Vi er så glade og stolte over vores nyeste bog, Mentalisering i dagtilbud.

Bogen indeholder  mentaliseringsbaserede redskaber til at understøtte tryg tilknytning, udvikling og gode miljøer for børn i dagtilbud.

Den består af fire dele:

  • Grundlæggende mentaliseringsteori og de mest relevante mentaliseringsmodeller i dagtilbud.
  • STORM-modellen – en metode til at arbejde mentaliserende med børn i dagtilbud – samt konkrete redskaber til at understøtte det enkelte barns udvikling.
  • Mentaliserende forældresamarbejde.
  • En oversigt over børns udviklingsmæssige milepæle inden for domænerne selv, relationer, følelser, fysik, adfærd og kognition.

Bogen henvender sig til pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere, PPR-medarbejdere, psykologer og alle andre, der er optaget af arbejdet med børn i dagtilbud. Bogens teori og modeller kan både anvendes inden for almen- og specialområdet.

Læs mere om bogen her: https://www.centerformentalisering.dk/dagtilbudsuniverset/