Spændende video med Peter Fonagy om menneskers unikke anvendelse af tilknytningsrelationer til at skabe selvforståelse.