SARAH LONG JONSSON

Sarah er uddannet Cand.pæd.pæd.psyk., psykoterapeut(MPF) og skolelærer.

Hun har flere års erfaring inden for skoleområdet og behandlingsområdet, hvor hun varetager opgaver som undervisning, supervision og behandling af børn, unge og familier med følger af omsorgssvigt og traumer. 

Sarah har særligt specialiseret sig i, hvordan implementering af mentalisering på skoler og institutioner kan understøtte det inkluderende fællesskab og styrke social resiliens hos børn, unge og personale.

Hun har siden 2017 stået for implementering af mentalisering på skoler og institutioner i kommunalt regí.  Omdrejningspunktet i dette arbejde er bl.a. at etablere en direkte kobling fra teori ind i praksisfeltet med konkrete principper og værktøjer med henblik på at skabe optimale betingelser for det enkelte barns læring og udvikling.
 

Sarah har i arbejdet med implementering af mentalisering fokus på flere niveauer, således at børnene/de unge dels tilbydes et udviklingsfremmende læringsmiljø, og så der samtidig skabes et bedre arbejdsmiljø, med fælles sprog og retning, for lærere og pædagogisk personale på arbejdspladsen.

Sarah er, sammen med Janne Østergaard Hagelquist, forfatter til bogen “Mentalisering i skolen”(2021).  Herudover er hun medforfatter til “Pædagogen som forandringsagent”(2021) og til “Mentalisering i dagtilbud”(2024).