MENTALISERINGSBASERET FAMILIEBEHANDLING - efterår 2023 (KØBENHAVN)

OM EFTERUDDANNELSEN

 

Hvordan arbejder man mentaliseringsbaseret med forældre?

 • Uddannelsen vil beskæftige sig med det moderne forældreskab, mentalisering og udviklingsfremmende samspil med børn – herunder temaer som magt, læring, grænser, konflikter, familiedynamikker og mentaliserings-værktøjskassen.
 • Der vil være fokus på, hvordan man arbejder mentaliseringsbaseret med børn med specifikke vanskeligheder, og hvad der kendetegner god og mindre god mentaliseringskompetence hos forældre. Der vil, forløbet igennem, være opmærksomhed på behandling, både i forhold til samtaleteknikker, forældrearbejde og familiebehandling.

MÅLGRUPPE

Efteruddannelsen henvender sig til familiebehandlere, sundhedsplejersker, pædagogisk personale, psykologer, plejeforældre og andre, der arbejder med målgruppen.

FORM

Der veksles mellem undervisning og øvelser. I undervisningen illustreres teorien med cases og eksemplificeringer.

Kontakt kursusleder Lea Auntoft ved spørgsmål: 

leaauntoft@centerformentalisering.dk

DATO OG TID

Efteruddannelsen løber fra september til november 2023.
Dag 1 og 2: 21.-22. september
Dag 3 og 4: 30.-31. oktober
Dag 5 og 6: 23.-24. november

Den første dag er fra kl. 9.00-15.30. De resterende dage er fra kl. 9.00-15.00

STED

Denne uddannelse foregår i København: MBK
Pilestræde 61
1112 København K

TILMELDINGSFRIST

Der er stadig få pladser tilbage, så du kan nå at tilmelde dig inden kursusstart d. 21. september.

EFTERUDDANNELSESBEVIS

Ved uddannelsens afslutning uddeles kursusbevis.

PRIS

11.000 kr. inkl. forplejning og et eksemplar af "Mentalisering i familien” af Janne Østergaard Hagelquist og Heino Rasmussen.
Prisen er ekskl. moms.

PROGRAM

DAG 1: INTRODUKTION TIL MENTALISERINGSBEGREBET OG TRAUMER I FAMILIEN

 • Introduktion til mentaliseringsbegrebet. 
 • Anvendelsen af mentalisering i arbejdet med familier.
 • Hvad man kigger efter når man udreder mentaliseringsfunktionen/den refleksive funktion.  
 • Mentalisering og traumer i familien. 
 • PTSD og udviklingstraumer. 
 • Torsdag d. 21. september 2023 v. Janne Østergaard Hagelquist.

DAG 2: MENTALISERING OG REDSKABER I FORÆLDREPLEJE/PLEJEFORÆLDRESKAB 

 • Metoder og redskabsanvendelse i arbejdet med familier
 • Magt og læring i moderne forældreskab. Hvordan bliver man en naturlig autoritet i forhold til børn og teenagere?
 • Gennemgang af klassiske familiestrukturer med fokus på grænser og hierarki
 • Mentaliserings-værktøjskassen – en model for at understøtte børns udvikling og læring 
 • Fredag d. 22. september 2023 v. Janne Østergaard Hagelquist.

DAG 3: MENTALISERING  I FORÆLDRESKABET

 • Epistemisk tillid 
 • Den mentaliserende indstilling: Et ÅBENT sind. 
 • Udviklingsfremmende samspil og RAM
 • Interventionsspektrum
 • Specifikke udfordringer i børnefamilien; krise, sygdom og skilsmisse. 
 • Mandag d. 30. oktober 2023 v. Sarah Long Jonnson

DAG 4: STORM-MODELLEN

 • Konkrete redskaber til at fremme mentaliseringsevnen hos familier 
 • Forståelse af dysfunktionelle familiedynamikker, samspil, samvær og dynamik i en sårbar familie med tilknytningsvanskeligheder og andre problematikker
 • Forståelse af, hvordan man kan spotte de forskellige typer af mentaliseringssvigt
 • Tirsdag d. 31. oktober 2023 v. Sarah Long Jonsson.

DAG 5: MISBRUG OG DESTRUKTIV ADFÆRD

 • Misbrug og selvskade i et mentaliseringsperspektiv
 • Unge misbrug og selvskade med fokus på udviklingsopgaver og neuropsykologiske forandringer i teenageårene
 • Hvordan arbejder vi med destruktiv og selvdestruktiv adfærd, herunder selvskade og misbrug i et mentaliseringsperspektiv?
 • Torsdag d. 23. november 2023 v. Susanna De Lima.

