Grupper, gruppebehandling og mentaliseringsbaseret helhedsorienteret tilgang

En kursusdag kan blandt andet indeholde understående temaer og kan tilpasses til jeres ønsker og behov.  Ønsker I tilbud på et forløb eller har ønsker til undervisning i specifikke emner bedes I rette henvendelse til kontakt@centerformentalisering.dk.

MENTALISERING OG GRUPPEN

 • Betydningen af gruppen og gruppedynamikker for individets trivsel og udvikling.
 • Gruppestrukturer og grænser – analyse og forståelse.
 • Mobning og eksklusionskulturer.
 • Håndtering af mobning i gruppesammenhænge.
 • Mentalisering og konflikthåndtering i gruppesammenhænge
 • STORM for grupper.

MENTALISERING OG GRUPPEDYNAMIKKER

 • Arbejdet med psykoedukative mentaliseringsgrupper – børn, unge, voksne
 • Kort beskrivelse af manual for arbejdet med psykoedukative grupper.
 • Hvordan genereres epistemisk tillid og mentaliserende indstilling?
 • Metodeanvendelse.
 • Træning og øvelser, der fremmer mentalisering.

PSYKOEDUKATIVE GRUPPEFORLØB FOR UDSATTE BØRN OG UNGE – TRÆNINGSDAG

Mentaliseringsbaserede gruppeforløb kan give udsatte børn og unge mulighed for at træne deres mentaliseringsevne under strukturerede forhold. I gruppen vil deltagerne skulle arbejde med en række temaer, der øger forståelsen af både sig selv og andre.

Træningsdagen henvender sig til personale på døgninstitutioner, som gerne selv vil køre gruppeforløb.

 • Psykoedukative gruppeforløb i vores sammenhæng – hvornår, hvordan og med hvem?
 • Hvordan skabes de bedste forudsætninger for at lave en træningsarena for mentaliserende processer?

MENTALISERINGSBASERET HELHEDSORIENTERET TILGANG

 • At arbejde helhedsorienteret, parallelt og integreret
 • Inddragelse af forældre/netværk
 • AMBIT – teori og metode
 • Netværksanalyse
 • Netværksmøder i et mentaliseringsbaseret perspektiv med fokus på at gøre den udsatte til aktør