Mentaliseringsbaseret supervision af andre faggrupper 

INHOLD OG FORMÅL

 • Viden om supervision og hvad der i særlig grad kendetegner mentaliseringsbaseret supervision af grupper
 • At deltagerne opnår indsigt i den teori der er baggrunden for mentaliseringsbaseret supervision 
 • Indførelse i grundbegreber, der anvendes i mentaliseringsbaseret supervision af andre faggrupper
 • At kvalificere deltagerne til at anvende principper og metoder fra mentaliseringsbaseret supervision i praksis.
 • Viden om supervisor rollen
 • Særlig viden om hvad er der skal til for at supervisere grupper
 • Træning i supervision
 • At skabe overgang og sammenhæng mellem teori og deltagernes praksis.

FORM

 • Der veksles mellem undervisning og øvelser.
 • I undervisningen illustreres teorien med cases og eksemplificeringer.

MÅLGRUPPE

 • Efteruddannelsen henvender sig til psykologer, konsulenter, ledere, supervisorer og alle andre, der arbejder med eller ønsker at mere viden om supervision.

Kontakt kursusleder Lea Auntoft ved spørgsmål: 

leaauntoft@centerformentalisering.dk

DATO OG TID

Efteruddannelsen løber fra september 2024 til januar 2025

Dag 1: 16. september 2024
Dag 2: 8. november 2024
Dag 3: 20. januar 2025
Alle dage er fra kl. 9.00-15.00

STED

I lokaler i Aarhus C i gåafstand fra banegården. Rosenkrantzgade 31, 2. tv, 8000 Aarhus C.

TILMELDINGSFRIST

2. september 2024

EFTERUDDANNELSES-BEVIS

Ved uddannelsens afslutning uddeles kursusbevis.

KOMPETENCEFONDEN: Denne uddannelse kvalificerer dig som leder eller medarbejder til at kunne forstå organisationer, grupper og ledelse i et mentaliseringsbaseret perspektiv.

PRIS

9.000 kr. inkl. forplejning. Prisen er ekskl. Moms. Deltagere på kurset får derudover udlevet Center for Mentaliserings supervisionsmanual, som bl.a., indeholder teori, redskaber og ideer til løsninger på udfordringer i supervision.

PROGRAM

DAG 1

 • Grundlæggende teori om mentaliseringsbaseret supervision
 • Definition af supervision
 • Særlige kendetegn ved mentaliseringsbaseret supervision i praksis
 • Gennemgang af grundmodel for mentaliseringsbaseret supervision herunder gennemgang af STORM-modellen
 • Viden om supervisor rolle
  • Supervisors position
  • At skabe et trygt rum 
  • At skabe refleksion 
  • At folde sagen ud
  • Reflekterende team
  • Afrunding af sag
  • Feedback
 • Supervision på deltagers sag

Underviser: Janne Østergaard Hagelquist
Dato: 16. september 2024, 09.00-15.00

 

DAG 2

 • Særligt fokus på træning og på at få kendskab til klassiske udfordringer supervisorer kan opleve og hvordan disse kan håndteres
 • Forståelse for gruppedynamikker i supervisionsgrupper set i en mentaliseringsreferenceramme
 • Gruppedynamikker i mentaliseringsperspektiv
 • Konflikter i supervision
 • Træning af supervision og træning af anvendelse af STORM-modellen i supervision

Underviser: Mette Bak Gundersen
Dato: 8. november 2024, 09.00-15.00

 

DAG 3

 • Særligt fokus på deling af praksiserfaring fra nyligt afholdte supervisioner. Dilemmaer fra disse erfaringer vil blive diskuteret i relation til tidligere gennemgået teori og trænet i konkret supervisionsdemonstrationer.

Underviser: Mette Bak Gundersen
Dato: 20. januar 2025, 09.00-15.00

Der tages forbehold for ændringer i programmet, som ikke påvirker det samlede udbytte af efteruddannelsen.

UNDERVISERE PÅ EFTERUDANNELSEN

JANNE ØSTERGAARD HAGELQUIST

Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun arbejder med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold. Janne er grundlægger af Center for Mentalisering, som har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne. Janne er forfatter og medforfatter til flere bøger, herunder ”Mentalisering i mødet med udsatte børn” (2012), ”Mentalisering i pædagogik og terapi” (2014), “Mentaliseringsguiden” (2015), “Mentalisering i organisationen” (2016), “Mentalisering i familien” (2017) og senest “Mentalisering i ledelse og samarbejde” (2019).

METTE BAK GUNDERSEN

Mette er autoriseret cand. psych. Hun har de sidste to år arbejdet som privatpraktiserende psykolog med speciale indenfor traumer og sorg. Hun arbejder både med voksne, børn og familier, som på den ene eller anden måde har fået sorg tæt på livet gennem kritisk sygdom, død eller andre traumatiserende oplevelser.

Mette har bl.a. erfaring fra tidligere ansættelser i PPR, Kræftens Bekæmpelse og Palliativt Team. Her har hun både haft terapeutiske forløb, men også undervist og superviseret forskellige faggrupper, som arbejder med alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende.

Mette er særligt optaget af, hvordan vores mentalisering påvirkes ved alvorlig sygdom og tab  – både hos professionelle, patienter og pårørende – og herunder, hvordan vi som professionelle kan støtte mulighed for mentaliserende samspil i de relationer vi møder og selv indgår i, i arbejdet med kritisk sygdom og sorg.