Rikke Nielsen

Rikke er lige nu i gang med at færdiggøre sit psykologistudie på Aarhus Universitet. Her skriver hun i samarbejde med Center for Mentalisering speciale om gruppebehandling til anbragte unge på døgninstitution. Rikke er i øjeblikket særligt optaget af, hvordan børn og unge agerer i forskellige fællesskaber, og hvordan mentaliseringsevnen både udfordres, men også udvikles inden for disse. Herudover har hun en generel interesse for mentaliseringsbaseret behandling til børn og unge med sociale, emotionelle og kognitive vanskeligheder.

Hos Center for Mentalisering varetager Rikke undervisning, observationer, terapi samt psykoedukative gruppeforløb for unge. Hun vil efter endt uddannelse fungere som psykolog i centret.

Kontakt: rikke@centerformentalisering.dk