Personlig udviklingsgruppe og egenterapi – med mentalisering i fokus

En kursusforløb kan blandt andet indeholde understående tema og kan tilpasses til jeres ønsker og behov.  Ønsker I tilbud på et forløb eller har ønsker til undervisning i specifikke emner bedes I rette henvendelse til kontakt@centerformentalisering.dk.

INFORMATION OM FORLØBET

 

Fagpersoner der arbejder med mennesker, der skal forholde sig til og rumme smertefulde følelser hos andre, og samtidig håndtere egne følelsesmæssige reaktioner og personlige triggere i arbejdet. Det kan skabe behov for tid til refleksion og støtte til at se på egne mønstre og reaktioner med henblik på et bæredygtigt arbejdsliv over tid.

Personlig udvikling og egenterapi giver mulighed for at undersøge egne følelser, relationer og mønstre i personlige og arbejdsmæssige sammenhænge. Gruppeterapi giver muligheden for at arbejde med at forstå egne reaktioner i forholdet til andre mennesker. Sagt på en anden måde; at se sig selv udefra og de andre indefra. En mentaliseringsbaseret tilgang giver struktur til at skabe en tryg ramme for gruppen og et fokus på at forstå os selv og andre i den kontekst vi lever og arbejder i. 
Deltagerne i gruppen må have nysgerrighed til at undersøge de mentale processer i sig selv og i gruppen. 
 

GRUPPENS PRAKTISKE RAMMER

  • Der vil være et opstartsmøde med gruppelederen, hvor der udarbejdes caseformulering. 
  • Deltagerne skal skrive et brev til gruppelederen inden opstart med beskrivelse af personlig historie, motivation og ønske for fokus i forløbet. 
  • Der kan være mellem 5-8 deltagere på holdet. 

GRUPPELEDER

  • Gruppen ledes af Psykolog Marie Skaalum Bloch, der er godkendt som specialist i psykoterapi samt supervisor af Dansk Psykolog Forening og Dansk Psykiatrisk Selskab.
    Marie har omfattende erfaring med Mentaliseringsbaseret terapi fra psykiatrien og er godkendt MBT trainer. Marie har erfaring som gruppeterapeut med både patientgrupper og egenterapi grupper for psykologer.

MÅLGRUPPE

  • Fagpersoner der arbejder med at hjælpe mennesker der lider psykisk og er nysgerrig på egne mentale processer og reaktioner i sociale sammenhænge. Gruppen er tværfaglig og kan bestå af psykologer, psykiatere, pædagoger og andre faggrupper der arbejder med socialt udsatte. 
    Rammerne er tilrettelagt så gruppen lever op til specialiseringskravene fra Dansk Psykolog forening og fra Dansk Psykiatrisk Selskab

Kontakt kursusleder Anne-Line Thomsen ved spørgsmål: 

anne-line@centerformentalisering.dk

DATO OG TID

Efteruddannelsen består af 5 dage i efteråret 2022, fra april til september.

Dag 1: 7. april 2022
Dag 2: 5. maj 2022
Dag 3: 2. juni 2022
Dag 4: 7. juli 2022
Dag 5: 1. september 2022

Alle dage er fra 9.30-14.30.

STED

I lokaler i Aarhus C i gåafstand fra banegården. Rosenkrantzgade 31, 2. tv, 8000 Aarhus C.

TILMELDNINGSFRIST

D. 24. februar 2022.

EFTERUDDANNELSESBEVIS

Ved uddannelsens afslutning uddeles kursusbevis.

PRIS

25.000 kr. inkl. forplejning.
Prisen er ekskl. moms.