Artikel med opsamlende konklusioner fra en meta-analyse af hvad der understøtter stabile plejefamilier relationer. Beskyttende faktorer er blandt andet plejeforældrenes mulighed for at få uddannelse og gode forældreevner. Læs artiklen her.

Tjek også artiklen om alle plejefamiliers største angst: “Am I damaging my own family?“: hvor konklusionen blandt andet er hvor vigtigt det er et kunne reflektere over relationer både til biologiske-og plejebørn – altså at huske at mentalisere.