Mette Mørk Nielsen

Mette er BA i filosofi og psykoterapeut. Hun har i en årerække arbejdet med behandling til traumatiserede og omsorgssvigtede børn, unge og deres familier i kommunalt regi.

Mette har desuden erfaring i at undervise kommende sundhedsprofessionelle i almen psykologi kommunikation og etik, samt i projektledelse.

Hun har bl.a. varetaget den lokale ledelse af et landsdækkende projekt for voldsudsatte kvinder og børn under Socialstyrelsen i perioden 2008-2011. I den forbindelse bidrog hun med indlæg og artikler fra Odense Kommunes arbejde med målgruppen i bøgerne Børn i familier med vold- behandlingsmodeller og Børn og Kvinder i Familier med vold- indsatser og efterværn (Socialstyrelsen, 2011)

Mette har tillige en efteruddannelse i mentaliseringsbaseret terapi (MBT) fra Region Syddanmark og hun opdatere løbende sin viden inden for feltet, bl.a. med kurser ved Anna Freud Centret.

Mette er optaget af, hvordan vi kan understøtte og fremme mentaliseringsevnen i familierelationer præget af tilknytningstraumer, samt hos sårbare unge i deres ofte vanskelige overgang til voksenlivet.