Rie Brodersen

Rie er studerende på kandidatuddannelsen i psykologi ved Københavns Universitet, hvor hun specialiserer sig i social- og udviklingspsykologi med særligt fokus på udfordringer knyttet til arbejdet med forældre i udsatte positioner.
Rie har i en årrække beskæftiget sig med udvikling og opstart af aktiviteter for sårbare børn og unge, og hun har arbejdet som omsorgsmedarbejder for akutanbragte 1-5-årige på Glostrup Observationshjem. Desuden assisterer hun ved ”Copenhagen Infant Mental Health Project”, som undersøger screeningsinstrumentet ”Alarm Distress Baby Scale” og effekten af den mentaliseringsbaserede interventionsform ”Circle of Security” i Københavns Universitets Babylab.
Hos Center for Mentalisering fungerer Rie som administrativ medarbejder og kursusansvarlig i København.