Konference: Mentalisering i samspillet mellem forældre og børn

Om kurset

Center for Mentalisering er stolte af at kunne invitere til denne kursusdag med forfatterne Alistair Cooper & Sheila Redfern (Ph.d. og leder på Anna Freud Centeret), der har skrevet den populære bog “Reflective Parenting” samt Janne Østergaard Hagelquist, forfatter til “Mentaliseringsguiden

Målgruppen

 • Konferencen henvender sig til professionelle, som arbejder terapeutisk eller rådgivningsmæssigt med forældre – såvel sårbare og udsatte forældre, som forældre med mere almene og hverdagslige udfordringer.

Form

 • Der veksles mellem foredrag, refleksionsøvelser og mulighed for spørgsmål samt diskussion

Lokaler

 • Hal C
 • Arsenalvej 6
 • 1436 København K

Sprog

 • Janne Østergaard Hagelquist indleder dagen med et oplæg på dansk, hvorefter resten af programmet foregår på engelsk

Datoer og pris

 • Tirsdag d. 12. april 2016 kl. 8.30 – 16.00
 • Pris 1.950 kr. eksklusiv moms
 • Prisen dækker materialer, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med kage.

Tilmeldingsfrist

 • 1. april 2016

Kontakt

Tilmeld dig her

Program

Kursusdagens indhold

Janne Østergaard Hagelquist indleder dagen med at fortælle om mentalisering og forældreskab ud fra Mentaliseringsguiden. Hun behandler emnerne:

 • Hvordan forældre gennem mentaliserende grænse- og rammesætning kan støtte deres børn frem mod at blive sociale, mentaliserende og robuste.
 • Hvordan professionelle ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang kan understøtte forældre, der har vanskeligheder med at støtte deres barns udvikling.

Dernæst overtager de britiske mentaliseringseksperter Alistair Cooper og Sheila Redfern, som med udgangspunkt i deres bog ”Reflective Parenting”, vil bruge resten af dagen på følgende emner:

 • Forholdet imellem mentalisering, refleksiv funktion og refleksiv forældreskab.
 • Præsentation af ”Forældrekortet”: En guide til hvordan forældre aktivt kan arbejde med sig selv, deres ressourcer og udfordringer og dermed blive mere reflekterende forældre.
 • Gennemgang af forfatternes mentaliseringsbaserede forældretilgang, kaldet APP, som er et konkret redskab til forældre, der understøtter børns udvikling af perspektivtagning og empati.
 • Hvordan børneopdragelse forstås i det reflekterende forældreskab, og hvordan børn lærer at forstå følelser
 • Mentalisering i mødet med sensitive børn med særligt fokus på autismespektrumforstyrrelser.

Undervejs vil deltagerne inddrages i refleksionsøvelser og der vil være mulighed for at spørgsmål og diskussion

Undervisere

Ph.d. Sheila Redfern er konsulterende klinisk psykolog inden for børne- og ungdomsområdet og specialist i traumer og mishandling ved Anna Freud Centret. Hun er leder af et større tværfagligt team og laver psykologfaglige vurderinger af børn og familier i og på kanten af familieplejesystemet i London. Redfern har blandt stået for udviklingen af en mentaliseringsbaseret indsats for selvskadende unge, og hun har etableret et ”Intensive Parenting Programme” for forældre, som oplever udfordringer i forholdet til deres børn. Redfern er medforfatter til den populære bog ”Reflective Parenting: A guide to understanding what’s going on in your child’s mind”.

Ph.d. Alistair Cooper er specialist i klinisk psykologi og arbejder som konsulent med implementering af evidensbaserede forældreprogrammer for børn i pleje. Han har stor erfaring med udvikling af mentaliseringsbaserede og tilknytningsfokuserede indsatser, og underviser plejefamilier og professionelle inden for det sociale område i disse emner. Dr. Copper er medforfatter til den populære bog ”Reflective Parenting: A guide to understanding what’s going on in your child’s mind”.

Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun arbejder med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold. Janne har startet Center for Mentalisering som har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne. Janne udgav i 2012 bogen ”Mentalisering i mødet med udsatte børn” og i 2014 bogen ”Mentalisering i pædagogik og terapi”.  I august 2015 udkom “Mentaliseringsguiden”.