Corlin, A. B. & Hagelquist, J. Ø. (2015). Mentalisering i mødet med udviklingstraumer hos plejebørn, PLF-Bladet 2. juni 2015