Af: Bo Møhl

Bo Møhls bog ”Selvskade – psykologi og behandling”, er særdeles velskrevet og han formår at beskrive et kompliceret fænomen som selvskade på en let tilgængelig og samtidig nuanceret måde –  på både det teoretiske og behandlingsmæssige niveau. Han udfolder selvskadens komplekse og dynamiske univers og balancerer fint mellem det generelle ved selvskade og at have øje for det mere personlige og unikke bag selvskade. Derudover gør Bo Møhl op med nogle myter om selvskade og retter fokus på personen der selvskader og de psykosociale omstændigheder. Han går så at sige om bag den selvskadende adfærd, for at forstå hvilken funktion selvskaden har for netop denne person i bestemt kontekst.

” Netop fordi ikke-suicidal selvskade et non-specifikt symptom, er det vigtigt at fokusere på de psykosociale omstændigheder bag symptomerne. Først ved at se på personen og ikke primært diagnosen får vi indblik i dynamikken bag selvskaden”.

Selvom Bo Møhl primært har fokus på direkte og ikke suicidal selvskade, vil jeg varmt anbefale bogen i forhold til at blive klogere på indirekte selvskade, særligt misbrug af alkohol og stoffer.