Seksualitet er noget, der fylder for både børn og unge, og mange har brug for at udforske, tale om og udvikle sin seksualitet. Som fagperson er det vigtigt at understøtte den normale og naturlige udvikling hos børn og unge, men det kan af og til være en udfordrende opgave.
Forløbet kan hjælpe dig med at besvare vigtige spørgsmål: Hvad er forventelig adfærd for de forskellige alderstrin? Hvornår bør du som fagperson være bekymret og reagere? Hvordan håndterer du mistanke om seksuelle overgreb?

Kursusforløbet inkluderer:
– Videoundervisning
– Refleksionsøvelser til dig og dine kollegaer
– Informative plakater
– Materialer til udarbejdelse af politikker til forebyggelse af overgreb mod børn og unge
– Materialer til dit daglige arbejde med børn og unge.

Vores forløb henvender sig til alle faggrupper, der arbejder med børn og unge. Formålet er at klæde dig på med viden, fælles sprog og mod til at handle fagligt, når du støder på temaet om seksualitet og overgreb i det daglige arbejde.
Du kan læse mere om forløbet på hjemmesiden og købe adgang for kun 550 kr.