Nadjia Tamechmecht er oprindeligt BA i pædagogik. For nuværende er hun i gang med en MSc i Cognitive Behavioural Therapy med godkendelse til PhD-academic research med status af DSc fra University of Oxford. Her har hun bidraget til forskningen og udviklingen af kontakt- og relationsopbyggende tilgange til mennesker med en autisme diagnose og er i den forbindelse både klinisk og forskningsmæssigt engageret. 

Nadjia er yderst optaget af “Theory of mind” – mentaliseringsteorien og  psykolog, Simon Baron-Cohen’s begreb “mindblindness”, i relation til mennesker med autisme. Nadjia har både et teoretisk og fagligt fokus på, at implementere mentaliseringsbaserede tilgange i praksis. 

Nadjia har adskillige års klinisk praksiserfaring inden for autisme området. I kraft af sit daglige virke som specialiseret autismekonsulent, har hun omfattende erfaring med undervisning og supervision af fagprofessionelle, heriblandt det socialfaglige-, sundhedsfaglige og psykologiske personale, på de tre organisatoriske niveauer – kommuner, regioner og private organisationer.  

Nadjia er desuden medlem af det internationale præ-terapeutiske netværk.

Kontakt: Nadjia@centerformentalisering.dk