisser etc. 
 • Indsigt i konkrete værktøjer til at håndtere udfordrende adfærd hos små børn. Det kan være udadreagerende adfærd, såsom; børn der slår, bider eller ødelægger ting. 
 • Viden om hvorledes man arbejder tilknytningsinformeret i dagtilbud. 
 • Indsigt i udfordringer relateret til forældresamarbejde, herunder viden om udfordringer i samarbejde med forældre i udsatte positioner eller moderen (markante) forældre. 

FORM

På uddannelsen veksles mellem undervisning og øvelser. Den anvendte teori i undervisningen understøttes med cases og andre eksempler.

MÅLGRUPPE

Målgruppen for uddannelsen er pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere, PPR-medarbejdere eller psykologer.

Kontakt kursusleder Lea Auntoft ved spørgsmål: 

leaauntoft@centerformentalisering.dk

HØR MERE OM EFTERUDDANNELSEN 

Afspil video

DATO OG TID

Efteruddannelsen foregår i september og november og 2024.
Dag 1 og 2: 9. - 10. september 2024
Dag 3 og 4: 20. - 21. november 2024


Alle dage er fra kl. 9.00-15.00.

STED

I lokaler i Aarhus C i gåafstand fra banegården. Rosenkrantzgade 31, 2. tv, 8000 Aarhus C.

TILMELDINGSFRIST

19. september 2024

KURSUSBEVIS

Ved uddannelsens afslutning uddeles kursusbevis.

KOMPETENCEFONDEN: Denne uddannelse kvalificerer dig til at kunne forstå traumer i familien ud fra et mentaliseringsbaseret perspektiv og derudover til at kunne arbejde med at opspore, støtte og behandle mennesker, der har oplevet vold i familien eller været udsatte for seksuelle overgreb.

PRIS

9.600 kr. inkl. forplejning og et eksemplar af "Mentalisering i Dagtilbud” af Janne Østergaard Hagelquist, Camilla Jesne Hamre og Sarah Long Jonsson. Prisen er ekskl. moms.

PROGRAM


DAG 1: MENTALISERING I DAGTILBUD OG SKOLE

 • Introduktion til mentaliseringsteoriens anvendelse i dagtilbud.
 • Hvordan opleves mentaliseringssvigt i dagtilbud.
 • Hvordan kan man håndtere mentaliseringssvigt ved den professionelle selv, samarbejdspartnere eller forældre. 
 • Hvordan udvikles mentaliseringsevnen ved små børn, og hvorledes understøttes denne udvikling af de professionelle i dagtilbud. 
 • Konkrete værktøjer til at arbejde med mentalisering i dagtilbud. 

 

 

Dato: 9. september 2024
Tidsrum: 9.00 – 15.00
Underviser: Janne Østergaard Hagelquist

DAG 2: STORM-MODELLEN (1): SIKKERHED OG TRAUMER 

 • Introduktion til STORM-modellen som ramme for det mentaliseringsbaserede arbejde med børn i dagtilbud. (STORM står for Sikkerhed, Tænk belastninger og traumer hos små børn og deres familier, Opbyg evner, Ressourcer og Mentalisering). 
 • Introduktion til tilknytningsteori og tilknytningsmønstre som et redskab til hverdagen i dagtilbud. 
 • Fokus på hvorledes der skabes sikkerhed i rammerne omkring børn i dagtilbud. 
 • Fokus på hvordan man som professionel hjælper og støtter børn, der har oplevet alvorlige traumer eller svære oplevelser i forbindelse med egen eller et familiemedlems sygdom eller en kompliceret skilsmisse. 
 • Forståelse for og indsigt i konkrete handlemuligheder når specifikke vanskeligheder eller traumer væves ind i børns udvikling. 
Dato: 10. september 2024
Tidsrum: 9.00 – 15.00
Underviser: Rikke Lyskjær 
 
 

