efterår 2024 – aarhus

supervision af andre faggrupper

Lær mere om anvendt mentaliseringsteori i forbindelse med supervision af faggrupper

OM EFTERUDDANNELSEN

På denne efteruddannelse får deltagerne indsigt i mentaliseringsbaseret supervision. Der arbejdes med at se bag om adfærden og reflektere over samt fastholde et åbent sind. Der er fokus på viden om parallelle processer, mentaliseringssvigt, traumer og tilknytning hos både supervisand, supervisionsgrupper og selve målgruppen. På denne uddannelse har du mulighed for at lære håndværket bag at supervisere. Der gives indblik i en konkret model, som gør det lettere at få overblik over sagen samt bruge din faglige viden til gavn for supervisanden samt dem, supervisionen ellers vedrører.

FORMÅL 

 • At deltagerne opnår viden om supervision, og hvad der i særlig grad kendetegner mentaliseringsbaseret supervision af grupper
 • Indførelse i grundbegreber, der anvendes i mentaliseringsbaseret supervision af andre faggrupper.
 • Viden om supervisorrollen.
 • Viden om hvad der skal til for at supervisere grupper, og hvorledes man håndterer de udfordringer, der kan opstå. 
 • Træning i supervision samt konkret feedback. 
 • Indblik i en lang række konkrete ideer, modeller og værktøjer, som kan anvendes inden for supervision. 
 • Tips og tricks til at håndtere de klassiske udfordringer, kan der opstår i supervision. 

På efteruddannelsen udleveres desuden en manual, der giver overblik over supverisionsprocessen.

FORM


I undervisningen veksles mellem teoretiske oplæg, træning og praktiske øvelser, hvor teorien illustreres med cases og andre eksempler. 

MÅLGRUPPE


Efteruddannelsen henvender sig til psykologer, konsulenter, ledere, supervisorer og alle andre, der arbejder med eller ønsker mere viden om supervision.

Kontakt kursusleder Lea Auntoft ved spørgsmål: 

leaauntoft@centerformentalisering.dk

HØR MERE OM EFTERUDDANNELSEN

Afspil video

DATO OG TID

Efteruddannelsen løber fra september 2024 til januar 2025

Dag 1: 16. september 2024
Dag 2: 8. november 2024
Dag 3: 20. januar 2025
Alle dage er fra kl. 9.00-15.00

STED

I lokaler i Aarhus C i gåafstand fra banegården. Rosenkrantzgade 31, 2. tv, 8000 Aarhus C.

TILMELDINGSFRIST

2. september 2024

EFTERUDDANNELSES-BEVIS

Ved uddannelsens afslutning uddeles kursusbevis.

KOMPETENCEFONDEN: Denne uddannelse kvalificerer dig som leder eller medarbejder til at kunne forstå organisationer, grupper og ledelse i et mentaliseringsbaseret perspektiv.

PRIS

9.000 kr. inkl. forplejning. Prisen er ekskl. Moms. Deltagere på kurset får derudover udlevet Center for Mentaliserings supervisionsmanual, som bl.a., indeholder teori, redskaber og ideer til løsninger på udfordringer i supervision.

PROGRAM

DAG 1

 • Grundlæggende teori om mentaliseringsbaseret supervision
 • Definition af supervision
 • Særlige kendetegn ved mentaliseringsbaseret supervision i praksis
 • Gennemgang af grundmodel for mentaliseringsbaseret supervision herunder gennemgang af STORM-modellen
 • Viden om supervisor rolle
  • Supervisors position
  • At skabe et trygt rum 
  • At skabe refleksion 
  • At folde sagen ud
  • Reflekterende team
  • Afrunding af sag
  • Feedback
 • Supervision på deltagers sag


Dato:
16. september 2024. 
Tidsrum:
9.00 – 15.00. 
Underviser: 
Janne Østergaard Hagelquist.

DAG 2

 • Særligt fokus på træning og på at få kendskab til klassiske udfordringer supervisorer kan opleve og hvordan disse kan håndteres
 • Forståelse for gruppedynamikker i supervisionsgrupper set i en mentaliseringsreferenceramme
 • Gruppedynamikker i mentaliseringsperspektiv
 • Konflikter i supervision
 • Træning af supervision og træning af anvendelse af STORM-modellen i supervision

 

 

 

 

 


Dato: 8. november 2024. 
Tidsrum: 9.00 – 15.00. 
Underviser: Mette Bak Gundersen.

 

DAG 3

 • Særligt fokus på deling af praksiserfaring fra nyligt afholdte supervisioner. Dilemmaer fra disse erfaringer vil blive diskuteret i relation til tidligere gennemgået teori og trænet i konkret supervisionsdemonstrationer.


Dato:
20. januar 2025. 
Tidsrum:
9.00 – 15.00. 
Underviser:
Mette Bak Gundersen

Der tages forbehold for ændringer i programmet, som ikke påvirker det samlede udbytte af efteruddannelsen.

UNDERVISERE PÅ EFTERUDANNELSEN

JANNE ØSTERGAARD HAGELQUIST

Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun arbejder med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold. Janne er grundlægger af Center for Mentalisering, som har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne. Janne er forfatter og medforfatter til flere bøger, herunder ”Mentalisering i mødet med udsatte børn” (2012), ”Mentalisering i pædagogik og terapi” (2014), “Mentaliseringsguiden” (2015), “Mentalisering i organisationen” (2016), “Mentalisering i familien” (2017) og senest “Mentalisering i ledelse og samarbejde” (2019).

METTE BAK GUNDERSEN

Mette er autoriseret cand. psych. Hun har de sidste to år arbejdet som privatpraktiserende psykolog med speciale indenfor traumer og sorg. Hun arbejder både med voksne, børn og familier, som på den ene eller anden måde har fået sorg tæt på livet gennem kritisk sygdom, død eller andre traumatiserende oplevelser.

Mette har bl.a. erfaring fra tidligere ansættelser i PPR, Kræftens Bekæmpelse og Palliativt Team. Her har hun både haft terapeutiske forløb, men også undervist og superviseret forskellige faggrupper, som arbejder med alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende.

Mette er særligt optaget af, hvordan vores mentalisering påvirkes ved alvorlig sygdom og tab  – både hos professionelle, patienter og pårørende – og herunder, hvordan vi som professionelle kan støtte mulighed for mentaliserende samspil i de relationer vi møder og selv indgår i, i arbejdet med kritisk sygdom og sorg.