Væggemose, K.E. & Hagelquist, J.Ø. (2016). Når et plejebarn mister sit nye hjem. PLF blad nr. 4 2016.