ORGANISATION, LEDELSE OG SAMARBEJDE

En kursusdag kan blandt andet indeholde understående temaer og kan tilpasses til jeres ønsker og behov.  Ønsker I tilbud på et forløb eller har ønsker til undervisning i specifikke emner bedes I rette henvendelse til kontakt@centerformentalisering.dk.

MENTALISERING OG ORGANISATIONEN

 • Mentalisering i organisationen
 • Den socialfaglige medarbejder – påvirkninger og redskaber til at bevare robusthed og mentaliseringsevne  
 • Grupper under forandring og refleksive kulturer: Hvordan grupper ”kan stå på skuldrene af sig selv”
 • Når organisationen mister besindelsen: Mentalisering som begrebsmæssigt værktøj til at forstå og forhindre faldgrupper i arbejdsmiljø. 

MENTALISERING, AUTORITET OG GRUPPER

 • Mentalisering i organisationen
 • Ledelse, autoritet og mentalisering
 • Mentaliserende kollegagrupper
 • STORM for teams
 • At passe på sig selv i socialt arbejde, stress og OBS modellen

MENTALISERING SOM LEDERSKAB

 • Hvad er mentalisering i ledelse, og hvordan skaber ledere og medarbejdere en mentaliserende organisation?
 • Mentaliseringssvigt i organisationer, når ledelsen ikke er mentaliserende
 • Hvad sker der når grupper og teams løber af sporet og mister mentaliseringsevnen? Sikkerhed, tryghed og tilknytning – adgangen til medarbejderen kan folde sig ud behandlingsmæssigt og pædagogisk
 • Hvordan du bruger egne evner i samarbejde og ledelse bedst muligt ift. arbejdsmiljø, trivsel og resiliens i personalegruppen