DAG 3: STORM-MODELLEN (2): OPBYG EVNER, RESSOURCER OG LØGNE

 • Fokus på STORM-modellens elementer: Opbyg evner og Ressourcer i dagtilbud. 
 • Opbyg evner til at håndtere udfordrende adfærd (vrede børn eller børn, der slår, bider eller ødelægger ting mv.) 
 • Opbyg evner hos børn med specifikke vanskeligheder. 
 • Opbyg selvværd og selvtillid i dagtilbud. 
 • Opbyg evner i forhold til relationer mellem børn i dagtilbud. 
 • Forståelse for løgne hos børn i dagtilbud. Derudover hvorledes man kan arbejde med børns løgne. 
 • Ressourcefokus i dagtilbud. 

 

 
Dato: 20. november 2024
Tidsrum: 9.00 – 15.00
Underviser: Rikke Lyskjær
 

DAG 4: EGEN MENTALISERING OG MENTALISERING I FORÆLDRESAMARBEJDE

 • Beskrivelse af udfordringer i forældresamarbejde. 
 • Viden om udfordringer i samarbejdet med forældre i udsatte positioner. 
 • Viden om udfordringer i samarbejdet med moderne (markante) forældre. 
 • Konkrete ideer og værktøjer til hvordan man kan arbejde med at opbygge et godt samarbejde, når dette er udfordret. 
 • Introduktion til “STORM for forældre” – en struktureret model til forældresamarbejde. 
 • Indsigt i hvorledes man passer godt på sig selv i en presset hverdag i dagtilbud. 
 • Konkrete redskaber til at passe på sig selv og sin egen mentalisering.
 •  
 
 
Dato: 21. november 2024
Tidsrum: 9.00 – 15.00
Underviser: Sarah Long Jonsson
 


*Der tages forbehold for ændringer i programmet, som ikke påvirker det samlede udbytte af efteruddannelsen.

 

Undervisere på efterudannelsen

JANNE ØSTERGAARD HAGELQUIST

Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi samt supervision. Hun arbejder med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold. Janne er grundlægger af Center for Mentalisering, som har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne. Janne er forfatter og medforfatter til flere bøger, herunder ”Mentalisering i mødet med udsatte børn” (2012), ”Mentalisering i pædagogik og terapi” (2014), “Mentaliseringsguiden” (2015), “Mentalisering i organisationen” (2016), “Mentalisering i familien” (2017) og senest “Mentalisering i ledelse og samarbejde” (2019).

RIKKE LYSKJÆR

Rikke Lyskjær er uddannet kandidat i pædagogisk psykologi, lærer og pædagog og har flere efteruddannelser inden for det traumatologiske felt.

Hun har erfaring fra arbejdet med særlig udsatte børn og unge som konsulent i flere humanitære NGOèr i kriseområder i verden, og er generelt interesseret i, hvordan man kan genoprette trivsel og balance i en tilværelse præget af traumer og svigt.

Rikke har desuden flere års erfaring indenfor skoleområdet, hvor hun er særlig optaget af, hvordan øget mentalisering kan styrke social resiliens og medvirke til at skabe trygge læringsrum med mulighed for større livsudfoldelse og læring.

SARAH LONG JONSSON

Sarah Long Jonsson er uddannet Cand.pæd.pæd.psyk., psykoterapeut(MPF) og skolelærer.

Hun har flere års erfaring inden for skoleområdet og behandlingsområdet, hvor hun varetager opgaver som undervisning, supervision og behandling af børn, unge og familier med følger af omsorgssvigt og traumer. 
Sarah har særligt specialiseret sig i, hvordan implementering af mentalisering på skoler og institutioner kan understøtte det inkluderende fællesskab og styrke social resiliens hos børn, unge og personale.
Hun har siden 2017 stået for implementering af mentalisering på skoler og institutioner i kommunalt regí.  Omdrejningspunktet i dette arbejde er bl.a. at etablere en direkte kobling fra teori ind i praksisfeltet med konkrete principper og værktøjer med henblik på at skabe optimale betingelser for det enkelte barns læring og udvikling.

Vil du sikre dig en plads?