Selvskade, misbrug og selvmord

Kursusdagen kan blandt andet indeholde understående temaer og kan tilpasses til jeres ønsker og behov.  Ønsker I tilbud på et forløb eller har ønsker til undervisning i specifikke emner bedes I rette henvendelse til kontakt@centerformentalisering.dk.

UNGE OG RUSMIDDELMISBRUG

 • Hvordan arbejder vi mentaliserende med unge, der har et problematisk rusmiddelbrug eller misbrug? Ungesyn, værdier og et udviklingsperspektiv. 
 • Hvad karakteriserer unge med rusmiddelproblematikker? Hvordan kan vi forstå unges brug/misbrug af rusmidler? 
 • En helhedsorienteret tilgang til unge med rusmiddelproblematikker. Hvad er virksomt i forhold til unge med interventionskrævende brug af rusmidler? 
 • Samtalen med den unge (temaer, tips og tilgange) i et mentaliseringsperspektiv

 

MISBRUG OG SELVSKADE I ET MENTALISERINGSPERSPEKTIV

 • Hvordan kan vi forstå misbrug og selvskade i en helhedsorienteret og mentaliseringsbaseret tilgang?
 • Unges misbrug og selvskade med fokus på udviklingsopgaver og neuropsykologiske forandringer
 • Hvordan kan vi arbejde med destruktiv og selvdestruktiv adfærd, herunder selvskade og misbrug i et mentaliseringsperspektiv

 

SELVMORD

 • Introduktion til forståelse og behandling af selvmord
 • Vanskeligheder med at forstå selvmord står ofte i vejen for at mentalisere både de efterladte og den selvmordstruede
 • Hvorfor begår mennesker selvmord? Hvilke faktorer skal man være opmærksom på?
 • Betydningen af egenrefleksion i mødet med selvmordstruede og deres pårørende
 • At møde den selvmordstruede med et ÅBENT sind

DESTRUKTIV OG SELVDESTRUKTIV ADFÆRD I ET MENTALISERINGSPERSPEKTIV

 • Destruktiv og selvdestruktiv adfærd i et mentaliseringsperspektiv
 • Det fremmede selv i aktion
 • Overføring og modoverføring i mødet med destruktiv og selvdestruktiv adfærd
 • Tilknytningstraumer og den tabte læring

Opbygning af evner til at registrere, kategorisere, regulere og genkende mentale tilstande

SELVSKADE, ANGST OG ANDRE PSYKISKE UDFORDRINGER PÅ DØGNINSTITUTIONER.

 • Hvordan håndteres selvskade på døgninstitutioner?
 • Hvordan kan vi forstå angst og hvordan arbejder man med det i en pædagogisk hverdag?
 • Andre psykiatriske udfordringer kræver særlige indsatser – personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser etc.
 • Hvordan kan vi bevare og øge mentaliseringen når vi er vidne til svære destruktive symptomer?