Videokursus om mentalisering og ældre mennesker

Videokursus om mentalisering og ældre mennesker

Hvad får du, hvis du køber dette videokursus?

  • Viden om, hvorfor mentaliseringsteorien er så vigtig i forhold til ældre. 
  • Beskrivelser af normalpsykologi og psykopatologi i alderdommen. 
  • En gennemgang af gerontopsykologi med fokus på hvad alderdommen betyder i forhold til mentalisering, følelser og personlighed. 
  • Indblik i, hvor de komplekse udfordringer, der er i det professionelle arbejde med ældre
  • Forståelse for hvordan det at forholde sig til aldring, tab, sygdom og død aktivere eksistentielle temaer i os alle
  • Indsigt i, betydningen af individuelt at være sig bevidst om hvad disse temaer gør ved os
  • Viden om, hvordan arbejdet med ældre kan fører til mentalisereingssvigt og hvor let det er at lande i strategier præget af magt eller afmagt
  • Kurset afsluttes med en lang række praksisredskaber til det professionelle møde med ældre

Hvem henvender kurset sig til? 

Kurset henvender sig blandt andet til, SOSU hjælpere, SOSU assistenter, fysioterapeuter, pædagogiske assistenter, psykologer, socialrådgivere, ledere samt alle mennesker, der optaget af alderdommen som udviklingspsykologisk periode. 

Varighed: 1 t. og 1 min

Pris: 175 kr. 

Undervisere: Psykolog, Janne Østergaard Hagelquist.

 Tilbagemeldinger
“Praksisnært og alligevel mættet med viden om gerontopsykologi og mentalisering. Kan godt lide den måde, hvorpå Janne både kommer ind på normale – og særlige temaer for udviklingsperioden. TAK!”

Videokurset vil efter betaling blive sendt til din mail med det samme – og du kan se videokurset lige så mange gange du vil. 

Se et kort uddrag af videokurset her: