Væggemose, K.E. & Hagelquist, J.Ø. (2017). Mentalisering i mødet med skilsmissekonflikter. Tidsskrift for Psykoterapi nr. 3 2017.