Psykoedukationsgrupper for udsatte unge

Center for Mentalisering tilbyder opstart af psykoedukationsgrupper for unge

Center for Mentalisering tilbyder opstart af træningsgrupper hvor unge, der bor i plejefamilie eller på døgninstitution, og som er i alderen 12-18 år, kan lære om mentalisering.

Unge, der er anbragte, eller har levet med forældre, der selv har det svært, er ofte ikke blevet mødt mentaliserende og kan derfor have svært ved mentalisering. Mentalisering er en evne, der gør det lettere at fungere sammen med andre unge og voksne. Heldigvis kan mentaliseringsevnen trænes. Mentaliseringsgrupperne er derfor et øverum for unge, hvor mentaliserings-”musklen” trænes.

Forløbet  består af et møderum for unge, hvor der tilbydes en en kombination af undervisning, videoklip og sjove øvelser. Grupperne har psykolog cand.psych. Line Sangild Thimmer og stud.cand.psych. Rikke Nielsen som mødeledere. Mentaliseringsgrupperne forløber over syv gange á 1 time med fire-seks deltagere og kan foregå på jeres interne skole eller døgninstitution eller i Århus i Center for Mentaliserings egne lokaler.

Prisen for deltagelse i forløb hos Center for Mentalisering er 7.000 kr. pr. ung, og prisen for et lokalt forløb er 10.000 kr.

For nærmere information og tilmelding kontakt kontakt@centerformentalisering.dk.

Læs om andre former for implementering af mentalisering her.