Mentaliseringsbaseret supervision

2-dages efteruddannelse for psykologer, der arbejder med mentaliseringsbaseret supervision på døgninstitutioner med døgnanbragte børn

Om specialistuddannelsen

Den teoretiske referenceramme

I løbet af de sidste tyve år har mentaliseringsbaseret tilgang til terapi og udviklingspsykologi vundet indpas som en evidensbaseret metode. Metoden blev internationalt anerkendt efter positive resultater i forhold til klienter med borderline-problematikker, men er i dag anvendt og beskrevet som en forståelsesramme i forhold til en lang række forskellige klientgrupper (Allen & Fonagy, 2006). Metoden er i stigende grad blevet anvendt i forhold til at forstå og behandle anbragte børn og unge (Hagelquist 2012, Skårderud & Sommerfeldt, 2014).

Dette betyder, at det i stigende grad forventes, at psykologer kan supervisere ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang.
Denne specialistuddannelse vil give en kort introduktion til teorien, der danner bagrund for supervisionen, og vil derudover have fokus på, hvordan man superviserer ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang.

Med udgangspunkt i den teoretiske gennemgang, trænes deltagerne i viden, færdigheder og kompetencer i forhold til at supervisere mentaliseringsbaseret.

Det metodiske fokus

Det metodiske fokus vil være på grundbegreber indenfor mentaliseringsteorien såsom ÅBENT-indstillingen, interventionsspektret, STORM-modellen og Opbyg Evner. Der vil endvidere være fokus på supervision som metode til udvikling af fagpersonale.

De praktiske rammer for kurset

Deltagerne opnår indsigt i teori og grundprincipper i mentaliseringsbaseret behandling. Der opnås viden om specifikke emner i relation til mentaliseringsbaseret supervision. Formålet med uddannelsen er at kvalificere deltagerne til at anvende principper og metoder fra mentaliseringsbaseret behandling i supervision. Endvidere vil der blive lagt vægt på at skabe en overgang og sammenhæng mellem teori og deltagernes supervisionspraksis.

Målgruppe

Psykologer, som ønsker at blive indviet i mentalisering supervision med særligt fokus på døgnområdet.

Efteruddannelsesbevis

Ved uddannelsens afslutning udleveres kursusbevis.

Timefordeling
Efteruddannelsen er på 12 timer fordelt ud over 2 dage a 6 timer.

 • 6 timer: Grundlagsteori primært som powerpointundervisning, men med små refleksionsøvelser undervejs. Undervisningen på dagen vil indeholde kort introduktion til mentaliserings- og supervisionsfeltet, strukturen i mentaliseringsbaseret supervision og supervisors position. Derudover vil der være fokus på at skabe et trygt rum, skabe rum til refleksion, afrunding af sag samt udfordringer i supervision.
 • 6 timer: Metodetræning i supervision først gennem modelsupervision og siden gennem træning. Der vil blive lagt vægt på træning i praksisanvendelse af begreber som ÅBENT-indstillingen, interventionsspektrum, udfordringer i supervision og traumeinformeret supervision.

Form

Begge dage vil være en kombination af teori, casestories, supervision og øvelse i supervision.

Pris

4.500 kr. inklusiv forplejning og supervisionsmanual. Prisen er ekskl. moms.

Materiale udleveret på kurset

 • Undervisningsmateriale
 • Supervisionsmanual
 • Refleksionsøvelser

Datoer og tidspunkt

 • Efteruddannelsen foregår over to dage.
 • Begge dage 9:00-15:00.

Kontakt

Tilmelding desværre ikke mulig

Det er desværre ikke muligt at tilmelde denne uddannelse. Kontakt katja@centerformentalisering.dk for evt. ledige pladser og yderligere information.

Program

Dag 1: Teorien bag mentaliseringsbaseret supervision

Ved Janne Østergaard Hagelquist

Dagens undervisning vil indeholde en indførelse i grundbegreber, der anvendes i mentaliseringsbaseret supervision samt tankerne bag mentaliseringsbaseret supervision.

Der vil være fokus på metoderne:

 • Supervisors position
 • At skabe et trygt rum
 • At skabe refleksion
 • At folde sagen ud
 • Reflekterende team
 • Afrunding af sag
 • Feedback

Derudover vil der være supervision på sag fra deltagerne.

Dag 2: Mentaliseringsbaseret supervision i praksis

Ved Janne Østergaard Hagelquist

Dagens undervisning vil have fokus på forståelse for gruppedynamikker i supervisionsgrupper set fra en mentaliseringsreferenceramme.

Der vil være fokus på grupper med:

 • Teleologisk modus
 • Psykisk ækvivalens
 • Forestillingsmodus

Derudover vil der være fokus på:

 • Træning i supervision
 • Udfordringer i supervision

Underviser

Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun arbejder med mentaliseringsbaseret behandling, supervision og undervisning i arbejdet med forskellige klientgrupper. Janne Østergaard Hagelquist har deltaget i en lang række kurser om mentalisering på Anna Freud centeret London. På baggrund heraf er hun godkendt af instituttet for mentalisering, som på vegne af Anna Freud centeret godkender supervisorer, trainers og MBT udøvere i Danmark.

Janne Østergaard Hagelquist er stifter af Center for Mentalisering, som hun til daglig leder. Center for Mentalisering har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i Danmark.

I 2012 udgav hun bogen ”Mentalisering i mødet med udsatte børn” og i 2014 bogen ”Mentalisering i pædagogik og terapi”. I august 2015 udkom “Mentaliseringsguiden”, i februar 2016 ”Mentalisering i organisationen” og senest udkom “Mentalisering i familien” i november 2017. 

Litteraturhenvisninger

Allen, J.G. & Fonagy, P. (2006). Handbook of Mentalization-Based Treatment. Chiches- ter: Wiley & Sons.

Hagelquist J.Ø. (2012).  Mentalisering i mødet med udsatte børn. Hans Reitzel.

Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. (2014). Miljøterapibogen – mentalisering som holdning  og handling. København: Hans Reitzels Forlag.