Her kan du læse en virkelig interessant artikel, der viser, at børns mentaliseringsevne har betydning for eftervirkninger ved seksuelle overgreb, og at forældrenes mentaliseringsevne ligeledes har stor betydning i forhold til at reducere barnets symptomer.
Klart en læsning værd, hvis man arbejder med børn, der har været udsat for seksuelle overgreb!