mentalisering i omsorg og pleje – forår 2023

FORMÅL

At deltagerne opnår indsigt i teori og grundprincipper i en mentaliseringsbaseret tilgang med særligt fokus på omsorg i sundhedsfaglig pleje. Der opnås viden om specifikke emner i relation til mentaliseringsbaseret tilgang til omsorg og pleje. Herunder: 
 • Grundbegreber indenfor mentalisering herunder fokus på dels et omsorgsfyldt møde med borger og pårørende men ligeledes fokus på fagpersonens egen mentalisering og egenomsorg
 • Grundmodeller inden for mentalisering med fokus på konkret anvendelse i pleje af borgere, ældre, demente og pårørende samt forebyggelse af udbrændthed.
 •  Anvendelse af STORM-modellen i i arbejdet med omsorg og pleje
 • At kvalificere deltagerne til at anvende principper og metoder fra mentaliseringsbaseret teori i praksis omsorgs- og plejearbejde.
 • At skabe overgang og sammenhæng mellem teori og deltagernes praksis

 FORM

Der veksles mellem undervisning og øvelser. I undervisningen illustreres teorien med cases og eksemplificeringer.

 MÅLGRUPPE

Kurset er målrettet plejepersonale inden for sundhedssektoren.

DATO OG TID

Dag 1: 30. maj 2023
Dag 2: 31. maj 2023

Alle dage er fra kl. 9.00-15.00

STED

I lokaler i Aarhus C i gåafstand fra banegården. Rosenkrantzgade 31, 2. tv, 8000 Aarhus C.

TILMELDINGSFRIST

23. maj 2023.

EFTERUDDANNELSESBEVIS

Ved uddannelsens afslutning uddeles kursusbevis.

PRIS

4.200 kr. inkl. forplejning og et eksemplar af "Mentalisering i omsorg og pleje” af Janne Østergaard Hagelquist
Prisen er ekskl. moms.

Kontakt kursusleder Lea Auntoft ved spørgsmål: 

leaauntoft@centerformentalisering.dk


PROGRAM

DAG 1: MENTALISERINGSTEORI

 • Introduktion til mentalisering i arbejdet med omsorg og pleje
 • Hovedbegreber i anvendelse af mentalisering i praksis
 • Forebyggelse af udbrændthed
 • v. underviser Janne Østergaard Hagelquist og Mette Bak Gundersen, tirsdag d. 30. maj

DAG 2: MODELLER OG METODEANVENDELSE

 • Anvendelse af STORM-modellen i arbejdet med omsorg og pleje
 • Traumer og sorg i arbejdet med omsorg og pleje
 • Implementering af mentalisering – overgang mellem teori og praksis
 • v. underviser Mette Bak Gundersen, onsdag d. 31. maj

 


*Der tages forbehold for ændringer i programmet, som ikke påvirker det samlede udbytte af efteruddannelsen.

 

Undervisere på efterudannelsen

JANNE ØSTERGAARD HAGELQUIST

Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun arbejder med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold. Janne er grundlægger af Center for Mentalisering, som har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne. Janne er forfatter og medforfatter til flere bøger, herunder ”Mentalisering i mødet med udsatte børn” (2012), ”Mentalisering i pædagogik og terapi” (2014), “Mentaliseringsguiden” (2015), “Mentalisering i organisationen” (2016), “Mentalisering i familien” (2017) og senest “Mentalisering i ledelse og samarbejde” (2019).

MetteGundersen

METTE BAK GUNDERSEN

Mette Bak Gundersen er autoriseret cand. psych. Hun har de sidste to år arbejdet som privatpraktiserende psykolog med speciale indenfor traumer og sorg. Hun arbejder både med voksne, børn og familier, som på den ene eller anden måde har fået sorg tæt på livet gennem kritisk sygdom, død eller andre traumatiserende oplevelser. Mette har bl.a. erfaring fra tidligere ansættelser i PPR, Kræftens Bekæmpelse og Palliativt Team. Her har hun både haft terapeutiske forløb, men også undervist og superviseret forskellige faggrupper, som arbejder med alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende. Hun tilbyder undervisning til forældre, pædagogisk personale og sundhedspersonale om eksempelvis ’Børn som pårørende’, ’Familieliv, børn og sorg’, ’Sygdomsramte børn’ el. ’Sorg og mentalisering’. Derudover superviserer Mette fagpersonale som på forskellig vis kommer i berøring med målgruppen. Mette er særligt optaget af, hvordan vores mentalisering påvirkes ved alvorlig sygdom og tab  – både hos professionelle, patienter og pårørende – og herunder, hvordan vi som professionelle kan støtte mulighed for mentaliserende samspil i de relationer vi møder og selv indgår i, i arbejdet med kritisk sygdom og sorg.