På Center for Mentaliserings 4-dages efteruddannelse om “Traumer i familien (…)” vil vi beskæftige os med, hvordan man kan forstå traumer i familien herunder vold, transgenerationelle traumer og seksuelle overgreb i et mentaliseringsbaseret perspektiv. Efteruddannelsen kører igen til efteråret 2018 – skal du og din kollega med?

På vores sidst afsluttede hold ville 94 % af kursisterne anbefale efteruddannelsen ubetinget – hvilket vi er meget glade for og taknemmelige over. Du kan læse meget mere om efteruddannelsen på vores hjemmeside her.