ONLINE EFTERUDDANNELSE – INTRODUKTION TIL MENTALISERING

OM DENNE EFTERUDDANNELSE:

 

Ønsker du en introduktion til grundbegreberne i mentalisering og en introduktion til de forskellige felter, hvor mentalisering kan anvendes? På denne online efteruddannelse “Introduktion til mentalisering” vil du blive præsenteret for centrale modeller og praksis inden for mentalisering og mentaliseringsbaseret behandling med primært fokus på børn.

Formålet er således:

 • At deltagerne får en introduktion til grundteorien om mentalisering med særligt fokus på udsatte børn og unge.
 • Der opnås viden om specifikke emner, hvor mentalisering er relevant herunder børns almindelige seksuelle udvikling og udvikling hos seksuelt overgrebne samt arbejdet med seksuelt overgrebne børn. 
 • Endvidere vil opmærksomheden samle sig om forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg samt arbejdet med akutte kriser. 
 • At kvalificere deltagerne til at anvende principper og metoder fra mentaliseringsteorien i praksis i mødet med udsatte børn og unge

 
FORM

I undervisningen illustreres teorien med cases og eksemplificeringer.
Ved gennemførelse af kurset udløser kursusbevis

Der veksles mellem live webinarer og online kurser til selvstudie opdelt i 5 forskellige moduler.
Webinaret er live med underviser, hvor det er muligt at stille spørgsmål undervejs. Herefter modtager du som kursist en række online kurser som du selv kan se efter egen tilrettelæggelse.

  • Modul 1 – Introduktion til kursus
   Webinar v. Janne Østergaard Hagelquist – Introduktion til kursus og hovedbegreberne inden for mentalisering
  • Modul 2 –  Online selvstudie vedrørende seksualitet og seksuelle overgreb (Ca. 4 timer i alt)
  • Modul 3 – Traumer
   Webinar v. Mette Mørk Nielsen – Traumer, traumetyper og traumebehandling.
  • Modul 4 – Online selvstudie vedrørende selvmord, selvmordsforsøg og akutte kriser (Ca. 4 timer i alt)
  • Modul 5: Mentaliseringsbaseret behandling
   Webinar v. Janne Østergaard Hagelquist – Mentaliseringsbaseret behandling, STORM-modellen og opsamling på kursus
 •  

 
DU FÅR

 1. Viden om mentalisering og traumer
 2. Mulighed for at tilgå kurset hjemmefra
 3. Mulighed for selv at planlægge online selvstudie
 4. Bogen “Mentaliseringsguiden” som giver dig værkøjer til at arbejde med teorien i praksis
 5. Kursusbevis for deltagelse

 

MÅLGRUPPE

Online efteruddannelsen henvender sig til pædagoger, socialrådgivere, psykologer, plejeforældre og andre, der arbejder med udsatte børn og unge.

DATO OG TID

Modul 1: Webinar, 23. januar, 2023
Modul 2: Selvstudie
Modul 3: Webinar, 2. marts, 2023
Modul 4: Selvstudie
Modul 5: Webinar 11. april, 2023

Alle online webinarer er fra kl. 12.00-15.00

STED

Online. Du får udleveret et link til zoom, hvorefter du kan følge med på live webinarer. De efterfølgende onlinekurser kan du se præcist, hvor og hvornår det passer dig.

TILMELDINGSFRIST

16. januar 2023.

EFTERUDDANNELSESBEVIS

Ved uddannelsens afslutning uddeles kursusbevis.

PRIS

4400 kr. inkl. et eksemplar af "Mentaliseringsguiden” af Janne Østergaard Hagelquist
Prisen er ekskl. moms.

Kontakt kursusleder Lea Auntoft ved spørgsmål: 

leaauntoft@centerformentalisering.dk


PROGRAM

MODUL 1: ONLINE WEBINAR – MENTALISERINGSTEORI OG INTRODUKTION

Online undervisning

 • Introduktion til mentalisering
 • Hovedprincipperne i mentaliseringsbaseret behandling
 • v. underviser Janne Østergaard Hagelquist, torsdag d. 23. januar 2023

MODUL 2: ONLINE SELVSTUDIE – SEKSUALITET

Efterfølgende kurser til selvstudie

 • Børns normale seksualitet
 • Seksuelle overgreb
 • Videokurserne og øvelser svarer til ca. 4 timers undervisning

MODUL 3: ONLINE WEBINAR – TRAUMER

Online undervisning

 • Mentalisering og traumer
 • Traumetyper
 • Traumebehandling
 • v. underviser Mette Mørk Nielsen, torsdag d. 2. marts, 2023

MODUL 4: ONLINE SELVSTUDIE – SELVMORD OG TRAUMER

Efterfølgende kurser til selvstudie

 • Selvmordsforebyggelse
 • Når borgere begår selvmord
 • Akutte traumer
 • Videokurserne og øvelser svarer til ca. 4 timers undervisning

MODUL 5: ONLINE WEBINAR – BEHANDLING

Online undervisning

 • Mentaliseringsbaseret behandling
 • STORM-modellen
 • Opsamling på kurset
 • v. underviser Janne Østergaard Hagelquist, tirsdag d. 11. april 2023


*Der tages forbehold for ændringer i programmet, som ikke påvirker det samlede udbytte af efteruddannelsen.

 

Undervisere på efterudannelsen

JANNE ØSTERGAARD HAGELQUIST

Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun arbejder med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold. Janne er grundlægger af Center for Mentalisering, som har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne. Janne er forfatter og medforfatter til flere bøger, herunder ”Mentalisering i mødet med udsatte børn” (2012), ”Mentalisering i pædagogik og terapi” (2014), “Mentaliseringsguiden” (2015), “Mentalisering i organisationen” (2016), “Mentalisering i familien” (2017) og senest “Mentalisering i ledelse og samarbejde” (2019).

METTE MØRK NIELSEN

Mette Mørk Nielsen er BA i filosofi og psykoterapeut MPF. Hun har i en årerække arbejdet med behandling til traumatiserede og omsorgssvigtede børn, unge og deres familier i kommunalt regi. Mette har desuden erfaring i at undervise kommende sundhedsprofessionelle i almen psykologi kommunikation og etik, samt i projektledelse.
Mette har tillige en efteruddannelse i mentaliseringsbaseret terapi (MBT) fra Region Syddanmark og hun opdatere løbende sin viden inden for feltet, bl.a. med kurser ved Anna Freud Centret.
Mette er optaget af, hvordan vi kan understøtte og fremme mentaliseringsevnen i familierelationer præget af tilknytningstraumer, samt hos sårbare unge i deres ofte vanskelige overgang til voksenlivet.