SARAH LONG JONSSON

Sarah er uddannet Cand.Pæd.Pæd.Psyk, psykoterapeut (MPF) og skolelærer.

Hun har flere års erfaring inden for skoleområdet, hvor hun varetager opgaver som supervision, sparring, undervisning og behandling af børn med følger af omsorgssvigt og traumer. Endvidere er hun privatpraktiserende psykoterapeut.

Sarah har særligt specialiseret sig i, hvordan implementering af mentalisering i skolerne kan understøtte det sociale fællesskab og styrke social resiliens hos elever og personale.

Hun har siden 2017 stået for implementering af mentalisering på skoler i kommunalt regí.  Omdrejningspunktet i dette arbejde er at etablere en direkte kobling fra teori ind i praksisfeltet med konkrete principper og værktøjer med henblik på at skabe optimale betingelser for den enkelte elevs læring og udvikling.

Sarah har i arbejdet med implementering af mentalisering fokus på flere niveauer, således at eleverne dels tilbydes et udviklingsfremmende læringsmiljø, og så der samtidig skabes et bedre arbejdsmiljø, med fælles sprog og retning, for lærere og pædagogisk personale på skolerne.

Herudover har hun interesse inden for meditation og mindfulness. Både som et pædagogisk redskab samt i forhold til velfærd og trivsel.