DAG 6: MENTALISERING I ARBEJDET MED BØRN MED SPECIFIKKE VANSKELIGHEDER

 • På dagen skal vi arbejde med STORM- modellen i et familieperspektiv med fokus på modellens rammeelementer ”sikkerhed og mentalisering”.
 • Vi skal se nærmere på de sikkerhedsmæssige forudsætninger for familieterapeutiske samtaler med unge og deres familie.
 • Derudover vil dagen også have fokus på: Den mentaliserende indstilling og ”mentaliserings loopet”, samt ideer og forslag til mentaliseringsfremmende lege og aktiviteter.
 • Opsamling på uddannelsen
 • Fredag d. 24. november 2023 v. Mette Mørk Nielsen


*Der tages forbehold for ændringer i programmet, som ikke påvirker det samlede udbytte af efteruddannelsen.

LITTERATUR

 • Bogen “Mentalisering i mødet med udsatte børn” af Janne Østergaard Hagelquist, samt bogen “Mentalisering i pædagogik og terapi” af Janne Østergaard Hagelquist og Marianne Køhler Skov foreslås læst af deltagerne. Forslag til supplerende litteratur angives ved uddannelsens start. Begge bøger kan købes på efteruddannelsen.
 

UNDERVISERE PÅ EFTERUDANNELSEN

JANNE ØSTERGAARD HAGELQUIST

Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun arbejder med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold. Janne er grundlægger af Center for Mentalisering, som har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne. Janne er forfatter og medforfatter til flere bøger, herunder ”Mentalisering i mødet med udsatte børn” (2012), ”Mentalisering i pædagogik og terapi” (2014), “Mentaliseringsguiden” (2015), “Mentalisering i organisationen” (2016), “Mentalisering i familien” (2017) og senest “Mentalisering i ledelse og samarbejde” (2019).

METTE MØRK NIELSEN

Mette Mørk Nielsen er BA i filosofi og psykoterapeut MPF. Hun har i en årrække arbejdet med behandling til traumatiserede og omsorgssvigtede børn, unge og deres familier i kommunalt regi. Mette har desuden erfaring i at undervise kommende sundhedsprofessionelle i almen psykologi. kommunikation og etik samt i projektledelse.
Mette har tillige en efteruddannelse i mentaliseringsbaseret terapi (MBT) fra Region Syddanmark og hun opdaterer løbende sin viden inden for feltet, bl.a. med kurser ved Anna Freud Centret.
Mette er optaget af, hvordan vi kan understøtte og fremme mentaliseringsevnen i familierelationer præget af tilknytningstraumer, samt hos sårbare unge i deres ofte vanskelige overgang til voksenlivet.

SARAH LONG JONSSON

Sarah Long Jonsson er uddannet Cand.pæd.pæd.psyk., psykoterapeut(MPF) og skolelærer. Hun har flere års erfaring inden for skoleområdet, hvor hun varetager opgaver som undervisning, supervision og behandling af børn og unge med følger af omsorgssvigt og traumer.

Sarah har særligt specialiseret sig i, hvordan implementering af mentalisering på skoler og institutioner kan understøtte det inkluderende fællesskab og styrke social resiliens hos elever og personale.

Hun har siden 2017 stået for implementering af mentalisering på skoler i kommunalt regí.  Omdrejningspunktet i dette arbejde er bl.a. at etablere en direkte kobling fra teori ind i praksisfeltet med konkrete principper og værktøjer med henblik på at skabe optimale betingelser for den enkelte elevs læring og udvikling.
 

Sarah har, sammen med Janne Østergaard Hagelquist, skrevet bogen “Mentalisering i skolen”.

Susanna nyt

SUSANNA DE LIMA

Susanna de Lima er autoriseret psykolog og har siden 2001 været med til at udvikle forskellige behandlingsmodeller for udsatte voksne og unge med komplekse vanskeligheder, herunder rusmiddelproblemer.
Til dagligt arbejder Susanna med faglige udviklingsopgaver, supervision, undervisning og terapi i forhold til udsatte unge med særlig interesse for udsatte unge med rusmiddelproblematikker og kompleksiteten hos denne målgruppe. Susanna ser en vigtig udfordring i at spotte rusmiddelproblematikker blandt unge og udsatte unge så tidligt som muligt, idet vi har en særlig mulighed for at forebygge, at de unge udvikler et liv med misbrug. Den særlige udfordring ligger i både at folde kompleksiteten ud og samtidig finde ind til de bagvedliggende faktorer, som fastholder den enkelte ung i et problematisk rusmiddelbrug/misbrug.
Derudover har Susanna stor erfaring med  implementering af mentaliseringsbaseret behandlingstilgange  i forskellige kontekster, herunder miljøterapeutiske, pædagogiske og kliniske kontekster.