Psykoedukationsgrupper for udsatte unge

Center for Mentalisering tilbyder opstart af psykoedukationsgrupper for unge

Center for Mentalisering tilbyder træningsgrupper, hvor unge, der er udsatte, bor i plejefamilie eller på døgninstitution, og som er i alderen 10-18 år, kan lære om mentalisering.

Unge, der er anbragte, eller har levet med forældre, der selv har det svært, er ofte ikke blevet mødt mentaliserende og kan derfor have svært ved mentalisering. Mentalisering er en evne, der gør det lettere at fungere sammen med andre unge og voksne. Heldigvis kan mentaliseringsevnen trænes. Mentaliseringsgrupperne er derfor et øverum for unge, hvor mentaliserings-”musklen” trænes.

Forløbet  består af et møderum for unge, hvor der tilbydes en en kombination af undervisning, videoklip og sjove øvelser. Mentaliseringsgrupperne forløber over syv gange á 1 time med fire-seks deltagere og kan foregå på jeres interne skole eller døgninstitution eller i Århus i Center for Mentaliserings egne lokaler med to ansatte fra Center for Mentalisering som gruppeledere.

For nærmere information og tilmelding kontakt kontakt@centerformentalisering.dk.

Læs om andre former for implementering af mentalisering her.