mentalisering i organisationen – efterår 2020

OM EFTERUDDANNELSEN

 • Mentalisering som begreb handler om vores evne til at forstå sindet, vores eget og andres, og ikke mindst til at forstå forholdene mellem mennesker. Hvorfor agerer mennesker, som de gør? Hvad sker der, når der er intense følelser på spil i organisationen og hvorledes regulerer man dem? Hvorledes fungerer grupper og hvordan reagerer de på forandringer? Hvilken betydning har det for en organisation at der arbejdes med mennesker, som smitter organisationen med intense følelser – herunder hvordan har man blik for parallelprocesser og understøtter egen evne til at rumme og regulere følelser?
 • Mentalisering sætter, som faglig tradition, det hele menneske sammen ved at integrere den nyeste viden på en række fagområder, som udviklingspsykologi, evolutionspsykologi, og hjerneforskning. Mentalisering er i dag en toneangivende tradition inden for psykologi, psykoterapi og pædagogik – og vækker altså stigende interesse indenfor ledelse og organisation. Mentalisering handler i denne sammenhæng om at skabe en kultur som styrker fleksibilitet, undring og forståelse af følsomme samspil. 
 • Moderne arbejdsliv stiller store krav til, at ledere netop har gode mentaliserende evner til at forstå mennesker og afkode udfordringer. God mentalisering er lederens værktøj for at omsætte strategier til praksis, hvilket muliggør bedre motivation og arbejdsmiljø. Begrebet som værktøj kan bidrage til bedre forståelse af sin egen organisation – især i krisesituationer, da ikke kun individer, men også grupper og hele organisationer kan opleve mentaliseringssvigt.

FORMÅL

 • Et forløb over 3 dage, der giver en effektiv indføring i mentalisering i organisationen og ledelse – i teori og praksis. Der åbnes op for indsigt og værktøjer, som sætter ledere og medarbejdere bedre i stand til at forstå organisationen i et mentaliseringsbaseret perspektiv. Målsætningen er at blive bedre i stand til at; analysere organisationen og samspil heri, spotte kritiske faktorer i rekruttering og teamsammensætning, være opmærksom på følelser, der smitter i organisationen, mestre konflikter og bruge sig selv bedre i ledelse.

FORM

 • Der veksles mellem undervisning og øvelser. I undervisningen illustreres teorien med cases og eksemplificeringer.

MÅLGRUPPE

 • Efteruddannelsen henvender sig til ledere, medarbejdere og rådgivere i organisationer i det sociale felt, såsom døgninstitutioner, kommunale familieafdelinger og socialforvaltninger, skoletilbud for udsatte børn og unge, NGO’er og andre. 

Denne efteruddannelse er pt. fyldt op. Du kan tilmelde dig ventelisten og vil blive kontaktet, hvis vi får en ledig plads.   

Kontakt kursusleder Anna Sønderskov Mikkelsen ved spørgsmål: 

anna@centerformentalisering.dk

Afspil video

DATO OG TID

Efteruddannelsen løber fra oktober til november 2020
Dag 1: 25. november
Dag 2: 26. november
Dag 3: 15. december.

Alle dage er fra kl. 9.00-15.00

STED

I lokaler i Aarhus C i gåafstand fra banegården. Rosenkrantzgade 31, 2. tv, 8000 Aarhus C.

TILMELDNINGSFRIST

Der er lukket for tilmeldning, da efteruddannelsen er fyldt op.

EFTERUDDANNELSESBEVIS

Ved uddannelsens afslutning uddeles kursusbevis.

PRIS

7.500 kr. inkl. forplejning og et eksemplar af bogen ”Mentalisering i ledelse og samarbejde” af Heino Rasmussen og Janne Østergaard Hagelquist. Prisen er ekskl. moms.

ProgRam

DAG 1

 • Introduktion til begrebet mentalisering i organisationen. Vi ser på, hvad der gør mentalisering så anvendeligt i arbejdet i det sociale felt, og hvilke perspektiver man med fordel kan føre over i organisationen. Der vil på dagen være fokus på mentalisering i gruppesammenhænge – herunder når grupper løber af sporet. I socialfagligt arbejde er fokus på mennesker med historier med omsorgssvigt og traumer; den slags smitter, og på dagen vil opmærksomheden samle sig om begreber som projektioner, parallelprocesser, spejlneuroner og negativ kapacitet. I løbet af dagen vil der være fokus på skabelsen af mentaliserende samarbejde og refleksive kulturer. Yderligere vil der være fokus på sikkerhed i organisationer – og rejsen mod den mentaliserende organisation.

 • Onsdag d. 25. november 2020 ved Heino Rasmussen

DAG 2

 • På andendagen sættes fokus på særlige udfordringer i ledelse og de mentaliseringsbaserede strategier til håndtering af disse. Temaerne er: Magt, autoritet og følgeskab, den mentaliserende tilgang til konflikthåndtering, lederens bidrag til mentalisering i egen ledergruppe samt mentalisering generelt i relationel ledelse og samarbejde. Udgangspunktet er egen ledelsesmæssige praksis og mentalisering i ledelse som et personligt anliggende, der involverer selvindsigt og bevidsthed omkring egne virkemidler.

 • Torsdag d. 26. november 2020 ved Janne Østergaard Hagelquist

DAG 3

 • Uddannelsens afsluttende dag sætter fokus på implementering af mentaliseringsbegrebet og deltagernes erfaringer med implementering heraf. Temaerne er: Gruppedynamikker, konkrete sparringsmodeller og håndtering af læringsudfordringer for medarbejderen, paradokser og sensemaking i personalegruppen samt forandringsledelse i et mentaliserende perspektiv. Der gives ledelsessupervision på cases fra deltagerkredsen omkring udfordringer i perioden mellem dag 2 og 3

 • Tirsdag d. 15. december 2020 ved Heino Rasmussen

Der tages forbehold for ændringer i programmet, som ikke påvirker det samlede udbytte af efteruddannelsen.

Undervisere på efterudannelsen

JANNE ØSTERGAARD HAGELQUIST

Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun arbejder med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold. Janne er grundlægger af Center for Mentalisering, som har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne. Janne er forfatter og medforfatter til flere bøger, herunder ”Mentalisering i mødet med udsatte børn” (2012), ”Mentalisering i pædagogik og terapi” (2014), “Mentaliseringsguiden” (2015), “Mentalisering i organisationen” (2016), “Mentalisering i familien” (2017) og senest “Mentalisering i ledelse og samarbejde” (2019).

HEINO RASMUSSEN

Heino Rasmussen er uddannet Executive MBA ved Coventry og Warwick University og har trænet på Institut for Mentalisering i Norge indenfor ledelse og organisation. Heino trækker på 18 års erfaring som ledelseskonsulent for private og offentlige samarbejdspartnere, og som strategisk rådgiver på større organisationsforandringer samt som proceskonsulent i direktions- og chef-projektforløb. Derudover er Heino bl.a. forfatter og medforfatter til bøgerne “Mentalisering i organisationen” (2016), “Mentalisering i familien” (2017) og senest “Mentalisering i ledelse og samarbejde” (2019).