Selvskade

VIdeokursus om selvskade

Hvad får du, hvis du køber dette videokursus om akutte krisesamtaler?

  • Forståelse for, hvad selvskade er og hvilken funktion selvskaden har for den der selvskader.

  • Indblik i  forskellige former for selvskade samt hvordan selvskade kan have meget forskellige baggrunde.

  • Kendskab til hvordan henholdsvis affektreguleringsmodellen og traumemodellen forstår og forklarer selvskade. 

  • En gennemgang af myter og fakta i forhold til selvskade. 

  • Viden om risikofaktorer og beskyttende faktorer. 

  • Indblik i de typiske reaktioner de professionelle, der arbejder med selvskade, oplever. 

  • Konkrete ideer til mødet med – og behandling af mennesker, der lider af selvskadende adfærd.

Hvem henvender kurset sig til? 
Kurset henvender sig blandt andet til, læger, sygeplejerskeder, pædagoger, psykologer, pårørende og alle andre der møder mennesker der selvskader.

Underviser:
Psykolog, Janne Østergaard Hagelquist og psykolog, Marie Skaalum Bloch

Varighed: 58 min. 

Pris: 175 kr. 

Videokurset vil efter betaling blive sendt til din mail med det samme – og du kan se videokurset lige så mange gange du vil.