SERIER

Ripley 

“Ripley” er en uhyggelig og smuk serie, der skildrer, hvordan hovedpersonen myrder og overtager en andens identitet uden nogen forståelse for personens indre liv. Serien udforsker dybderne af psykopati, hvor hovedkarakteren er kognitivt skarp, men fuldstændig blottet for følelser.

Gennem manipulation af andres forestillingsevne og tillid lykkes det hovedpersonen at skabe narrativer og mening, som hovedpersonen passivt glider ind i. Dette er en stærk beskrivelse af identitet og manipulation pakket ind i en visuel smuk sort-hvid æstetik.

En fængslende serie, der udfordrer seerne på flere niveauer.

 

Natrytterne

Natrytterne er en svensk dramaserie baseret på virkelige hændelser. Serien handler om en rideskolelærer, der udsætter rideskoleeleverne for seksuelle overgreb og sin familie for psykisk og fysik vold. 

Serien lykkes med at tilbyde en meget fin beskrivelse af de dynamikker, der ses ved grooming, seksuelle overgreb, vold og misbrug af børn i udsatte positioner. Der er levende beskrivelser af de dynamikker, der er på spil hos offeret den der krænker og stærke skildringer af det omgivende samfunds reaktionsmønstre – herunder hvordan ridelæren formår at manipulere så der skabes splid og vedvarende mistillid og konflikt.

Emnerne er pædagogisk og teoretisk velbeskrevne og samtidig er det en grum, veldisponeret, rørende serie. Serien får vores bedste anbefalinger og kan ses på dr.dk 

 

Three identical strangers

 

En vild dokumentar om trillinger, der for første gang møder hinanden tilfældigt i starten af voksenlivet. Dokumentaren giver et spændende kig ind i datidens optagethed af diskussionen om betydningen af arv og miljø. Den fortæller om betydningen af arv – og ikke mindst om betydningen af en opvækst i et mentaliserende familiemiljø.

Ulven kommer

Hvis du ikke allerede følger DR´s serie “Ulven kommer”, kan vi bestemt anbefale den. Med fornemt skuespil og stor faglig indsigt lykkes det serien at beskrive alle de forskellige perspektiver, der kan findes i vanskelige og komplekse sager med mistanke om vold i familien.

https://www.dr.dk/drtv/serie/ulven-kommer_211992

Mindhunter

Instr. Joe Penhall (2017), Netflix

To FBI-agenter får til opgave at interviewe seriemordere for at løse åbne sager. Serien handler om kampen for at bringe fokus på den kriminelles mentale tilstande ind i kriminologien.

 

Sharp Objects

“Sharp Objects” er en spændende og uhyggelig miniserie om destruktive familiedynamikker. Den kommer omkring alle de klassiske traumedynamikker såsom offer-redder- krænker dynamikker, selvskadende adfærd, munchausen by proxy og geniscenesættelse transgenerationelle traumer.

The Sinner

I netflixserien er geniscenesættelse, PTSD efterreaktioner, tilknytningsmønstre og offer-redder-krænker dynamikker flettet ind i en spændende kriminalhistorie. Serien handler om en kvinde, der lever et roligt liv med sin lille familie og så pludselig slår en mand ihjel uden efterfølgende at kunne forklare hvorfor. En efterforsker, der selv har sin egen traumehistorie, går på sagen og herefter foldes kvindens historie ud.

13 reasons why

Instr.  Brian Yorkey, (2017)

Serien følger teenageren Clay Jensen i hans forsøg på at afdække sandheden bag hans klassekammerat Hannahs beslutning om at tage sit eget liv. Serien giver et godt billede af mentale tilstande og manglende evner til at se bagom adfærd hos Clay selv og netværket omkring Hannah.

22. juli – Dagen der ændrede Norge: I verdens bedste land

En fremragende ny serie om de mennesker der var tæt på terror angrebet den 22 juni.

https://www.dr.dk/drtv/episode/22-juli-_-dagen-der-aendrede-norge_-i-verdens-bedste-land_159086