“Det har sendt rystelser gennem landet. Eksemplerne fra skoler, hvor børn udsætter andre børn for vold og seksuelle overgreb.”
Dette podcast-afsnit er et rigtig fint fagligt indlæg til forståelse af de dynamikker, der fører til, at børn krænker andre børn.
I afsnittet taler leder af Børnehuset Hovedstaden, Morten Jarmer, om, hvordan man håndterer og hjælper både børn, der krænker og børn, der er blevet udsat for krænkelser i skolen.
Vi kan anbefale at give podcasten et lyt. OG hvis du vil vide mere om disse emner, kan du kigge nærmere på eksempelvis vores efterudannelse “Mentalisering i skolen” eller vores online kursus-forløb om seksuelle overgreb og almindelig seksuel udvikling: https://www.centerformentalisering.dk/online…/…