efterår 2024 – aarhus

mentalisering i omsorg og pleje

Anvendelse af mentalisering i forbindelse med arbejde i det sundhedsfaglige domæne

OM EFTERUDDANNELSEN

Mentalisering handler om at se bag om adfærd. Dette er særligt betydningsfuldt, når man arbejder med en målgruppe, der kan være påvirket af fysisk eller psykisk sygdom, stress eller angst. Mentalisering er desuden helt centralt i mødet med borgere og pårørende, men også i forhold til at forstå kollegaers samt ens egen adfærd. 
 
På denne efteruddannelse får deltagerne indsigt i, hvorledes man kan anvende mentalisering i omsorg og sundhedsfaglig pleje. Der opnås viden om specifikke emner i relation til en mentaliseringsbaseret tilgang i forhold til omsorg og pleje. 

FORMÅL

 • At deltagerne opnår en forståelse for grundbegreber inden for mentalisering med fokus på et omsorgsfyldt møde med borger og pårørende.
 • Indblik i hvilken betydning intense følelser har for evnen til mentalisering.
 • Indsigt i modeller og værktøjer inden for mentalisering, som kan anvendes i hverdagen i mødet med borgere, ældre og demente. 
 • Redskaber til at møde pårørende, der er ramt af magtesløshed, sorg eller vrede. 
 • Konkrete metoder til at registrere og undgå stress samt forebygge udbrændthed i en presset hverdag, herunder værktøjer til at arbejde med fagpersoners egen mentalisering. 
 • Forståelse for betydningen af det særlige arbejde med døende og deres pårørende samt betydningen af mentalisering i forhold til dette. 

I undervisningen introduceres STORM-modellen. Modellen giver retning og sprog i en kompleks hverdag med omsorgs- og plejeopgaver. Målet er at kvalificere deltagerne til at anvende principper og metoder fra mentaliseringsbaseret teori i praksis inden for omsorgs- og plejearbejde. 

FORM

I undervisningen veksles mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser, hvor teorien illustreres ved brug af cases og andre eksempler. 

MÅLGRUPPE

Efteruddannelsen henvender sig til udviklingssygeplejersker, ledere, psykologer og plejepersonale inden for social- og sundhedsfeltet. 

Kontakt kursusleder Lea Auntoft ved spørgsmål: 

leaauntoft@centerformentalisering.dk

HØR MERE OM EFTERUDDANNELSEN

Afspil video

DATO OG TID

Dag 1: 5. December 2024
Dag 2: 6. December 2024

Alle dage er fra kl. 9.00-15.00

STED

I lokaler i Aarhus C i gåafstand fra banegården. Rosenkrantzgade 31, 2. tv, 8000 Aarhus C.

TILMELDINGSFRIST

21. november 2024

EFTERUDDANNELSES-BEVIS

Ved uddannelsens afslutning uddeles kursusbevis.

KOMPETENCEFONDEN:
Denne uddannelse kvalificerer dig til at kunne anvende principper og metoder fra mentaliseringsbaseret teori i omsorgs- og plejearbejde.

PRIS

5.040 kr. inkl. forplejning og et eksemplar af "Mentalisering i omsorg og pleje” af Janne Østergaard Hagelquist
Prisen er ekskl. moms.


PROGRAM

DAG 1: MENTALISERINGSTEORI

 • Introduktion til mentalisering i arbejdet med omsorg og pleje
 • Hovedbegreber i anvendelse af mentalisering i praksis
 • Forebyggelse af udbrændthed.


Dato: 5. december 2024. 
Tidsrum: 9.00 – 15.00. 
Underviser: Janne Østergaard Hagelquist og Mette Bak Gundersen. 

DAG 2: MODELLER OG METODEANVENDELSE

 • Anvendelse af STORM-modellen i arbejdet med omsorg og pleje
 • Traumer og sorg i arbejdet med omsorg og pleje
 • Implementering af mentalisering – overgang mellem teori og praksis

Dato: 6. december 2024. 
Tidsrum: 9.00 – 15.00. 
Underviser: Mette Bak Gundersen. 


*Der tages forbehold for ændringer i programmet, som ikke påvirker det samlede udbytte af efteruddannelsen.

 

Undervisere på efterudannelsen

JANNE ØSTERGAARD HAGELQUIST

Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun arbejder med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold. Janne er grundlægger af Center for Mentalisering, som har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne. Janne er forfatter og medforfatter til flere bøger, herunder ”Mentalisering i mødet med udsatte børn” (2012), ”Mentalisering i pædagogik og terapi” (2014), “Mentaliseringsguiden” (2015), “Mentalisering i organisationen” (2016), “Mentalisering i familien” (2017) og senest “Mentalisering i ledelse og samarbejde” (2019).

MetteGundersen

METTE BAK GUNDERSEN

Mette Bak Gundersen er autoriseret cand. psych. Hun har de sidste to år arbejdet som privatpraktiserende psykolog med speciale indenfor traumer og sorg. Hun arbejder både med voksne, børn og familier, som på den ene eller anden måde har fået sorg tæt på livet gennem kritisk sygdom, død eller andre traumatiserende oplevelser. Mette har bl.a. erfaring fra tidligere ansættelser i PPR, Kræftens Bekæmpelse og Palliativt Team. Her har hun både haft terapeutiske forløb, men også undervist og superviseret forskellige faggrupper, som arbejder med alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende. Hun tilbyder undervisning til forældre, pædagogisk personale og sundhedspersonale om eksempelvis ’Børn som pårørende’, ’Familieliv, børn og sorg’, ’Sygdomsramte børn’ el. ’Sorg og mentalisering’. Derudover superviserer Mette fagpersonale som på forskellig vis kommer i berøring med målgruppen. Mette er særligt optaget af, hvordan vores mentalisering påvirkes ved alvorlig sygdom og tab  – både hos professionelle, patienter og pårørende – og herunder, hvordan vi som professionelle kan støtte mulighed for mentaliserende samspil i de relationer vi møder og selv indgår i, i arbejdet med kritisk sygdom og sorg.